Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NZJ- a problemy stawowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NZJ- a problemy stawowe"— Zapis prezentacji:

1 NZJ- a problemy stawowe
Małgorzata Sochocka-Bykowska Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie

2 Przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit –charakteryzujące się występowaniem częstych powikłań jelitowych i pozajelitowych stanowią problem interdyscyplinarny REUMATOLOG

3 Spondyloartropatie Seronegatywne
Zesztywniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa Reaktywne Zapalenie Stawów -po zakażeniach nabytych drogą płciową /SARA/ -po zakażeniach jelit Spondyloartropatie młodzieńcze Łuszczycowe Zapalenie Stawów Zapalenie stawów w przebiegu chorób jelit

4 Spondyloartropatie seronegatywne
Zespół SAPHO Spondyloartropatie niezróznicowane

5 Spondyloartropatie seronegatywne
Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych Zapalenie stawów kręgosłupa i tkanek okołokręgosłupowych Zapalenie stawów obwodowych-dużych Zapalenie przyczepów ścięgnistych /entezopatie/

6 Zmiany zapalne w innych narządach-
zapalenie naczyniówki, łuszczyca skórna, zapalenie macicy/zapalenie cewki moczowej ostra biegunka Brak czynnika reumatoidalnego Zbieżność z antygenem HLA B 27

7 Zapalenia stawów w przebiegu chorób jelit -(PNZJ) wyróżnia się
chorobę Crohna (w Polsce nazywaną chorobą Leśniowskiego-Crohna), wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) nieokreślone zapalenie jelita grubego.

8 PNZJ charakteryzują się wybitnie przewlekłym przebiegiem z następującymi po sobie okresami remisji i zaostrzeń oraz występowaniem częstych powikłań jelitowych i pozajelitowych -   problem interdyscyplinarny dotyczący zarówno internistów, gastrologów, reumatologów, jak i chirurgów, dermatologów, okulistów i psychologów

9 Patogeneza Wrodzone lub nabyte defekty bariery śluzówkowej umożliwiają wnikanie antygenów ze światła jelit i stymulację układu odpornościowego. konsekwencją tego jest aktywacja pozostałych komórek immunologicznie kompetentnych -nadprodukcja cytokin prozapalnych z równoczesnym spadkiem syntezy cytokin o działaniu przeciwzapalnym.

10 Udział cytokin i inhibitorów cytokin w przewlekłym procesie zapalnym
IFNg GM-CSF IL-8 i inne cytokiny IL-4 IL-10 IL-11 IL-13 IL-18BP TNF IL-1 IL-6 IL-15 IL-16 IL-17 IL-18 sTNF-R Przeciwciała Monoklonalne przeciw TNF TGFb IL-1ra sIL-1R1 W zdrowym organizmie występuje homeostaza= równowaga między cytokinami pro- i przeciwzapalnymi Przewlekły, patologiczny, stan zapalny wynika z zaburzenia równowagi między cytokinami prozapalnymi a cytokinami hamującymi zapalenie GM-CSF - ?????????? Prozapalne Przeciwzapalne Arend. Arthritis Rheum 2001. 10

11 Zaburzenia równowagi między cytokinami w rzs
IL-1ra sIL-1R sTNFR IL-10 IL-4 IL-11 TNF IL-1 IL-6 W przebiegu r.z.s. dochodzi do zaburzenia równowagi między cytokinami prozapalnymi i przeciwzapalnymi. Prozapalne Przeciwzapalne Arend. Arthritis Rheum 2001. 11

12 Nadmiar miejscowo wytworzonych mediatorów zapalenia oraz krążące kompleksy immunologiczne prowadzą do wystąpienia reakcji zapalnych w narządach innych niż jelito, takich jak skóra, oczy i stawy.

13 - od artralgii -do przewlekłego zapalenia stawów.
Objawy stawowe występują u ponad ¼ pacjentów z PNZJ zakres zmian waha się - od artralgii -do przewlekłego zapalenia stawów. Wyróżniamy następujące podstawowe typy zapalenia stawów w przebiegu PNZJ: 1/ zapalenie stawów obwodowych i 2/ zapalenie stawów kręgosłupa.

14 Zapalenie stawów kręgosłupa występuje u 8% chorych na PNZJ,
u 50–75% spośród nich stwierdza się obecność antygenu HLA-B27. OBRAZ KLINICZNY HLA-B27/+/ częściej przypomina on zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), HLA-B27 /-/ zapalenie stawów bywa ograniczone do jednostronnego zapalenia stawu krzyżowo-biodrowego.

15 -Większość chorych stanowią mężczyźni.
- Głównymi objawami obserwowanymi w tej grupie jest zapalny ból pleców, połączony z uczuciem sztywności porannej oraz ograniczeniem ruchomości kręgosłupa. - Zapaleniu stawów kręgosłupa mogą towarzyszyć zapalenie stawów biodrowych oraz cechy entezopatii. -Konsekwencją długotrwającego zapalenia stawów jest trwałe ograniczenie ich ruchomości oraz rozwój zmian radiologicznych charakterystycznych dla ZZSK.

16 - Dolegliwości stawowe mogą wyprzedzać o wiele lat rozwój PNZJ (zazwyczaj wrzodziejącego zapalenia jelita grubego) i mogą utrzymywać się po uzyskaniu remisji PNZJ. - Nie wykazano związku pomiędzy aktywnością zapalenia stawów a nasileniem zmian zapalnych w jelitach - U 25% chorych z tej grupy zapaleniu stawów towarzyszy zapalenie tęczówki

17 Zapalenie stawów obwodowych, nazywane również jelitowym zapaleniem stawów, występuje częściej niż zapalenie stawów kręgosłupa i dotyczy około 20% chorych na PNZJ. -W grupie pacjentów z zapaleniem stawów obwodowych przeważają chorzy na chorobę Crohna. -Zapalenie stawów obwodowych rozwija się częściej u chorych, u których doszło do zajęcia okrężnicy, niż u chorych z zajęciem jelita cienkiego. - Ta postać zapalenia stawów występuje z równą częstością u obu płci i nie wykazano jej związku z obecnością antygenu HLA-B27.

18 Zapalenie stawów może mieć charakter wędrujący i nie prowadzi ono do trwałych zniekształceń zajętych stawów -Do najczęściej zajętych stawów należą stawy kolanowe, skokowe i nadgarstki ,stawy są obrzęknięte, zaczerwienione i bolesne. -Z zapaleniem stawów mogą współistnieć inne objawy pozajelitowe PNZJ, jak rumień guzowaty lub zapalenie błony naczyniowej oka.

19 -Zapalenie stawów obwodowych nie wyprzedza pojawienia się objawów PNZJ.
-U ok. 14% chorych z zapaleniem stawów obwodowych badania obrazowe pozwalają na wykrycie cech bezobjawowego zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych. -Nasilenie zmian stawowych koreluje z aktywnością zapalną choroby jelit i zazwyczaj uzyskanie remisji jelitowej powoduje ustąpienie dolegliwości stawowych

20 Leczenie Spondyloartropatii
NLPZ -będących podstawą terapii w przypadku pozostałych spondyloartropatii seronegatywnych -szczególnie ostrożne, gdyż mogą one prowadzić do nasilenia objawów jelitowych. - SULFASALAZYNA- stosowana w dawce 2–3 g dziennie, - METHOTREXAT - podawany pozajelitowo, - GLIKOSTEROIDY Ponadto w obu jednostkach chorobowych w przypadku chorych opornych na klasyczne leczenie zastosowanie znajdują leki biologiczne.

21 INFLIXIMAB -chimeryczne p/ciało IgG1 przeciw TNF-alfa
-podawany w infuzjach dożylnych 5mg /kg -m.c 0,2,6- po 8 tyg poprawa zmian stawowch po 2 tyg -stosowanie łączne z MTX

22 ADALIMUBAB -p/ciało monoklonalne blokujące TNF alfa –ludzkie
-podskórnie 40 mg co dwa tyg -skuteczność porównywalna ze skutecznością Infliximabu -stosowany łacznie z MTX

23 ETANERCEPT -białko receptorowe p75 Fc wiążące się z ludzkim czynnikiem martwicy nowotworów/rozpuszczalny receptor/ -iniekcje podskórne 25mg 2x w tyg lub 50 mg 1x wtyg - znamienna skuteczność w leczeniu ZZSK

24 Infliximab Objawy uboczne - reakcje związane z wlewem
-zwiększona podatność na infekcje i możliwość aktywacji latentnych ognisk infekcji -grużlica

25 Adalimubab Działania niepożądane -lokalne podrażnienia
-uogólnione infekcje /uaktywnienie grużlicy /

26 Etanercept Działania niepożądane
-podatność na infekcje órnych dróg oddechowych - reakcje w miejscu wstrzyknięcia -grużlica

27 Zapalenie stawów jest częstą manifestacją NZJ która może znacznie pogorszyć jakość życia chorych -
REUMATOLOG


Pobierz ppt "NZJ- a problemy stawowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google