Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie w zakresie projektów Czystej Energii Ocena projektów Czystej Energii za pomocą narzędzi RETScreen ® © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie w zakresie projektów Czystej Energii Ocena projektów Czystej Energii za pomocą narzędzi RETScreen ® © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie w zakresie projektów Czystej Energii Ocena projektów Czystej Energii za pomocą narzędzi RETScreen ® © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

2 Zagadnienia Zilustrowanie roli wstępnego studium wykonalności Zilustrowanie roli wstępnego studium wykonalności Zademonstrowanie sposobu działania programu RETScreen ® Zademonstrowanie sposobu działania programu RETScreen ® Pokazanie sposobu w jaki RETScreen ® ułatwia identyfikację i ocenę potencjalnych projektów Pokazanie sposobu w jaki RETScreen ® ułatwia identyfikację i ocenę potencjalnych projektów © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

3 Wstępna analiza wykonalności wykonalności Analiza wykonalności Rozwój i projektowanie Budowa i uruchomienie Istotna bariera Przedsięwzięcia Czystej Energii, zwykle nie są rozpatrywane w fazie wstępnej projektu! Projekt energetyczny Proces wdrażania © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

4 Pytania Jaki jest akceptowalny poziom dokładności w oszacowaniu kosztu projektu? Jaki jest akceptowalny poziom dokładności w oszacowaniu kosztu projektu? Jaki jest standardowy koszt przeprowadzenia takiego badania? Jaki jest standardowy koszt przeprowadzenia takiego badania? © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

5 Wstępne studium wykonalności, dokładność kosztu w granicy ± 40 do 50% Studium wykonalności, dokładność kosztu w granicy ± 15 do 25% Czas budowa Koszt końcowy Dokładność oszacowania kosztów inwestycji w różnych fazach projektu Stopień dokładności oszacowania, równy szacowanemu kosztowi podzelonemu przez koszt końcowy, przy złożeniu stałej wartości pieniądza Kosztorys inwestorski, dokładność kosztu w granicy ± 10% Kompletnej kosztorys ofertowy, koszt w granicy ± 5% od 100 $ do $!

6 Kiedy oceniać stosowanie czystych technologii energetycznych? Wstępna analiza wykonalności wykonalności AnalizawykonalnościAnalizawykonalności Wstępne studium wykonalności Potrzeba systemu energetycznego Potrzeba systemu energetycznego Nowa budowa lub planowana modernizacja Nowa budowa lub planowana modernizacja Wysoki koszt energii konwencjonalnej Wysoki koszt energii konwencjonalnej Zainteresowanie głównych udziałowców Zainteresowanie głównych udziałowców Możliwe zatwierdzenie Możliwe zatwierdzenie Fundusze i możliwości finansowe Fundusze i możliwości finansowe Duże lokalne zasoby energii odnawialnej, itd. Duże lokalne zasoby energii odnawialnej, itd. © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

7 Uwarunkowania wykonalności projektu (na przykładzie energii wiatru) Turbina wiatrowa i wieża © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – Możliwe do wykorzystania zasoby energii Możliwe do wykorzystania zasoby energii (n.p. szybkość wiatru) Wydajność urządzeń Wydajność urządzeń (n.p. ch-ka mocy turbiny wiatrowej) Początkowe koszty projektu Początkowe koszty projektu (n.p. turbiny wiatrowe, wieże, projektowanie) Korzyści w stosunku do stanu bazowego Korzyści w stosunku do stanu bazowego (n.p. generator spalinowy dla odległych terenów) Koszty okresowe i eksploatacji projektu Koszty okresowe i eksploatacji projektu (n.p. czyszczenie łopat wirnika)

8 Uniknięte koszty energii Uniknięte koszty energii (n.p. cena hurtowa en. elektr.) Finansowanie Finansowanie (n.p. wskaźnik i okres spłaty zadłużenia, oprocentowanie) Podatki od urządzeń i dochodu (lub oszczędności) Podatki od urządzeń i dochodu (lub oszczędności) Wpływ zastępowanego rodzaju energii na środowisko Wpływ zastępowanego rodzaju energii na środowisko (n.p. węgiel, gaz ziemny, olej, energia wodna, energia jądrowa) Kredyty środowiskowe i/lub subsydia Kredyty środowiskowe i/lub subsydia ( ( n.p. ceny zielonej energii, kredyty węglowe, granty) Określenie przez decydentów efektywności kosztowej Określenie przez decydentów efektywności kosztowej (n.p. Okres zwrotu, IRR, NPV, koszt produkcji energii) © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – Zdjęcie: Middelgrunden Wind Turbine Co-operative Energia wiatru Uwarunkowania wykonalności projektu (na przykładzie energii wiatru) - cd

9 Dlaczego warto używać narzędzi RETScreen ® ? Uproszczona wstępna ocena Uproszczona wstępna ocena Wymaga stosunkowo niewielkiej ilości danych wejściowych Automatyczne wyznaczanie wskaźników wykonalności technicznej i finansowej 1/10 kosztu w stosunku do innych metod oceny 1/10 kosztu w stosunku do innych metod oceny Znormalizowana procedura pozwalająca na obiektywne porównania Znormalizowana procedura pozwalająca na obiektywne porównania Zwiększenie szansy na sukces wdrożenia projektów czystej energii Zwiększenie szansy na sukces wdrożenia projektów czystej energii © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

10 Potwierdzanie wyników programu RETScreen ® - Przykłady Wszystkie modele zostały zweryfikowane przez porównanie z danymi pomiarowymi i danymi producentów… Wszystkie modele zostały zweryfikowane przez porównanie z danymi pomiarowymi i danymi producentów… © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – % 20% 40% 60% 80% 100% 0%20%40%60%80%100% Procent przepływu nominalnego Sprawność (%) Krzywa sprawności turbiny wodnej: RETScreen vs. Producenci RETScreen Producenci Porównanie obliczeń produkcji energii PV przez RETScreen i HOMER … i/lub porównane z precyzyjnymi narzędziami symulacyjnymi. … i/lub porównane z precyzyjnymi narzędziami symulacyjnymi. Produkcja energii z PV (kWh) Miesiąc

11 RETScreen ® Demonstracja Programu (Przykład modelu projektu energii wiatrowej)

12

13 Znaczenie kolorów komórek © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – biały żółty niebieski szary Komórki wynikowe i danych wejściowych Dane wynikowe – wyliczane przez model Dane wejściowe użytkownika – wymagane do uruchomienia modelu Dane wejściowe– wymagane do uruchomienia modelu, które są dostępne w bazach danych on-line Dane wejściowe – dla celów orientacyjnych. Nie wymagane do uruchomienia modelu

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Porównanie: Stan bazowy a Stan planowany Stan bazowy a Stan planowany System konwencjonalny a system czystej energii System konwencjonalny a system czystej energiiPrzykład: Standardowe ocieplanie budynku i gazowy podgrzewacz powietrza Standardowe ocieplanie budynku i gazowy podgrzewacz powietrza w porównaniu do Ściany solarnej z solarnym podgrzewem powietrza plus konwencjonalny gazowy podgrzewacz powietrza Ściany solarnej z solarnym podgrzewem powietrza plus konwencjonalny gazowy podgrzewacz powietrza Program RETScreen ® Metoda analizy finansowej Ściana solarna w szkole Yelloknife w trakcie budowy Photo Credit: Arctic Energy Alliance © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

25 Demonstracja programu Projekt 20 MW Elektrowni wiatrowej Dane wejściowe/wyjściowe (RETScreen ® ) Lokalizacja projektu: Lokalizacja projektu: Prędkość wiatru: Prędkość wiatru: Redukcja emisji GHG: Redukcja emisji GHG: Koszt turbiny wiatrowej: Koszt turbiny wiatrowej: Korzyści z produkcji CE Korzyści z produkcji CE Kredyt węglowy (elektrownia węglowa): Kredyt węglowy (elektrownia węglowa): Okres zadłużenia: Okres zadłużenia: Dodatnie przepływy pieniężne za: Dodatnie przepływy pieniężne za: Zysk z inwestycji: Zysk z inwestycji: Scenario # 2 (Green Power Plant ) Pincher Creek, AB Pincher Creek, AB Lethbridge 7,0 m/s Lethbridge 7,0 m/s tCO 2 /rok tCO 2 /rok $/kW $/kW 0,025 $/kWh 0,025 $/kWh 5 $/ton 5 $/ton 15 lat 15 lat 5,2 lat 5,2 lat 22,8% 22,8% Scenariusz 1 (Merchant Plant) Calgary, AB Calgary, AB 4,4 m/s 4,4 m/s tCO 2 /rok tCO 2 /rok $/kW $/kW 0 $/kWh 0 $/kWh 0 $/ton 0 $/ton 10 lat 10 lat 42,7 lat 42,7 lat - 7,1% - 7,1% © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 –

26 Demonstracja programu Scenariusz 1 Scenariusz 1 (Merchant Plant) Calgary, AB 4,4 m/s $/kW t CO 2 /rok 0 $/kWh 0 $/ton 10 lat 42,7 lat - 7,1% © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

27 Demonstracja programu Prędkość wiatru i redukcja emisji GHG Scenariusz 1a (Green Power Plant) Pincher Creek, AB Lethbridge 7,0 m/s t CO 2 /rok 18,2 lat 4,8% © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

28 Demonstracja programu Koszt turbiny wiatrowej Scenariusz 1b $/kW 16,5 lat 6,5% © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

29 Demonstracja programu Korzyści z produkcji czystej energii Scenariusz 1c 0,025 $/kWh 10,1 lat 17,7% © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

30 Demonstracja programu Kredyt węglowy Scenariusz 1d 5 $/ton 7,5 years 20,1% © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

31 Demonstracja programu Okres zadłużenia Scenariusz 2 15 lat 5,2 lat 22,8% © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 –

32 Pytania? © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.


Pobierz ppt "Szkolenie w zakresie projektów Czystej Energii Ocena projektów Czystej Energii za pomocą narzędzi RETScreen ® © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady."

Podobne prezentacje


Reklamy Google