Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola edukacji finansowej w szkołach Agnieszka Kubryn Departament Komunikacji Społecznej Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 30.10.2015 r. 1 Autorskie prawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola edukacji finansowej w szkołach Agnieszka Kubryn Departament Komunikacji Społecznej Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 30.10.2015 r. 1 Autorskie prawa."— Zapis prezentacji:

1 Rola edukacji finansowej w szkołach Agnieszka Kubryn Departament Komunikacji Społecznej Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 30.10.2015 r. 1 Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części - dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku.

2 Edukacja finansowa w szkole Edukacja finansowa – wszelkie działania prowadzone przez różne instytucje w zakresie zwiększania świadomości i znajomości zagadnień z zakresu rynku finansowego, a także mające na celu wykształcenie pewnych postaw i nawyków w odniesieniu do finansów osobistych. 2 Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części - dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku.

3 Rola edukacji finansowej -wzrost wiedzy i świadomości nt. rynku finansowego, -znajomość podmiotów funkcjonujących na rynku finansowym i oferowanych przez nie produktów i usług, -umiejętność oceny zagrożeń wynikających z korzystania z usług i produktów niektórych podmiotów rynku finansowego, -umiejętność zarządzania finansami osobistymi, -umiejętność oceny własnej sytuacji ekonomicznej oraz sytuacji rodziny, -wykształcenie pozytywnych nawyków – świadomi konsumenci, -znajomość instytucji państwowych zajmujących się rynkiem finansowym (np. KNF, UOKiK, MF, NBP). 3 Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części - dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku.

4 Filary edukacji finansowej 4 Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części - dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Rynek finansowy: -sektory (bankowy, SKOK) i rynki (kapitałowy, ubezpieczeniowy, emerytalny, usług płatniczych); -podmioty, -instytucje (np. KNF, Ministerstwo Finansów, UOKiK, BFG). Finanse osobiste: -budżet domowy, -oszczędzanie, -planowanie wydatków, -inwestowanie, -kredyt/pożyczka. Finanse osobiste: -budżet domowy, -oszczędzanie, -planowanie wydatków, -inwestowanie, -kredyt/pożyczka. Bezpieczeństwo: -korzystanie z bankomatu i kart, -bankowość elektroniczna, -podmioty funkcjonujące na rynku finansowym bez wymaganego prawem zezwolenia, -kredyt/pożyczka. Bezpieczeństwo: -korzystanie z bankomatu i kart, -bankowość elektroniczna, -podmioty funkcjonujące na rynku finansowym bez wymaganego prawem zezwolenia, -kredyt/pożyczka.

5 5 Działania edukacyjne podejmowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

6 6 Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym Art. 4 ust. 1 pkt. 4: „Do zadań Komisji Nadzoru Finansowego należy podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, jego zagrożeń oraz podmiotów na nim funkcjonujących w celu ochrony uzasadnionych interesów uczestników rynku finansowego (…).” U stawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 200): –pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat celów i zasad działalności funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych, ze szczególnym uwzględnieniem praw przysługujących ich członkom i uczestnikom. Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części - dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku.

7 Program edukacyjny Porozmawiajmy o finansach Seminaria dla nauczycieli i metodyków nauczania oraz warsztaty dla uczniów w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku (CEDUR). W 2015 r. przeprowadzono: -9 seminariów dla nauczycieli i metodyków nauczania, -7 warsztatów dla uczniów. Planowane: -Bezpieczne bankowanie: bezpieczeństwo transakcji internetowych i elektronicznych, bezpieczne korzystanie z bankomatu. 7 Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części - dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku.

8 Program edukacyjny Porozmawiajmy o finansach Scenariusze lekcji z zakresu rynku finansowego 8 Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części - dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku.

9 Program edukacyjny Porozmawiajmy o finansach Konkurs „Mikołajki w UKNF” na najlepszy film z zakresu rynku finansowego dla szkół ponadgimnazjalnych. „Nadzór wkracza do akcji, czyli historia podejrzanej transakcji” dotyczącego zagadnień z zakresu rynku kapitałowego oraz sektora bankowego. 9 Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części - dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku.

10 Wybrane publikacje edukacyjne wydane nakładem KNF 10

11 Publikacje edukacyjne wydane nakładem KNF 11 Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części - dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku.

12 Inne działania edukacyjne podejmowane przez UKNF udział w Piknikach Naukowych Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia, „Finanse na wesoło”, czyli udział w Warszawskim Programie „Lato w mieście”. 12 Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części - dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku.

13 Dziękuję! Dane kontaktowe: Agnieszka Kubryn Tel. (22) 262 56 59 agnieszka.kubryn@knf.gov.pl 13 Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części - dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku.


Pobierz ppt "Rola edukacji finansowej w szkołach Agnieszka Kubryn Departament Komunikacji Społecznej Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 30.10.2015 r. 1 Autorskie prawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google