Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gotycki Toruń (wycieczka 1-dniowa) 20 października 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gotycki Toruń (wycieczka 1-dniowa) 20 października 2012"— Zapis prezentacji:

1 Oferta edukacyjna dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie SP i G na rok szkolny 2012/2013

2 Gotycki Toruń (wycieczka 1-dniowa) 20 października 2012
Treści: zwiedzanie m.in. Katedry św. Janów, Ratusza i Rynku, Krzywej Wieży Muzeum Kopernika, seans w Planetarium.

3 Jak napisać autorski program nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie? (8 godz.)
Treści: podstawy prawne tworzenia autorskiego programu nauczania, podstawa programowa a program nauczania, zasady tworzenia autorskiego programu nauczania, ewaluacja programu nauczania.

4 Pozalekcyjne i pozaszkolne formy edukacji historycznej (6 godz.)
Treści: walory edukacyjne wycieczki historycznej, zaplanowanie i realizacja „lekcji” w muzeum i w archiwum, praca domowa ucznia.

5 Czas w historii czyli jak uczyć chronologii w szkole podstawowej i gimnazjum. (6 godz.)
Treści: chronologia nauką pomocniczą historii; pojęcia chronologiczne, sposoby pomiaru czasu na przestrzeni dziejów; umieszczanie wydarzeń, zjawisk, procesów historycznych w czasie, porządkowanie ich i ustalanie związków poprzedzania, równoczesności i następstwa.

6 ABC przygotowania uczniów do konkursów historycznych. (6 godz.)
Treści: metodyka pracy z uczniami przygotowującymi się do konkursów historycznych, analiza przykładowych zadań konkursowych, ocena prac konkursowych.

7 Powtórka przed egzaminem – skuteczne sposoby powtarzania i utrwalania wiedzy z historii. (6 godz.)
Treści: współczesna wiedza na temat procesu zapamiętywania, techniki i metody przydatne w powtarzaniu i utrwalaniu wiadomości, pomysły na skuteczną powtórkę na lekcjach historii.

8 Opozycja polityczna w Gorzowie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. (6 godz.)
Treści: grupy opozycje w Gorzowie Wlkp. przed Sierpniem 1980, opozycja gorzowska w okresie szesnastu miesięcy „Solidarności”, środowiska opozycyjne w Gorzowie po wprowadzeniu stanu wojennego.

9 Współpraca z instytucjami społecznymi jako sposób realizacji postawy programowej wiedzy o społeczeństwie. (8 godz.) Treści: plan pracy dydaktycznej w oparciu o nową podstawę programową u uwzględnieniem wizyt i spotkań z przedstawicielami instytucji społecznych, młody obywatel w urzędzie, poznajemy organy ścigania, młody obywatel w sądzie, poszukujemy pomocy prawnej.

10 Wybrane modele ustrojowe państw demokratycznych na świecie. (8 godz.)
Treści: system prezydencki, system semiprezydencki, system parlamentarno-gabinetowy, system parlamentarno-komitetowy, system kanclerski.


Pobierz ppt "Gotycki Toruń (wycieczka 1-dniowa) 20 października 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google