Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY ZNIECZULENIA OGÓLNEGO I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY ZNIECZULENIA OGÓLNEGO I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY ZNIECZULENIA OGÓLNEGO I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Warszawie

2 ANESTEZJA OGÓLNA 11 grudnia 1844 r dentysta Horacy WELLS zastosował N 2 O do ekstrakcji zęba 16 października 1846 r w Bostonie dentysta William Thomas Green MORTON zastosowado operacji chirurgicznej zastosował eter do operacji chirurgicznej

3 Znieczulenie ogólne

4

5 umożliwiające bezpieczną dla chorego interwencję chirurgiczną Anestezja ogólna / znieczulenie ogólne / jest to  zniesienie świadomości  zniesienie czucia bólu  zniesienie odruchów

6  wziewna  złożona  dożylna Anestezja ogólna rodzaje

7 Bezpieczeństwo pacjenta wymaga od lekarza: bardzo dobrej znajomości farmakologii anestetyków dostosowania rodzaju i głębokości anestezji do potrzeb operatora. sprawnego określania głębokości znieczulenia

8 Czujności !!!!!!!!!!!

9 obecnie rzadko stosowana; obecnie rzadko stosowana; w ocenie poziomu anestezji w ocenie poziomu anestezji przydatny był schemat Guedela. przydatny był schemat Guedela. MONOANESTEZJA wziewna anestezja ogólna z zastosowaniem jednego środka

10 Synergistyczne działanie wielu środków podawanych różnymi drogami  dożylnie  wziewnie  domięśniowo  doodbytniczo dzieci WSPÓŁCZESNA ANESTEZJA OGÓLNA ANESTEZJA ZŁOŻONA

11 Kryteria:  stabilne ciśnienie tętnicze krwi (RR),  nieznacznie wahająca się częstość serca (HR),  prawidłowy przepływ kapilarny,  BIS – bispektralna analiza EEG Ocena głębokości znieczulenia w złożonej anestezji ogólnej

12 Monitorowanie głębokości znieczulenia

13 Premedykacja Cel  zmniejszenie napięcia psychicznego, lęku;  analgezja ( przypadkach bólowych)  działanie wagolityczne;  niekiedy środki p/wymiotne.  zmniejszenie napięcia psychicznego, lęku;  analgezja ( przypadkach bólowych)  działanie wagolityczne;  niekiedy środki p/wymiotne.

14 Premedykacja Środki  anksjolityki  analgetyki  leki przeciwhistaminowe ( dzieci)

15 2 godz. przed operacją najczęściej pochodne benzodwuazepin diazepam – 5 – 10 mg po lorazepam – 1 – 2 mg po midazolam – 7,5 – 15 mg po Niekiedy u osób starszych dobry efekt daje hydroksyzyna w dawce 25 – 50 mg Premedykacja Anksjolityki

16 Ma na celu uzyskanie płytkiego znieczulenia chirurgicznego WPROWADZENIE DO ZNIECZULENIA INDUKCJA

17 1. Dożylna 2. Wziewna 3. Domięśniowa 4. Doodbytnicza dzieci RODZAJE INDUKCJI DO ANESTEZJI OGÓLNEJ

18 Podział leków stosowanych w anestezji ogólnej: hipnotycznekontrolowane zniesienie świadomości; analgetyczne bezbolesność; zwiotczającemiorelaksacja   

19 Znieczulenie ogólne Anestetyki dożylne (indukcja, sedacja) Barbiturany Barbiturany Thiopental – thiobarbituran roztw.2,5% - 3 - 5 mg/kg Thiopental – thiobarbituran roztw.2,5% - 3 - 5 mg/kg Methohexital (brietal)– oksybarbituran roztw.1% - 1-3 mg/kg Methohexital (brietal)– oksybarbituran roztw.1% - 1-3 mg/kg Etomidat (hypnomidate) – karboksylowana poch. imidazolu- roztw.0,2% - 0,15 - 0,3 mg/kg Etomidat (hypnomidate) – karboksylowana poch. imidazolu- roztw.0,2% - 0,15 - 0,3 mg/kg Propofol (diprivan) – 2,6 diizopropylofenol – roztw 1% - 2-2,5mg/kg Propofol (diprivan) – 2,6 diizopropylofenol – roztw 1% - 2-2,5mg/kg Ketamina -poch.fencyklidyny – roztw.1% - 1-2mg/kg Ketamina -poch.fencyklidyny – roztw.1% - 1-2mg/kg Benzodiazepiny (premedykacja, indukcja, sedacja) Midazolam – (dormicum, midanium) 0,15 -0,3mg/kg Midazolam – (dormicum, midanium) 0,15 -0,3mg/kg Flunitrazepam (lorazepam) 0,02mg/kg Flunitrazepam (lorazepam) 0,02mg/kg Diazepam (relanium) – 0,2 – 1mg/kg Diazepam (relanium) – 0,2 – 1mg/kg Flumazenil (anexate) – 0,1 – 0,2mg do 3mg antagonista benzodiazepin

20 Znieczulenie ogólne Opioidy:śródoperacyjnie Fentanyl – 1 – 5mcg/kg wlew 2 – 10mcg/kg/godz. Fentanyl – 1 – 5mcg/kg wlew 2 – 10mcg/kg/godz. Alfentanyl – 5 – 10 mcg/kg wlew 3 -5mcg/kg/godz. Alfentanyl – 5 – 10 mcg/kg wlew 3 -5mcg/kg/godz. Sufentanyl – 0,3 – 1 mcg/kg, wlew 0,3 – 1mcg/kg/godz. Sufentanyl – 0,3 – 1 mcg/kg, wlew 0,3 – 1mcg/kg/godz. Remifentanyl – wlew 0,1 – 0,5mcg/kg/min Remifentanyl – wlew 0,1 – 0,5mcg/kg/minpooperacyjnie Morfina 5 – 10mg s/c, im co 4godz. Morfina 5 – 10mg s/c, im co 4godz. Petydyna (dolargan) – 1mg/kg im co 4-6godz. Petydyna (dolargan) – 1mg/kg im co 4-6godz. Nalokson antagonista opioidów 0,4 – 0,8mg IV

21 Opioid Czas działania morfina* petydyna** fentanyl ** sufentanyl ** alfentanyl ** remifentanyl ** * naturalny, ** syntetyczny ANALGETYKI OPIOIDOWE STOSOWANE W ANESTEZJI OGÓLNEJ

22 gazowegazowe lotnelotne cyklopropan podtlenek azotu halotanenfluranisofluransevoflurandesfluran eter dwuetylowy eter dwumetylowy chloroformtrójchloroetylen chlorek etylu metoksyfluran eter dwuetylowy eter dwumetylowy chloroformtrójchloroetylen chlorek etylu metoksyfluran obecnienajczęściejstosowane ANESTETYKI WZIEWNE

23 Znieczulenie ogólne Anestetyki wziewne Halotan – MAC – 0,75; % metabolizmu - 20 Halotan – MAC – 0,75; % metabolizmu - 20 Enfluran – MAC – 1,68 ; % metabolizmu - 5 Enfluran – MAC – 1,68 ; % metabolizmu - 5 Izofluran – MAC – 1,28 ; % metabolizmu - 0,2 Izofluran – MAC – 1,28 ; % metabolizmu - 0,2 Desfluran – MAC – 6 ; % metabolizmu - 0,02 Desfluran – MAC – 6 ; % metabolizmu - 0,02 Sewofluran – MAC – 2,05 ; % metabolizmu - 3-5 Sewofluran – MAC – 2,05 ; % metabolizmu - 3-5 N2O – MAC – 104 ; % metabolizmu – 0 N2O – MAC – 104 ; % metabolizmu – 0Przyszłość: Xenon gaz szlachetny Minerva Anestesiol. 2004 May;70(5):255-60. Xenon, a modern anaesthesia gas. Hecker K, Baumert JH, Horn N, Rossaint R. Hecker K, Baumert JH, Horn N, Rossaint R.

24  powodują odwracalne wiotkie porażenie mięśni prążkowanych, prążkowanych,  miejscem ich działania jest złącze ( synapsa )nerwowo - mięśniowe.  powodują odwracalne wiotkie porażenie mięśni prążkowanych, prążkowanych,  miejscem ich działania jest złącze ( synapsa )nerwowo - mięśniowe. Leki zwiotczające mm szkieletowe (miorelaksanty)

25 Rodzaje bloków nerwowo - mięśniowych  depolaryzacyjny  niedepolaryzacyjny

26  agonistyczne z ACh ale przedłużone działanie środków depolaryzujących ( skolina) środków depolaryzujących ( skolina) na postsynaptyczny receptor, na postsynaptyczny receptor,  przedłużona depolaryzacja,  zwiotczenie mięśni.  agonistyczne z ACh ale przedłużone działanie środków depolaryzujących ( skolina) środków depolaryzujących ( skolina) na postsynaptyczny receptor, na postsynaptyczny receptor,  przedłużona depolaryzacja,  zwiotczenie mięśni. Blok depolaryzacyjny

27 zablokowanie AChR przez leki niedepolaryzujące bez wywołanie potencjału czynnościowego, zablokowanie AChR przez leki niedepolaryzujące bez wywołanie potencjału czynnościowego, Blok niedepolaryzacyjny niewrażliwość receptora na ACh zwiotczenie mięśni inhibitory esterazy acetylocholinowej esterazy acetylocholinowej odwracają blok. odwracają blok.

28  intubacja  prowadzenie sztucznej wentylacji  ułatwienie przeprowadzenie zabiegu operacyjnego Zastosowanie środków zwiotczających

29   w poj. wstrzyknięciach dożylnych ;   we wlewie ciągłym. Sposoby podawania miorelaksantów

30 Monitorowanie zwiotczenia mięśni  kliniczne;  przyrządowe - przezskórna stymulacja nerwu - przezskórna stymulacja nerwu obwodowego i ocena skurczu mięśnia, obwodowego i ocena skurczu mięśnia, zaopatrywanego przez ten nerw. zaopatrywanego przez ten nerw.

31 Środek Środek 1. Sukcynylocholina* 2. Miwakurium 3. Rokuronium 4. Wekuronium 5. Atrakurium 6. Cis-atrakurium 7. Pankuronium 8. Doksakurium 9. Piperkuronium 10. D-Tubokuraryna 1. Sukcynylocholina* 2. Miwakurium 3. Rokuronium 4. Wekuronium 5. Atrakurium 6. Cis-atrakurium 7. Pankuronium 8. Doksakurium 9. Piperkuronium 10. D-Tubokuraryna * depolaryzyjący * depolaryzyjący MIORELAKSANTY STOSOWANE W ANESTEZJI OGÓLNEJ

32 Znieczulenie ogólne Środki zwiotczające mięśnie szkieletowe Depolaryzujące Depolaryzujące Sukcynylocholina (scolina) – 1 – 1,5mg/kg Sukcynylocholina (scolina) – 1 – 1,5mg/kg Niedepolaryzujące Niedepolaryzujące Pancuronium (pavulon) – 0,1mg/kg - d Pancuronium (pavulon) – 0,1mg/kg - d Alkuronium (alloferin) – 0,3mg/kg -d Alkuronium (alloferin) – 0,3mg/kg -d Wekuronium (norcuron) – 0,1mg/kg - śr Wekuronium (norcuron) – 0,1mg/kg - śr Atracurium (tracrium) – 0,5mg/kg - śr Atracurium (tracrium) – 0,5mg/kg - śr Cis-atrakurium (nimbex) – 0,1mg/kg - śr Cis-atrakurium (nimbex) – 0,1mg/kg - śr Miwakurium (mivacron) – 0,2mg/kg - k Miwakurium (mivacron) – 0,2mg/kg - k Rokuronium (esmeron) – 0,6mg/kg - śr Rokuronium (esmeron) – 0,6mg/kg - śr histamina, czas działania: d- >50min, śr – 20-5-min, k - 50min, śr – 20-5-min, k - <20min

33 Przykładowa sekwencja dotchawiczego znieczulenia ogólnego 1. Zapewnienie dostępu dożylnego 2. Podłączenie monitorów RR,Ekg, sPO 2 3.Indukcja: Tiopental 5mg/kg Śr. zwiotczający Wentylacja O 2 Intubacja U-T, Sprawdzenie położenia i umocowanie rurki, Podłączenie kapnografu, Podłączenie pacjenta do aparatu 4. Znieczulenie chirurgiczne Podanie anestetyków wziewnych i /lub sekwencyjne lub ciągłe analgetyków i miorelaksantów i.v. Stała kontrola parametrów życiowych i głębokości znieczulenia, ocena utraty krwi i warunków operacyjnych 5. Budzenie Odpowiednio wczesne zaprzestanie podawania anestetyków, analgetyków i miorelaksantów Ocena wydolności oddechowej i stopnia zwiotczenia. Odwrócenie zwiotczenia. Ponowna ocena stanu pacjenta. Rozintubowanie.

34 Ryzyko w anestezjologii nie istnieje tylko wówczas, gdy nie są podejmowane żadne czynności Keats Keats


Pobierz ppt "PODSTAWY ZNIECZULENIA OGÓLNEGO I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google