Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Potwierdzenie konieczności i zasadności zabiegu Ocena stanu ogólnego pacjenta, wywiad Ocena właściwego przygotowania do zabiegu Omówienie rodzaju znieczulenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Potwierdzenie konieczności i zasadności zabiegu Ocena stanu ogólnego pacjenta, wywiad Ocena właściwego przygotowania do zabiegu Omówienie rodzaju znieczulenia."— Zapis prezentacji:

1

2 Potwierdzenie konieczności i zasadności zabiegu Ocena stanu ogólnego pacjenta, wywiad Ocena właściwego przygotowania do zabiegu Omówienie rodzaju znieczulenia Zgoda na zabieg premedykacja

3 Obecne dolegliwości i choroby współistniejące Wywiad anestezjologiczny: poprzednie zabiegi, ocena dróg oddechowych,komplikacje anestezjologiczne Wywiad rodzinny Przyjmowane leki: dawki,interakcje, powikłania

4 Alergie Używki Badanie przedmiotowe Konsultacje specjalistyczne Badania dodatkowe Badania labolatoryjne, RTG, EKG, spirometria, echo serca

5 Czy stan pacjenta jest optymalny? Jakie ryzyko niesie znieczulenie? Czy przewyższa ono ryzyko?

6 I zdrowy II łagodna choroba układowa III poważna choroba układowa IV choroba, która stanowi zagrożenie dla życia V pacjent w stanie agonalnym E operacja w trybie nagłym

7 Sedacja Amnezja Benzodwuazepiny np. Midazolam 7,5-15 mg p.o Osłabienie odruchów z nerwu błędnego Atropina i.v. Zwiększenie pH żołądka – cytrynian sodu Leki przeciwbólowe np.NLPZ lub Paracetamol p.o. Profilaktyka zakażenia Profilaktyka przeciwzakrzepowa: pończoch, heparyna Substytucja hormonalna Porfilaktyka przeciwymiotna

8 Znieczulenie ogólne Znieczulenie regionalne Sedacja

9 kontrolowane, odwracalne (czasowe) i całkowite zniesienie bólu, świadomości i siły mięśniowej oraz odruchów

10 ANALGEZJA ANESTEZJA AREFLEKSJA RELAKSACJA

11 Zniesienie bólu W tym celu jako podstawowych używamy leków opioidowych (fentanyl, syfentanyl, remifentanyl- najkrótszy czas działania- we wlewie) podawanych dożylnie Dodatkowo: NLPZ, paracetamol, metamizol Alternatywnie:ketamina ( poród, warunki polowe)

12 Zniesienie świadomości Uzyskanie anestezji możliwe poprzez podanie leków dozylnie ( anestetyki dożylne) gazów anestetycznych wziewnie

13 Pochodne barbituranów- Thiopental – najstarszy, depresja uk.krążenia,kumulacja Pochodna fenolu- Propofol- łatwiejsze budzenie, Etomidat- stabilniejsze krążenie, supresj kory nadnerczy Ketamina – przeciwbólowo i nasennie

14 W specjalnych parownikach, w postaci ciekłej Współcześnie stosowane Sewofluran, Desfluran, Podtlenek azotu – efekt drugiego gazu, efekt przeciwbólowy rzadko stosowane: eter- wybuchowy, Halotan –hepatotoksyczny, zaburzenia rytmu

15 Zwiotczenie mięśni poprzecznie prążkowanych Nie zawsze wymagane Dwie grupy leków zwiotczających Depolaryzujące- sukcynylocholina ( szybka intubacja, trudna intubacja, problemy z wentylacją)

16 SUKCYNYLOCHOLINA Najkrótszy czas wystąpienia zwiotczenia ( około 30 sekund) i działania (po 3 minutach) szybka indukcja, trudna intubacja i wentylacja Liczne przeciwskazania: Poziom potasu, oparzenia, uraz czaszkowo- mózgowy, alergie, hipertermia złośliwa

17 Dłuższy czas od podania do wystąpienia zwiotczenia (około 3 minut) Dłuższy czas działania ( od 15 do 45minut) Odwracalność blokady przez inhibitory cholinesterazy (neostygmina) Konieczność wentylacji do czasu powrotu siły mięśniowej Nie w szybkiej indukcji, refluksie, pełnym żołądku

18 Dwie grupy: 1.Benzyloizochinolinowe: Atrakurium, Cisatrakurium, Częstsze alergie, wyrzut histaminy, metabolizm i wydalanie niezależny od wątroby i nerek 2. aminosteroidowe: Wekuronium,Pankuronium Rzadsze alergie, wydalanie przez nerki

19 Zniesiona poprzez pozostałe składowe znieczulenia ogólnego

20 Przygotowanie aparatury, leków, wybór metody znieczulenia Indukcja znieczulenia Podtrzymanie znieczulenia Wybudzenie Opieka pooperacyjna

21 sprawdzenie aparatu do znieczulenia Przygotowanie sprzętu dodatkowego Wybór leków do znieczulenia

22 Wziewna Dożylna

23 Wskazania :U dzieci, brak dostępu dożylnego, na oddechu własnym Utrudnienia i powikłania: dłuższa indukcja, nieprzyjemny zapach, pobudzenie, wpływ na personel i środowisko, hipertermia złośliwa

24 Zalety: szybsza indukcja, przyjemniejsza dla pacjenta, brak pobudzenia, łatwiejsza intubacja jeśli podamy dozylnie leki zwiotczające Wady: bezdech, depresja krążenia, podanie dotętnicze lub poza żyłę, podrażnienie naczyń,wyzwala epizody profirii

25 Maska twarzowa

26 Rurka ustno-gardłowa

27 Rurka nosowo-gardłowa

28 Maska krtaniowa

29 Rurka intubacyjna

30 Wskazania Zabiegi wymagające zwiotczenia pacjenta Nietypowe ułożenie chorego Ochrona przed zachłyśnięciem Możliwe zastosowanie mechanicznej wentylacji

31 Sprzęt do intubacji: Laryngoskop,kilka rozmiarów i rodzajów łopatek do laryngoskopu Prowadnice Kilka rozmiarów rurek intubacyjnych Sprawny ssak Maska krtaniowa, ewentualnie bronchofiberoskop, sztywny bronchoskop

32 Powikłania Wczesne- Urazy-(zęby, wargi, tkanki miękkie) Trudna intubacja, krwawienia z dróg oddechowych, zachłyśnięcie Późne- zwężenie tchawicy, odleżyny, zakażenia

33 Metodą mieszaną tzn. analgetyki i leki zwiotczające dożylnie, gazy anestetyczne wziewnie Dożylnie-wszystkie leki ( wskazany wlew ciągły leków) Kontrola stężenia anestetyku wziewnego-MAC Kontrola zwiotczenia mięśni

34 Zaprzestanie podawania anestetyku wziewnego Zatrzymanie wlewu leków dożylnych ( np.remifentanylu) Odwrócenie blokady nerwowo- mięśniowej Bezpieczne rozintubowanie pacjenta ( możliwy skurcz krtani, aspiracja)

35 Adekwatna analgezja Badania dodatkowe Kontrola parametrów życiowych Obserwacja pacjenta

36 Blokada centralna Blokada obwodowa Znieczulenie nasiękowe

37 Znieczulenie podpajęczynówkowe Znieczulenie zewnątrzoponowe

38 Blokada przewodnictwa we włóknach korzeni nerwowych lub nerwów obwodowych

39

40 Pierwsza występuje blokada współczulna- spadek ciśnienia, zab.czucia temperatury Kolejna –blokada czuciowa Ostatnia blokada ruchowa Kolejność blokady zależy od grubości i mielinizacji nerwów

41 Działanie polega na odwracalnym blokowaniu depolaryzacji błony komórkowej W przypadku podania donaczyniowego lub podania dawki wyższej od dopuszczalnej może dojść do uogólnionego działania toksycznego Kardiotoksyczność: zaburzenia rytmu, zatrzymanie krążenia Neurotoksyczność: drgawki, utrata przytomności

42 Lidokaina- stosunkowo krótkodziałający, o niskiej toksyczności, stosowana w znieczuleniu zewnątrzoponowym i obwodowym Bupiwakaina- silnie i długodziałający, o większej toksyczności, wymaga podania mniejszych ilości w stosunku do lidokainy, stosowany w znieczuleniu przewodowym Dodatkowo- leki przeciwbólowe- fentanyl,morfina, adrenalina

43 Podanie środka miejscowo znieczulającego do płynu mózgowo- rdzeniowego Dochodzi do zablokowania przesyłania impulsów nerwowych Kolejność blokady zależy od grubości włókien Wykonywane w odcinku lędźwiowym kręgosłupa,poniżej rdzenia kręgowego ( bezpiecznie w przestrzeni L4-L5)

44 Wskazania: Zabiegi urologiczne Zabiegi ginekologiczne Położnictwo Zabiegi obejmujące kończyny dolne i korcze

45 Możliwość wykonania na każdej wysokości rdzenia kręgowego Podanie leku do przestrzeni zewnątrzoponowej Możliwość blokady wybiórczej ( np. blokada czuciowe przy porodzie) Możliwość kontynuacji poprzez założenie cewnika zewnątrzoponowego

46 Wykonanie znieczulenia podpajęczynówkowego ze znieczulenie zewnątrzoponowym

47 Wskazania: Jako znieczulenie samodzielne-poród, cięcie cesarskie, operacje na kończynach Celem kontynuacji znieczulenia podpajęczynówkowego Jako leczenie przeciwbólowe po zabiegu Odcinek piersiowy- operacje na klatce piersiowej i nadbrzuszu

48 Zaburzenia krzepnięcia Hipowolemia Zakażenie miejscowe i sepsa Ciężka stenoza zastawek serca Stan przedrzucawkowy Choroby neurologiczne Ciężki stan pacjenta Brak zgody pacjenta

49 Ułożenie pacjent

50

51 Wczesne: spadek cisnienia tętniczego, nadmierna sedacja, zbyt wysoka blokada, uszkodzenia rdzenia, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zatrzymanie moczu Późne: bóle głowy, zaburzenia neurologiczne

52 Monitorowanie ustępowania znieczulenia Monitorowanie podstawowych parametrów zyciowych Monitorowanie chorego z cewnikiem zewnatrzoponowym Odpowiedni moment usuniecie cewnika przez lekarza

53 Blokada splotu szyjnego- operacja tętnic szyjnych Blokada splotu ramiennego- operacje na kończynie górnej Blokada nerwów międzyżebrowych- leczenie p-bólowe Blokada nerwu kulszowego- np. amputacja podudzia lub stopy Blokada okołokostkowa- amputacja palców

54 Blokada z użyciem stymulatora Mniej przeciwwskazań Trudniejsza technika

55 Podstawowe Rozszerzone W zależności od rozlgłości zabiegu i stanu ogólnego pacjenta


Pobierz ppt "Potwierdzenie konieczności i zasadności zabiegu Ocena stanu ogólnego pacjenta, wywiad Ocena właściwego przygotowania do zabiegu Omówienie rodzaju znieczulenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google