Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Beata Rybojad Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie Kraków 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Beata Rybojad Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie Kraków 2012."— Zapis prezentacji:

1 Beata Rybojad Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie Kraków 2012

2 Różnice we wskazaniach i prowadzeniu analgosedacji u dzieci w stosunku do dorosłych Bezpieczeństwo Mity: noworodki i niemowlęta nie czują bólu, a małe dzieci go nie pamiętają Fakty : ból doznany we wczesnym dzieciństwie może spowodować strukturalną i funkcjonalną reorganizację neuronalnych dróg nocyceptywnych.

3 Niedotlenienie Ból Stres Konieczne jest odróżnienie bólu od niepokoju i sygnalizacji potrzeb fizjologicznych Głód i/lub pragnienie Wzdęcie/niedrożność jelit Pełny pęcherz Zimno Mdłości

4 Zastosować jak najwcześniej po wstępnym badaniu ABC, jeśli dziecko cierpi ból, jest bardzo wystraszone, w szoku Łączyć z niefarmakologicznymi sposobami uspokojenia, o ile to możliwe (obecność znanej dziecku osoby) Zachowanie się dziecka nie musi wcale odzwierciedlać nasilenia bólu

5 Parametry fizjologiczne adekwatne do wieku! Częstość akcji serca Częstość oddechów Ciśnienie tętnicze

6 1.Z zachowaniem świadomości 2. Z zachowaniem odruchów- ale trudno je dobudzić 3. Głęboka- dziecko bez patologii sercowo-płucnej jest wydolne oddechowo Dalsze pogłębianie sedacji anestezja (płynna granica)

7 Może prowadzić do przypadkowej ekstubacji zaintubowanego pacjenta U chorych z obrażeniami CUN niebezpiecznie podnosi ciśnienie wewnątrzczaszkowe Niespokojne dziecko może usunąć sobie kaniulę dożylną, cewnik z pęcherza moczowego powodując uszkodzenia i krwawienie

8 Depresja krążenia Upośledzenie perystaltyki Niemożność oceny neurologicznej Odleżyny Problemy z wybudz e niem

9 1.Najczęściej: benzodiazepiny i opioidy 2.Opioidy powodują znacznego stopnia sedację i mogą być stosowane pojedynczo lub z benzodiazepinami 3.Benzodiazepiny i barbiturany nie działają p/bólowo i nie mogą być stosowane pojedynczo u chorych, u których ból jest jedną z przyczyn stanu lękowego, zastosowane mogą powodować dysforię pogłębiającą stan lękowy 4.Nieopioidowe leki p/bólowe

10 Wskazania do sedacji ze strony pacjenta pediatrycznego Duży lęk Dyskomfort Klaustrofobia (MRI, CT) Bolesne lub przedłużające się procedury

11 Zanik odruchów obronnych z górnych dróg oddechowych Zamknięcie górnych dróg oddechowych Upośledzenie oddychania Zatrzymanie krążenia

12 Źródło tlenu Ssak Zestaw do intubacji, rurki dotchawicze i ustno- gardłowe Kaniule dożylne, cewniki do odsysania) Worek samorozprężalny Leki konieczne do prowadzenia resuscytacji Defibrylator

13 Monitorowanie stanu klinicznego (częstość oddechów, kolor skóry i śluzówek ) Pomiar ciśnienia systemowego Pulsoksymetria Ciągły zapis EKG Stała obecność wyszkolonego personelu !

14 Dożylna, doszpikowa Doustna (wolniejsze wchłanianie, niedojrzałe mechanizmy transportu) Domięśniowa Doodbytnicza Donosowa Wziewna (szybsze wchłanianie, szybszy efekt)

15 wiązanie z białkami ilość albumin < 1 r. ż. Różnica w przepuszczalności błon kom. Większa kumulacja leków w CUN wydolność szlaków metabolicznych wydalanie z nerkami

16 Uspokajające i nasenne iv 0,05-0,1 mg/kg 30-3 po0,25-0,5 mg/kg30-45 minut przed pr0,2-0,3 mg/kg im0,1-0,2 mg/ kg intranasal0,2-0,6 mg/kg10 minut przed Midazolam- 6 m.ż-5 r.ż

17 Midazolam 6-12 r.ż (i.v.): Dawka początkowa: 0,025-0,05 mg/kg Dawka całkowita: do 0,4 mg/kg Midazolam >12 r.ż (i.v.) Dawkowanie jak u dorosłych Wskazane dawki w połączeniu z opioidami Możliwy efekt paradoksalny < 3 r.ż Nie podawać w drgawkach

18 Diazepam- 0,1 – 0,3 mg/kg iv, io, (ew. im- ból) 0,25-0,5 po Przerywa napad drgawek (choć nie zawsze) Nie rozcieńczać! okres półtrwania stężenie w CUN

19 Thiopental- małe dzieci< 6 r.ż: 4-6 mg/kg - Roztwory 2,5 i 1 % u dzieci - Sedacja bez dz. p/bólowego,wręcz hiperalgezja - Dz. p/drgawkowo - Stosowany w tzw. śpiączce farmakologicznej po CUCM - Po podaniu pozanaczyniowym- martwica tkanek- ostrzyknąć lignokainą Fenobarbital: Luminal p.o., p.r.; 10 mg/kg Gardenal i.v.: 5-10 mg/kg, dawka wysycająca: 40 mg/kg/24 h

20 Propofol - 1-2,5 mg/kg iv mg/kg iv co 3-5min Charakterystyczna biała emulsja tłuszczowa Wlew ciągły: w zależności od potrzeby, średnio 10 mg/kg/godz. Bez atropiny- bradykardia u dzieci Możliwy zespół popropofolowy podczas sedacji > 48h

21 Ketamina iv0,5-2 mg/kg30 sekund po5-10 mg/kg30 minut przed pr0,2-0,3 mg/kg15 minut przed im5-7 mg/kg10 minut przed intranasal0,2-0,6 mg/kg10 minut przed

22 Dzieci doświadczają ból takich samych rodzajów i co najmniej takiej intensywności jak dorośli, w porównaniu z dorosłymi natomiast są przerażająco gorzej leczone (Melzack R., 1989)

23 Monitorowanie bólu Skale intensywności bólu stosowane są do oceny skuteczności dawkowania analgetyków U dzieci- różne skale w zależności od wieku, > 4 r.ż- najczęściej numeryczna lub wizualna Nie ma dowodów potwierdzających przewagę którejkolwiek ze skal

24

25

26 Morfina- u dzieci niebezpieczeństwo depresji oddychania< dorosłych, ale u noworodków szczególnie niebezpieczne jest zmniejszanie przez morfinę wrażliwości ośrodka oddechowego na wzrost PaCO 2. Bezwzględna konieczność przedłużenia nadzoru nad noworodkiem po sedacji z zastosowaniem morfiny, do co najmniej 24 godzin. Dawkowanie miareczkowane: 0,05-0,2 mg/kg iv, io, sc, Fentanyl- depresja oddechowa i sztywność klp !!! Bezpieczny u zaintubowanych. 2-krotne wydłużenie u noworodków z patologią jamy brzusznej oraz 5-krotne u wcześniaków Dawkowanie- 1-5 g/kg iv, io

27 o Ketamina, midazolam (ew. opioid) o Midazolam, propofol (ew. opioid) o Midazolam (opioid)

28 1. Flumazenil (Anexate)- odwraca działanie bezodwuazepin: 5-10 g/kg (max. 02 mg/dawkę), dawka max.: 50 g/kg lub 3 mg 2. Nalokson (narcan) – antagonizuje działanie opioidów (5-10 g/kg iv, io)- działa do 60 minut!!!

29 20 – 25 mg kg -1 p.o. dawka wstępna, 15 mg kg -1 p.o. dawka podtrzymująca, 25 – 30 mg kg -1 p.r. dawka wstępna, 20 mg kg -1 p.r. dawka podtrzymująca Przyjmuje się, że jednorazowa dawka wywołująca lizę komórek wątroby u dzieci wynosi > 140–150 mg/kg masy ciała Reakcja utleniania do N-acetylo-4- benzochinonoiminy NAPQI

30

31

32 Nie uśmierzają bólu ani nie zmieniają stanu świadomości, ale…mogą wspomagać unieruchomienie pacjenta, jeśli zachodzi taka konieczność. Sukcynylocholina obecnie nie zalecana w pediatrii Rokuronium i wekuronium- mimo długiego czasu dzialania mają specyficzny środek odwracający- sugammadeks

33 ?

34 Nie musi pozbawiać świadomości Szersze wskazania do analgosedacji wynikają z psychologii wieku rozwojowego Dawkowanie wg masy ciała, relatywnie większe dawki niż u dorosłych Możliwa paradoksalna reakcja na niektóre leki (np. midazolam) Nie należy zapominać o alternatywnych drogach podawania analgosedacji

35 Uwaga: Dawki leków zostały podane na podstawie poniższego piśmiennictwa i własnego doświadczenia. Możecie spotkać się z trochę innymi wartościami w różnych źródłach, ponieważ u dzieci trudno jest jednoznacznie zagwarantować skuteczność podanej dawki, proponuję zawsze zaczynać od najmniejszej i obserwować w czasie zależnym od farmakokinetyki leku. Piśmiennictwo: Sedacja u dzieci- red. T.Szreter, Ulotka informacyjna Paracetamolu


Pobierz ppt "Beata Rybojad Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie Kraków 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google