Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015 Wymagania dot. świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych Agnieszka Popławska Warszawa, 23.11.2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015 Wymagania dot. świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych Agnieszka Popławska Warszawa, 23.11.2015 r."— Zapis prezentacji:

1 2015 Wymagania dot. świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych Agnieszka Popławska Warszawa, 23.11.2015 r.

2 Wymagania dot. świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:  Jeden zbiór wymagań dla wszystkich rodzajów usług rozwojowych,  Opracowane wymagania zastąpią kryteria wpisu do RUR określone w Rozporządzeniu KSU oraz będą określały sposób działania za pośrednictwem RUR,  Weryfikacja przez niezależną instytucję spełnienia wymagań ex ante (tj. przed uzyskaniem wpisu)  Cykliczna weryfikacja spełnienia wymagań,  Uznanie standardów/certyfikatów istniejących na rynku- spełniających wymagania wypracowane w trakcie konsultacji,  Przegląd opracowanych wymagań w trakcie ewaluacji RUR i PSF,  Utrzymanie pozostałych elementów systemu, w tym formularza karty usługi i systemu oceny usług rozwojowych.

3 Harmonogram prac nad wymaganiami dot. usług świadczonych za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych Przegląd kryteriów rejestracji i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi rozwojowe w RUR i przygotowanie w trybie konsultacji społecznych propozycji zmian kryteriów – październik-grudzień 2015 r. 26 października br. – spotkanie z przedstawicielami IZ RPO 27 października br. – otwarte spotkanie konsultacyjne 3 listopada br. – spotkanie przedstawicieli PARP, MIiR oraz KE od 27 października do 6 listopada- otwarte konsultacje założeń standardu. 16 listopada br. – spotkanie z Radą Koordynacyjną KSU 23 listopada br. – kolejne otwarte spotkanie konsultacyjne

4 Wymagania dot. świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych 1.Podmiot świadczący usługi rozwojowe posiada określoną misję swojej działalności oraz cele strategiczne i operacyjne, które są weryfikowane i aktualizowane. 2.Podmiot świadczący usługi rozwojowe prowadzi ewaluację świadczonych usług rozwojowych oraz podejmuje w jej wyniku działania korygujące i zapobiegawcze. 3.Podmiot świadczący usługi rozwojowe oferuje usługi w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi i wymogami narzuconymi przez zewnętrzne regulacje. Ogólne warunki dot. funkcjonowania organizacji

5 Wymagania dot. świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych 4.Podmiot świadczący usługi rozwojowe publikuje rzetelną informację o oferowanych usługach. 5.Cele i zakres tematyczny usług rozwojowych są dostosowane do potrzeb uczestników. 6.Podmiot świadczący usługi rozwojowe prowadzi działania wspierające utrwalanie efektów usługi. 7.Podmiot świadczący usługi rozwojowe jest przygotowany do reagowania na nieprzewidziane sytuacje oraz posiada politykę reklamacyjną i w odpowiedzi na zastrzeżenia klientów podejmuje działania korygujące i zapobiegawcze. Działania ukierunkowane na klienta

6 Wymagania dot. świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych 8.Programy usług rozwojowych są opisane językiem efektów. 9.Podmiot świadczący usługi rozwojowe zapewnia niezbędne warunki realizacji usługi, uwzględniając jej rodzaj i założone cele merytoryczne. 10.Podmiot świadczący usługi rozwojowe prowadzi dokumentację zrealizowanych usług. Proces świadczenia usług

7 Wymagania dot. świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych 11.Podmiot świadczący usługi rozwojowe zapewnia kompetentną kadrę świadczą te usługi. 12.Podmiot świadczący usługi rozwojowe zapewnia kompetentną kadrę zarządzająca. Kompetencje i rozwój kadry


Pobierz ppt "2015 Wymagania dot. świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych Agnieszka Popławska Warszawa, 23.11.2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google