Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2010 Aleksandra Herba Przewodnicząca Rady Punktów Konsultacyjnych KSU Prokurent, Zastępca Dyrektora Generalnego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2010 Aleksandra Herba Przewodnicząca Rady Punktów Konsultacyjnych KSU Prokurent, Zastępca Dyrektora Generalnego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach."— Zapis prezentacji:

1 2010 Aleksandra Herba Przewodnicząca Rady Punktów Konsultacyjnych KSU Prokurent, Zastępca Dyrektora Generalnego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Współpraca w ramach Krajowego Systemu Usług na przykładzie Sieci PK KSU Konferencja Krajowego Systemu Usług Warszawa, 26 listopada 2010 r.

2 Punkty Konsultacyjne jako element Krajowego Systemu Usług /1/ Punkty Konsultacyjne KSU jako punkty pierwszego kontaktu z systemem KSU przedsiębiorców i osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. Usługi informacyjne w Punktach Konsultacyjnych KSU Usługi szkoleniowe, doradcze KSU oraz proinnowacyjne KSI KSU Usługi finansowe KSU (pożyczki i poręczenia)

3 Punkty Konsultacyjne jako element Krajowego Systemu Usług /2/

4 Atuty Sieci PK KSU /1/ Wiedza i wieloletnie doświadczenie Konsultantów w realizacji usług na określonym poziomie jakościowym, przestrzeganiu standardów usług i pracy z klientem, Szeroki zakres usług w porównaniu do innych sieci informacyjnych, Duża dostępność usług, zarówno terytorialna, jak i w związku z różnorodnymi sposobami świadczenia usług PK, Bardzo dobra znajomość rynku lokalnego i regionalnego przez ośrodki prowadzące PK, Duża elastyczność w reagowaniu na potrzeby rynkowe poprzez możliwość rozszerzania zakresu usług PK KSU np. zmiany w przepisach prawa regulujących prowadzenie działalności gospodarczej, usługi w okresie spowolnienia gospodarczego, dyrektywa usługowa itp. Szybka i sprawna wymiana informacji w sieci – zarówno pomiędzy PARP a ośrodkami PK, jak i pomiędzy samymi ośrodkami PK,

5 Atuty Sieci PK KSU /2/ Rozwinięty system podnoszenia i weryfikacji kompetencji Konsultantów PK /testy wstępne i okresowe, szkolenia, w tym szkolenia e-learningowe/, Synergia i współpraca z regionami, w tym z Urzędami Marszałkowskimi, jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi sieciami instytucji – zarządzanie informacją, promocja (częściowo już wykorzystywane, np. porozumienia PARP – UM, współpraca PK i PIFE), Aktywna współpraca ośrodków PK, szczególnie w sieciach regionalnych – wspólne działania promocyjne, organizacja spotkań, sesji, warsztatów, udział w wydarzeniach organizowanych w regionach, wymiana informacji itp., Konsultacja wszelkich kwestii ważnych z punktu widzenia realizacji projektu na forum Rady Punktów Konsultacyjnych KSU.

6 Wyzwania na przyszłość… Taka promocja usług PK i KSU, której efektem będzie wzrost klientów usług PK i KSU Dalsze doskonalenie systemu szkoleń i weryfikacji kompetencji Konsultantów PK i KSU KSU jako system atrakcyjny dla wszystkich ośrodków w Sieci, także z biznesowego punktu widzenia Wykorzystanie ogromnego potencjału wynikającego z sieciowości KSU i siły ośrodków tworzących sieć KSU Wzrost świadomości o możliwościach oferowanych przez KSU w układzie lokalnym i regionalnym

7 7 Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu E-mail: aherba@rig.katowice.pl Tel. (32) 351-11-98


Pobierz ppt "2010 Aleksandra Herba Przewodnicząca Rady Punktów Konsultacyjnych KSU Prokurent, Zastępca Dyrektora Generalnego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google