Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 LOGISTYKA PRODUKCJI Przedmiotem logistyki produkcji jest planowanie, organizowanie, i kontrolowanie przepływu surowców, materiałów, części i elementów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 LOGISTYKA PRODUKCJI Przedmiotem logistyki produkcji jest planowanie, organizowanie, i kontrolowanie przepływu surowców, materiałów, części i elementów."— Zapis prezentacji:

1 1 LOGISTYKA PRODUKCJI Przedmiotem logistyki produkcji jest planowanie, organizowanie, i kontrolowanie przepływu surowców, materiałów, części i elementów kooperacyjnych podczas procesu produkcyjnego, począwszy od składów zaopatrzeniowych, poprzez pośrednie magazyny aż do końcowych magazynów wyrobów gotowych i zbytu. W logistyce produkcji występują procesy przepływu i magazynowania oraz strumienie informacyjne sterujące tymi przepływami. PODSTAWY LOGISTYKI rok akademicki 2008/2009– mgr Sylwia Konecka

2 2 LOGISTYKA PRODUKCJI Cele zarządzania logistycznego w sferze produkcji to: zagwarantowanie ciągłości i rytmiczności procesów produkcyjnych, utrzymanie wysokiej jakości produkowanych wyrobów, minimalizacja zapasów produkcji w toku, zwiększenie terminowości i skracanie cykli produkcyjnych. PODSTAWY LOGISTYKI rok akademicki 2008/2009 – mgr Sylwia Konecka

3 3 LOGISTYKA PRODUKCJI to: MRP (material requirements planning) planowanie potrzeb materiałowych to: zbiór technik wykorzystujących strukturę wyrobu, dane o zapasach oraz główny harmonogram produkcji dla wyliczenia zapotrzebowania na materiały i wyznaczenia terminu zamawiania i dostaw. to: MRP II (manufacturing resources planning) planowanie zasobów produkcyjnych to: metoda efektywnego planowania wszystkich zasobów przedsiębiorstwa. PODSTAWY LOGISTYKI rok akademicki 2008/2009 – mgr Sylwia Konecka

4 4 Struktura wyrobu LOGISTYKA PRODUKCJI Zestawienie wszystkich zespołów, podzespołów, części i surowców składających się na konkretny wyrób z określeniem relacji pomiędzy nimi i ilości koniecznych do wykonania jednej sztuki wyrobu. Relacje te mogą zostać ustalone według określonego kryterium, np.: kryterium montażu czy kryterium ustalania zapotrzebowania. D (2) D (1)C (1) E (1) A A C (1) E (1)D (2)D (1) PODSTAWY LOGISTYKI rok akademicki 2008/2009 – mgr Sylwia Konecka

5 5 LOGISTYKA PRODUKCJI Do przedstawienia struktury wyrobu można też wykorzystać graf Goiozinto A A1A1 A2A2 A3A3 A4A4 MATERIAŁ 1MATERIAŁ 2 POZIOM 0 POZIOM 1 POZIOM 2 POZIOM 3 (1)(2) (1) PODSTAWY LOGISTYKI rok akademicki 2008/2009 – mgr Sylwia Konecka

6 6 LOGISTYKA PRODUKCJI Potrzeby brutto są to potrzeby w zakresie materiałów i elementów wyrobu wynikające z operatywnego planu produkcji, określają one rodzaj i ilość materiałów oraz elementów potrzebnych do przebiegu procesu produkcyjnego. Potrzeby brutto danej pozycji materiałowej są równe wielkości popytu na tę pozycję. Potrzeby netto powstają po odjęciu od potrzeb brutto posiadanego zapasu i planowanej dostawy. Inaczej zapotrzebowanie netto to zapotrzebowanie brutto pomniejszone o zapas dysponowany danego elementu. PODSTAWY LOGISTYKI rok akademicki 2008/2009 – mgr Sylwia Konecka

7 7 LOGISTYKA PRODUKCJI W firmie AMPERE są produkowane m. in. liczniki pomiaru zużycia energii elektrycznej. Dwoma podstawowymi typami liczników, różniącymi się ze względu na zakres napięcia i natężenia prądu, są modele A i B. Ponadto niektóre elementy i podzespoły tych urządzeń są sprzedawane oddzielnie jako części zamienne. Wielkośc przyszłego popytu ustalana jest na podstawie zamówień stałych odbiorców oraz własnych prognoz, obejmujących popyt ze strony pozostałych odbiorców. Wielkośc planowanego popytu obrazuje tabela 1. Umowy z odbiorcami stanowią, że dostawy tych wyrobów na rynek muszą następować w pierwszym tygodniu każdego miesiąca. (Mimo, że planowane potrzeby na liczniki i ich części zamienne są odnoszone do okresów miesięcznych. Tak więc planowane wielkości sprzedaży w trzecim miesiącu muszą byc gotowe w początku 9-tego tygodnia roku kalendarzowego, zaś dotyczące 4-tego miesiąca w 13- tym tygodniu. – wyraża to tabela 2). Strukturę rozpatrywanych wyrobów obrazuje rysunek 1 (liczby w nawiasach oznaczają wielkośc danego elementu „wchodzącą” do wyrobu w następnej fazie produkcyjnej). Stan zapasów poszczególnych części w magazynie firmy oraz okresy realizacji zamówień przedstawia tabela 3. Przedstaw plan potrzeb materiałowych na liczniki A i B, podzespoły C i D oraz części E i F. PODSTAWY LOGISTYKI rok akademicki 2008/2009 – mgr Sylwia Konecka

8 8 LOGISTYKA PRODUKCJI Tab. 1. Planowany popyt na liczniki A i B, podzespół D oraz element E ( w szt.) MiesiącLicznik ALicznik BPodzespół DElement E Zamó- wienia Pro- gnoza Zamó- wienia Pro- gnoza Zamó- wienia Pro- gnoza Zamó- wienia Pro- gnoza 345678345678 1 000 600 300 700 600 700 250 400 300 500 400 300 700 60 200 180 250 200 150 160 70 300 350 300 250 200 80 PODSTAWY LOGISTYKI rok akademicki 2008/2009 – mgr Sylwia Konecka

9 9 LOGISTYKA PRODUKCJI Tabela 2 Główny harmonogram produkcji Wyszczególnienie Tygodnie 91011121314151617 Licznik A Licznik B Podzespół D Element E 1250 460 270 380 850 360 250 430 550 560 320 380 PODSTAWY LOGISTYKI rok akademicki 2008/2009 – mgr Sylwia Konecka

10 10 LOGISTYKA PRODUKCJI Tabela 3 Stany zapasów i okresy realizacji zamówień Licznik/elementZapasOkres realizacji zamówień (tygodnie) - L ABCDEFABCDEF 50 60 40 30 40 221111221111 PODSTAWY LOGISTYKI rok akademicki 2008/2009 – mgr Sylwia Konecka

11 11 LICZNIK B LOGISTYKA PRODUKCJI LICZNIK A C(1) F(2)F(1)E(1)F(2)E(1)F(2)F(1)E(1)E(2)F(1)E(1) D(1) PODSTAWY LOGISTYKI rok akademicki 2008/2009 – mgr Sylwia Konecka


Pobierz ppt "1 LOGISTYKA PRODUKCJI Przedmiotem logistyki produkcji jest planowanie, organizowanie, i kontrolowanie przepływu surowców, materiałów, części i elementów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google