Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmiotem logistyki produkcji jest

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmiotem logistyki produkcji jest"— Zapis prezentacji:

1 Przedmiotem logistyki produkcji jest
LOGISTYKA PRODUKCJI Przedmiotem logistyki produkcji jest planowanie, organizowanie, i kontrolowanie przepływu surowców, materiałów, części i elementów kooperacyjnych podczas procesu produkcyjnego, począwszy od składów zaopatrzeniowych, poprzez pośrednie magazyny aż do końcowych magazynów wyrobów gotowych i zbytu. W logistyce produkcji występują procesy przepływu i magazynowania oraz strumienie informacyjne sterujące tymi przepływami. PODSTAWY LOGISTYKI rok akademicki 2008/2009– mgr Sylwia Konecka

2 Cele zarządzania logistycznego w sferze produkcji to:
LOGISTYKA PRODUKCJI Cele zarządzania logistycznego w sferze produkcji to: zagwarantowanie ciągłości i rytmiczności procesów produkcyjnych, utrzymanie wysokiej jakości produkowanych wyrobów, minimalizacja zapasów produkcji w toku, zwiększenie terminowości i skracanie cykli produkcyjnych. PODSTAWY LOGISTYKI rok akademicki 2008/2009 – mgr Sylwia Konecka

3 metoda efektywnego planowania wszystkich zasobów przedsiębiorstwa.
LOGISTYKA PRODUKCJI MRP (material requirements planning) planowanie potrzeb materiałowych to: zbiór technik wykorzystujących strukturę wyrobu, dane o zapasach oraz główny harmonogram produkcji dla wyliczenia zapotrzebowania na materiały i wyznaczenia terminu zamawiania i dostaw. MRP II (manufacturing resources planning) planowanie zasobów produkcyjnych to: metoda efektywnego planowania wszystkich zasobów przedsiębiorstwa. PODSTAWY LOGISTYKI rok akademicki 2008/2009 – mgr Sylwia Konecka

4 LOGISTYKA PRODUKCJI Struktura wyrobu Zestawienie wszystkich zespołów, podzespołów, części i surowców składających się na konkretny wyrób z określeniem relacji pomiędzy nimi i ilości koniecznych do wykonania jednej sztuki wyrobu. Relacje te mogą zostać ustalone według określonego kryterium, np.: kryterium montażu czy kryterium ustalania zapotrzebowania. A A C (1) D (1) C (1) D (1) D (2) E (1) D (2) E (1) PODSTAWY LOGISTYKI rok akademicki 2008/2009 – mgr Sylwia Konecka

5 Do przedstawienia struktury wyrobu
LOGISTYKA PRODUKCJI Do przedstawienia struktury wyrobu można też wykorzystać graf Goiozinto A POZIOM 0 (1) (1) A1 A2 POZIOM 1 (2) (1) A3 A4 POZIOM 2 MATERIAŁ 1 MATERIAŁ 2 POZIOM 3 PODSTAWY LOGISTYKI rok akademicki 2008/2009 – mgr Sylwia Konecka

6 Potrzeby brutto są to potrzeby w zakresie
LOGISTYKA PRODUKCJI Potrzeby brutto są to potrzeby w zakresie materiałów i elementów wyrobu wynikające z operatywnego planu produkcji, określają one rodzaj i ilość materiałów oraz elementów potrzebnych do przebiegu procesu produkcyjnego. Potrzeby brutto danej pozycji materiałowej są równe wielkości popytu na tę pozycję. Potrzeby netto powstają po odjęciu od potrzeb brutto posiadanego zapasu i planowanej dostawy. Inaczej zapotrzebowanie netto to zapotrzebowanie brutto pomniejszone o zapas dysponowany danego elementu. PODSTAWY LOGISTYKI rok akademicki 2008/2009 – mgr Sylwia Konecka

7 LOGISTYKA PRODUKCJI W firmie AMPERE są produkowane m. in. liczniki pomiaru zużycia energii elektrycznej. Dwoma podstawowymi typami liczników, różniącymi się ze względu na zakres napięcia i natężenia prądu, są modele A i B. Ponadto niektóre elementy i podzespoły tych urządzeń są sprzedawane oddzielnie jako części zamienne. Wielkośc przyszłego popytu ustalana jest na podstawie zamówień stałych odbiorców oraz własnych prognoz, obejmujących popyt ze strony pozostałych odbiorców. Wielkośc planowanego popytu obrazuje tabela 1. Umowy z odbiorcami stanowią, że dostawy tych wyrobów na rynek muszą następować w pierwszym tygodniu każdego miesiąca. (Mimo, że planowane potrzeby na liczniki i ich części zamienne są odnoszone do okresów miesięcznych. Tak więc planowane wielkości sprzedaży w trzecim miesiącu muszą byc gotowe w początku 9-tego tygodnia roku kalendarzowego, zaś dotyczące 4-tego miesiąca w 13-tym tygodniu. – wyraża to tabela 2). Strukturę rozpatrywanych wyrobów obrazuje rysunek 1 (liczby w nawiasach oznaczają wielkośc danego elementu „wchodzącą” do wyrobu w następnej fazie produkcyjnej). Stan zapasów poszczególnych części w magazynie firmy oraz okresy realizacji zamówień przedstawia tabela 3. Przedstaw plan potrzeb materiałowych na liczniki A i B, podzespoły C i D oraz części E i F. PODSTAWY LOGISTYKI rok akademicki 2008/2009 – mgr Sylwia Konecka

8 LOGISTYKA PRODUKCJI Tab. 1. Planowany popyt na liczniki A i B, podzespół D oraz element E ( w szt.) Miesiąc Licznik A Licznik B Podzespół D Element E Zamó- wienia Pro-gnoza 3 4 5 6 7 8 1 000 600 300 700 250 400 500 60 200 180 150 160 70 350 80 PODSTAWY LOGISTYKI rok akademicki 2008/2009 – mgr Sylwia Konecka

9 Tabela 2 Główny harmonogram produkcji
LOGISTYKA PRODUKCJI Tabela 2 Główny harmonogram produkcji Wyszczególnienie Tygodnie 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Licznik A Licznik B Podzespół D Element E 1250 460 270 380 850 360 250 430 550 560 320 PODSTAWY LOGISTYKI rok akademicki 2008/2009 – mgr Sylwia Konecka

10 Okres realizacji zamówień (tygodnie) - L
LOGISTYKA PRODUKCJI Tabela 3 Stany zapasów i okresy realizacji zamówień Licznik/element Zapas Okres realizacji zamówień (tygodnie) - L A B C D E F 50 60 40 30 2 1 PODSTAWY LOGISTYKI rok akademicki 2008/2009 – mgr Sylwia Konecka

11 LICZNIK A LICZNIK B C(1) C(1) D(1) D(1) D(1) E(1) F(1) E(2) E(1) F(1)
LOGISTYKA PRODUKCJI LICZNIK A LICZNIK B C(1) C(1) D(1) D(1) D(1) E(1) F(1) E(2) E(1) F(1) F(2) E(1) F(2) E(1) F(1) F(2) PODSTAWY LOGISTYKI rok akademicki 2008/2009 – mgr Sylwia Konecka


Pobierz ppt "Przedmiotem logistyki produkcji jest"

Podobne prezentacje


Reklamy Google