Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej TYTUŁ: Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym nr umowy 2014-1-PL01-KA101-000468 Projekt „Zagraniczna mobilność.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej TYTUŁ: Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym nr umowy 2014-1-PL01-KA101-000468 Projekt „Zagraniczna mobilność."— Zapis prezentacji:

1 Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej TYTUŁ: Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym nr umowy 2014-1-PL01-KA101-000468 Projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 PRZYGOTOWANIA UCZESTNIKÓW DO REALIZACJI PROJEKTU  Udział w konwersacjach z języka angielskiego.  Wykład o systemie szkolnictwa publicznego, historii i kulturze Portugalii.  Wykład o historii Unii Europejskiej i o programie Erasmus+.

3 UCZESTNICY PROJEKTU Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Gałązka Elżbieta – chemia, matematyka Gańko Agnieszka – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Jackowska Anna – j. rosyjski, plastyka Maguza Jakub – muzyka, wychowanie fizyczne Michalik Małgorzata – j. polski, wiedza o kulturze Podstawka Małgorzata – geografia, wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości Rowicki Robert – wychowanie fizyczne, religia Szczepańska Agnieszka – j. polski, historia Wąsowska Agata – j. polski Zdun Grażyna – matematyka

4 ORGANIZATOR SZKOLENIA Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym  INTERCULTUAR ASSOCCIATION MOBILITY FRIENDS Placówka: Prowadzący: Escola Secondaria de Barcelos; Eduardo Cunha www.esbarcelos.pt

5 CELE PROJEKTU Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej TYTUŁ: Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym  Podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli przedmiotów ogólnych  Poprawa skuteczności kierowania procesem uczenia się i rozwojem uczniów  Poszerzanie kwalifikacji nauczycieli w zakresie poprawy poziomu nauczania i przygotowania absolwentów szkoły do dorosłego życia  Doskonalenie kwalifikacji specjalistycznych dotyczących rozwijania wybranych kompetencji kluczowych

6 Podczas szkolenia koncentrowano się na następujących kompetencjach kluczowych:  znajomości języka ojczystego i umiejętność porozumiewania się w języku obcym;  wykorzystania technologii informacyjnych w nauce i pracy;  umiejętności uczenia się;  świadomości i ekspresji kulturalnej. KOMPETENCJE KLUCZOWE

7  są szczególnie ważne do osiągania przez człowieka celów społecznych, nawet jeszcze w czasie pobierania nauki;  odgrywają szczególnie istotną rolę w uczeniu się, jak i w samokształceniu;  to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacj;  potrzebne są każdemu do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem i integracji społecznej;

8 FORMY SZKOLENIA Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym Wykłady i warsztaty na temat: systemu oświaty w Portugalii, organizacji pracy nauczyciela szkoły podstawowej i średniej; systemu egzaminacyjnego w Portugalii; form pracy we wprowadzaniu kompetencji kluczowych.

9 FORMY SZKOLENIA Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym Ćwiczenia: autoprezentacja w języku angielskim uczestników, wykorzystanie multimediów podczas prezentacji, poznanie bazy szkoleniowej Escola Secondaria de Barcelos

10 BAZA SZKOLENIOWA

11  Indywidualizacja zadań. Motywowanie uczniów mających trudności w nauce do podejmowania nauki po ukończeniu szkoły średniej.  Rozwiązywanie zadań, odrabianie pracy domowej z nauczycielem wspierającym lub dobrym uczniem, itp.  Umożliwienie uczniom, którzy nie opanowali podstawy programowej, promocji do klasy wyższej z koniecznością nadrobienia zaległości w następnym roku szkolnym.  Dostosowanie zajęć dodatkowych do możliwości intelektualnych ucznia - podział na trzy grupy uczniów: słabych, lepszych i najlepszych.  Przygotowanie diagnozy „na wejściu”- początek nauki i na „wyjściu”- zakończenie edukacji. Stosowanie nauczania kształtującego. FORMY WSPARCIA UCZNIA STOSOWANE W PORTUGALII

12 PODSUMOWANIE SZKOLENIA  Szkolenie było inspiracją dla uczestników do wprowadzania nauczania rozwijającego kompetencje kluczowe uczniów.  Nauczyciele zdobyli umiejętności prowadzenia zajęć, w których proces nauczania uczniów zamieniany jest przez procedury wspomagające ich własne uczenie się oraz ćwiczyli umiejętność prowadzenia komunikacji w klasie z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego.

13 Poznanie historii, architektury miast: PROGRAM KULTUROWY PRZYGOTOWANY PRZEZ ORGANIZATORÓW Guimaraes Barcelos Braga Porto

14 Spotkanie międzynarodowych grup projektowych - możliwość wymiany doświadczeń, poznania muzyki, tańca różnych regionów Europy.

15 PODSUMOWANIE PROJEKTU - WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

16 KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA PROJEKT - WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW Uczestnicy projektu podzielili się zdobytą wiedzą na temat: Jak wykorzystać kompetencje kluczowe do planowania lekcji i konkretnych aktywności uczniowskich Jak wykorzystać pracownie do wspierania nauczycieli w tym zakresie Jak nauczyciele-opiekunowie pracowni mogą się dzielić wiedzą metodyczną Jak przygotować się do udzielania wsparcia innym nauczycielom


Pobierz ppt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej TYTUŁ: Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym nr umowy 2014-1-PL01-KA101-000468 Projekt „Zagraniczna mobilność."

Podobne prezentacje


Reklamy Google