Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Furga Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich Kasy oszczędnościowo-budowlane Dlaczego wciąż nie mogą powstać.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Furga Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich Kasy oszczędnościowo-budowlane Dlaczego wciąż nie mogą powstać."— Zapis prezentacji:

1 Jacek Furga Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich Kasy oszczędnościowo-budowlane Dlaczego wciąż nie mogą powstać ?

2 Spadek relacji depozyty/kredyty w okresie 2000 – 2013

3 Bankowe depozyty gospodarstw domowych (536 mld złotych) stan na 31 grudnia 2013 Źródło: NBP Sektor bankowy potrzebuje długoterminowych depozytów

4 Najniższy w Europie udział depozytów do PKB 2012 r. (%) * Depozyty liczone jako suma depozytów od sektora niefinansowego i depozytów od sektora budżetowego. Z powodu braku dostępności danych na wykresie nie został uwzględniony wynik Chorwacji. Źródło: EBF

5 Sektor bankowy potrzebuje długoterminowych depozytów  Struktura terminowa depozytów gospodarstw domowych niesie ze sobą zagrożenie, że nawet do 40 % tego portfela może „wyparować” z sektora bankowego w ciągu kilku dni.  Refinansowanie kredytowania polskiej gospodarki importowanym kapitałem grozi przenoszeniem zaburzeń na rynkach międzynarodowych na sytuację kraju i instytucji finansowych w Polsce.  Dla udzielania nowych kredytów hipotecznych w wysokości ok 50 mld złotych rocznie - banki potrzebować będą do roku 2030 środków finansowych w wysokości 600 mld złotych.  Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego zmiany struktury terminowej źródeł finansowania portfela hipotecznego.  Rekomendacja Związku Banków Polskich dla stworzenia w Polsce systemu oszczędzania na cele emerytalne, mieszkaniowe, edukacyjne i ochrony zdrowia.

6 Niska skłonność Polaków do oszczędzania Źródło: „Postawy Polaków wobec oszczędzania”, Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, PBS, październik 2014

7 Niskie dochody ograniczają skłonność do oszczędzania aż 67% Polaków nie jest w stanie odłożyć miesięcznie więcej niż 500 zł Źródło: „Postawy Polaków wobec oszczędzania”, Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, PBS, październik 2014

8 Atrakcyjność oszczędzania w kasach oszczędnościowo-budowlanych Bezpieczeństwo zamkniętego obiegu pieniądza - specjalizacja kas budowlanych Obecność państwa w systemie gwarancją stabilności i zaufania Stabilność i pewność warunków finansowych - stałe oprocentowanie – również dla kredytu - stałe obciążenie klienta w fazie oszczędzania i kredytu Elastyczność warunków oszczędzania Elastyczność przeznaczenia środków - forma „polisy” - okres karencji i dowolność przeznaczenia środków również na cel inny niż mieszkaniowy Wpływ premii budowlanej na poziom rentowności oszczędzania

9 Przewidywalność umowy docelowego oszczędzania premia państwowa oszczędności odsetki kredyt budowlany 6 %6 % 42% 3% 49% oszczędzanie faza 1 kredyt faza 2 Spłata kredytu faza 3 stała stopa procentowa

10 Bezpieczeństwo zamkniętego systemu obiegu pieniądza Spłaty rat kredytowych Fundusz przydziału Wpłaty oszczędności przyszłych redytobiorców Wpłaty oszczędności „depozytariuszy“ Premia budowlana Odsetki od oszcz ę dności Wypłata kredytów Wypłata oszczednosci wraz z odsetkami i premią państwowa

11 Opłaca się oszczędzać nawet 50 złotych miesięcznie Symulacja efektów oszczędzania przez 7 lat w kasie budowlanej miesięczna wpłata wkład po 7 latach OszczędnościOdsetki 3 % Premia 10 % środki na inwestycję rentowność oszczędzania udział budżetu ,98%4,09% ,98%4,09% ,98%4,09% ,98%4,09% ,22%2,81% ,71%1,91% ,44%1,45%

12 Porównanie udziału premii budowlanych i finansowania budownictwa z wykorzystaniem oszczędności kas budowlanych Łączna wielkość finansowania wykorzystana na cele budowlane (miliony EUR) Wartość premii budowlanych z budżetu państwa (milion EUR) Wartość finansowania budownictwa z kas budowlano-oszczędnościowych (milion EUR)

13 Makroekonomiczne konsekwencje funkcjonowania kas oszczędnościowo- budowlanych w Polsce Makroekonomiczne konsekwencje funkcjonowania kas oszczędnościowo- budowlanych w Polsce

14

15 Efekt budżetowy wspierania przez państwo oszczędzania w kasach budowlanych – IBnGR Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Elementy prognozy wartość dodana wynikająca z uruchomionego przez kasy budowlane finansowania inwestycji mieszkaniowych wyniki skumulowane Miara Liczba nowych uczestnikówmln Liczba oszczędzających w kasachmln ,35,455,555,6 nowe oszczędnościmln zł stan oszczędności w kasachmln zł premia budowlana 10% (koszt budżetu)mln zł wpływy budżetowe budowlanemln zł wpływy budżetowe remontowemln zł Wpływy budżetowemln zł wynik dla budżetumln zł

16 Symulacja obciążenia budżetu państwa przez programy mieszkaniowe ProgramyWydatki budżetu państwa na programy mieszkaniowe (mln PLN) MdM RnS Razem Premia budowlana SUMA

17 Efektywność wspierania wybranych programów wspierania mieszkalnictwa „Rodzina na Swoim”„Mieszkanie dla Młodych” Oszczędzanie w kasie budowlanej Udział budżetu w finansowaniu nabycia mieszkania w kwocie 330 tys. złotych w programie: 25 % % 4,09 % * * przy premii rocznej = 10 %

18 Oszczędzanie w kasach budowlanych jest atrakcyjne niezależnie od poziomu rozwoju gospodarczego - nowe umowy oszczędnościowo-kredytowe % do 2012 Niemcy ,0% Czechy ,4% Austria ,2% Słowacja ,2% Węgry ,6% Rumunia ,0% Łącznie ,6%

19 Kasy budowlane efektywnym sposobem kumulowania oszczędności gospodarstw domowych (tys. € ) % do 2012 Niemcy ,2% Czechy ,6% Austria ,9% Słowacja ,2% Węgry ,1% Rumunia ,3% Łącznie ,6%

20 Liczba umów w kasach budowlanych ( 2013) Liczba ludnościUdział % Zmiana do 2012 Niemcy ,8%0,6% Czechy ,7%-5,8% Austria ,9%-0,7% Słowacja ,5%-1,0% Węgry ,5%3,3% Rumunia ,6%13,2% Łącznie ,4%3,1% Kasy budowlane rozwiązaniem systemowym

21 Prognoza zainteresowania oszczędzaniem w polskich kasach budowlanych (tys.)

22 Prognoza rozwoju polskich kas budowlanych - łączna liczba oszczędzających (tys.)

23 Jacek Furga Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości w Związku Banków Polskich Czas na wspieranie przez Państwo skłonności gospodarstw domowych do długoterminowego oszczędzania! Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Jacek Furga Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich Kasy oszczędnościowo-budowlane Dlaczego wciąż nie mogą powstać."

Podobne prezentacje


Reklamy Google