Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE W SPRAWIE PRAKTYK , sala NT321

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE W SPRAWIE PRAKTYK , sala NT321"— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE W SPRAWIE PRAKTYK 09-11-2015, sala NT321
dr inż. Adam Zalewski Pełnomocnik Dziekana WIP ds. praktyk zawodowych , pok. ST402

2 Praktyki – plan spotkania
Cel praktyk Wymagania merytoryczne Wymagania formalne Opiekunowie praktyk Oferta praktyk – jak wybrać firmę Obieg dokumentów i formalności – krok po kroku Praktyki zagraniczne Prezentacja firmy ASTOR Pytania Zgodnie z sugestią Pana Doktora, scaliłam 2części spotkania w jedną.

3 Praktyki – cel (ISOD) Celem praktyki jest zapoznanie dyplomanta z przemysłowym rozwiązaniem zagadnień zbliżonych do tematu wykonywanej przez niego pracy. Student poznaje także organizację pracy przedsiębiorstwa, systemy zapewnienia jakości, stosowane technologie i systemy informatyczne oraz park maszynowy. Treści kształcenia: Zapoznanie się z realizacją zadań wykonywanych w zakładzie przemysłowym i weryfikacja swojego przygotowania do pracy zawodowej oraz zebranie materiałów do pracy dyplomowej. Metody oceny: Student przedstawia sprawozdanie z praktyki oraz zaświadczenie z podmiotu zewnętrznego o jej odbyciu z opinią i określonym terminem. Opiekun praktyk z zakładu/instytutu dyplomującego lub Pełnomocnik ocenia merytorycznie praktykę. Zmiana w metody oceny

4 Praktyki – cel Sprawdzenie umiejętności w praktyce, rozwiązanie praktycznego zadania; Wstęp do firm i zakładów produkcyjnych na specjalnych zasadach – reprezentacja jednej z największych uczelni technicznych w Polsce o uznanej pozycji na świecie; Poznanie nowego środowiska, ludzi, kontaktów zawodowych, możliwości pracy… Dodane średniki

5 Politechnika Warszawska najpopularniejszą uczelnią w Polsce
Warto pamiętać Politechnika Warszawska jest na pierwszym miejscu w rankingu szkół wyższych najbardziej cenionych przez pracodawców (wg kierunku Mechanika, budowa maszyn, automatyka, robotyka). [Wprost, Dodatek specjalny: Ranking szkół wyższych, , nr 12] Politechnika Warszawska najpopularniejszą uczelnią w Polsce W zestawieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podsumowującym dane z rekrutacji na studia, Politechnika Warszawska stanęła na podium z pierwszą lokatą! [http://www.biuletyn.pw.edu.pl/Przeglad-prasowy/Politechnika- Warszawska-najpopularniejsza-uczelnia-w-Polsce, Opublikowano :20] Zostawiłam slajd z 2014 roku

6 Praktyki – wymagania merytoryczne
Praktyki powinny być zgodne ze studiami, sylwetką absolwenta, specjalnością lub tematyką pracy dyplomowej. Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej, odbytego stażu lub na podstawie działalności gospodarczej, jeżeli wykonuje w niej pracę związaną z realizowanym kierunkiem studiów, specjalnością lub tematyką pracy dyplomowej. Zmieniłam „Zgodność z tematyką pracy dyplomowej, z kierunkiem i specjalnością studiów…” na „Praktyki powinny być zgodne ze studiami, sylwetką absolwenta, specjalnością lub tematyką pracy dyplomowej.” Usunęłam: Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki odbywanej poza granicami kraju w oparciu o: 1) przedstawiony i zaakceptowany program praktyki 2) zaświadczenie o odbyciu praktyki 3) sprawozdanie z praktyki Dodałam: „ Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej, odbytego stażu lub na podstawie działalności gospodarczej, jeżeli wykonuje w niej pracę związaną z realizowanym kierunkiem studiów, specjalnością lub tematyką pracy dyplomowej.”

7 Praktyki – wymagania formalne
Praktyki studenckie są obsługiwane w systemie ISOD podobnie jak inne przedmioty, ale ze względu na współpracę z firmami (podmiotami zewnętrznymi) wymagają dodatkowych formalności. Zgodnie z programem studiów student na swoim profilu w ISOD będzie miał widoczny przedmiot PRAKTYKA ZAWODOWA (lub PRAKTYKA DYPLOMOWA) w zakładce MOJE ZAJĘCIA (po złożeniu odpowiedniej deklaracji przedmiotu). Jeżeli student nie ma widocznego przedmiotu (a powinien lub chciałby), to należy to wyjaśnić w Dziekanacie ds. Nauczania (NT116). Usunęłam sformułowanie praktyka studencka, zamieniłam to na „(lub PRAKTYKA DYPLOMOWA)” Dodałam „Jeżeli student nie ma widocznego przedmiotu (a powinien), to należy to wyjaśnić w Dziekanacie ds. Nauczania (NT116).”

8 Praktyki – wymagania formalne
Praktyki można wykonać tylko wtedy, kiedy jest się studentem. Można odbyć (w różnych firmach) więcej niż jedną praktykę, ale tylko jedna będzie zaliczona. Praktyki można realizować od pierwszego, do ostatniego semestru studiów, ale zalecane jest odbywanie praktyki pod koniec studiów. Dodany slajd Dodałam informacje: „Praktyki można wykonać tylko wtedy, kiedy jest się studentem. Można odbyć więcej niż jedną praktykę, ale tylko jedna będzie zaliczona. Praktyki można realizować od pierwszego, do ostatniego semestru studiów, ale zalecane jest odbywanie praktyki po 3 roku studiów.”

9 Praktyki – wymagania formalne
Praktyki trwają minimum 20 dni roboczych po przynajmniej 6 godzin dziennie (co daje w sumie 20x6=120 godzin). Jeśli w firmie wykonywane prace trwają dłużej niż 6 godzin dziennie, to jednak liczba dni praktyk nie powinna być mniejsza (zwiększy się liczba godzin – nie ma to wpływu na zaliczenie). Usunęłam „Jeżeli student chciałby zrealizować praktyki studenckie w innym czasie (np. wcześniej), powinien zgłosić to Prodziekanowi ds. Kształcenia i Organizacji Studiów lub Prodziekanowi ds. Studiów Niestacjonarnych w Dziekanacie ds. Kształcenia i Organizacji Studiów. W uzasadnionych przypadkach osoby uprawnione mogą aktywować indywidualnie przedmiot PRAKTYKA STUDENCKA na innym semestrze studiów. Można też te praktyki rozliczyć później, jako np. staż” Dodałam: „Praktyki trwają minimum 20 dni roboczych po przynajmniej 6 godzin dziennie (co daje w sumie 20x6=120 godzin). Jeśli w firmie wykonywane prace trwają dłużej niż 6 godzin dziennie, to jednak liczba dni praktyk nie powinna być mniejsza (zwiększy się liczba godzin – nie ma to wpływu na zaliczenie).”

10 Uwaga na ostatni semestr !!!
Praktyki – do kiedy? „Zgodnie z regulaminem studiów, punktów za praktykę nie dopisuje się do bieżącego stanu punktów ECTS.” Praktyki dostarczają punkty ECTS zależnie od realizowanego programu studiów (2 lub 4). Punkty ECTS za praktykę dodaje się do bilansu studenta dopiero po zaliczeniu wszystkich innych przedmiotów przewidzianych planem studiów. Inaczej mówiąc: praktyka ani nie pozwala poprawić sytuacji studenta (np. poprzez osiągnięcie limitu gwarantującego rejestrację), nie jest też w stanie pogorszyć jego sytuacji (brak zaliczenia praktyki nie jest przyczyną skreślenia, studenta nie obciąża się też opłatami za niezrealizowanie praktyki. Uwaga na ostatni semestr !!! Dodałam: „Praktyki dostarczają punkty ECTS zależnie od realizowanego programu studiów (2 lub 4).”

11 Praktyki – wymagania formalne
Student powinien się zapoznać z regulaminem praktyk m.in. zwrócić uwagę na: Jeśli są wymagane badania lekarskie na potrzeby praktyk, to student może użyć aktualnych badań ze swoich akt osobowych z Dziekanatu ds. Studenckich (NT127) lub wykonuje je na własną rękę, po otrzymaniu stosownego skierowania przez firmę. Obowiązkowe ubezpieczenie NNW na okres praktyk (np. opłata 32zł na konto w banku Pekao SA nr: , adres Politechniki Warszawskiej, tytuł: NNW, imię i nazwisko, student dostaje pokwitowanie i zgłasza się do Kwestury (Noakowskiego 18/20, pok. 325), gdzie wystawiane jest dla niego imienne zaświadczenie z nr polisy). Poprawiłam z „Jeśli są wymagane badania lekarskie na potrzeby praktyk, to student prawdopodobnie może użyć aktualnych badań ze swoich akt osobowych z Dziekanatu ds. Kształcenia i Organizacji Studiów lub wykonuje je na własną rękę.” na „Jeśli są wymagane badania lekarskie na potrzeby praktyk, to student może użyć aktualnych badań ze swoich akt osobowych z Dziekanatu ds. Studenckich (NT127) lub wykonuje je na własną rękę, po otrzymaniu stosownego skierowania przez firmę.” Oraz z „opłata 26 zł…” na „opłata 32 zł konto w banku Pekao SA nr: , adres Politechniki Warszawskiej, tytuł: NNW, imię i nazwisko.”

12 Opiekunowie praktyk Zmiana listy opiekunów

13 Praktyki – dwa przypadki
1) Praktyki odbywają się na podstawie porozumienia PW z podmiotem zewnętrznym (Firmą) – większość przypadków. 2) Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki studenckiej na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej, odbytego stażu lub na podstawie działalności gospodarczej. Zasady zaliczeń dla studentów studiów niestacjonarnych są ogólnie takie same. W przypadku wątpliwości, istotna może okazać się opinia Promotora czy pomoc Opiekuna praktyk.

14 Papiernictwo i Poligrafia zalicza u Opiekuna praktyk tego kierunku

15 Oferty praktyk – jak wybrać firmę?
Doświadczenia i kontakty Promotora pracy dyplomowej i Opiekunów praktyk Samodzielny wybór firmy (z formalnym wsparciem Opiekunów, Pełnomocnika…) Pomoc Biura Karier Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej: Informacje na stronie Biura Karier PW: Targi pracy, praktyk i staży, konkursy np.: , , Dodałam „- jak wybrać firmę?” oraz punkt: „Pomoc Biura Karier Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej:

16 Biuro Karier Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
Elżbieta Kuźba

17 W bazie pracodawców mamy ponad 250 firm!
O Biurze Biuro Karier Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej powstało w 2014 roku. Jest to pierwsze wydziałowe Biuro Karier działające na tej prestiżowej Uczelni. Głównym celem Biura Karier WIP jest pomoc studentom Wydziału w znalezieniu firm, w których studenci mogliby odbywać wartościowe praktyki, tzn. takie które będą uzupełnieniem wiedzy teoretycznej, zdobytej podczas studiów. W bazie pracodawców mamy ponad 250 firm! Dodany slajd, dodałam informację o ilości firm w bazie pracodawców.

18 Konsultacje BK WIP PW Podczas trwania konsultacji, staramy się znaleźć i zaproponować takie firmy, które pozwolą realizować i rozwijać zainteresowania studentów, zaś same praktyki pozwolą na bardziej świadomy wybór kierunku ścieżki zawodowej w przyszłości. Dodany slajd

19 Termin konsultacji Zapraszamy!
Konsultacje Biura Karier Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej odbywają się w środy w godzinach w pokoju ST402 (Gmach Stary Technologiczny, IV piętro). Dodany slajd, usunęłam: „Zapraszamy również do kontaktu mailowego: a także śledzenia naszej oferty na stronie internetowej oraz https://www.facebook.com/BiuroKarierWIPPW”. Nie wiem, czy nie zmienić terminu konsultacji na godzinę … Zapraszamy!

20 Dane kontaktowe Zapraszamy!
Strona internetowa: Facebook: https://www.facebook.com/BiuroKarierWIPPW Dodany slajd Zapraszamy!

21 Oferty praktyk

22 Oferty praktyk http://ip.hoff.pl/content/view/254/216/ (Poligrafia)
Moim zdaniem do usunięcia slajd

23 SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ OPIS FORMALNOŚCI DOTYCZĄCY ODBYWANIA OBOWIĄZKOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ / DYPLOMOWEJ Dodany slajd UWAGA!

24 Praktyki – dokumenty Wniosek – elektroniczny w ISOD (Ważne: Zakres obowiązków: w przypadku skierowania, zaświadczenia jest to plan praktyki, program praktyk, planowany zakres wykonywanych czynności) Porozumienie (w dwóch egzemplarzach) o organizacji praktyk (między Uczelnią a Firmą) wraz ze Skierowaniem należy złożyć do podpisu Prodziekanowi ds. Studenckich. W uzasadnionych przypadkach Porozumienie może być podpisane przez Dyrektora Instytutu. [Studenci kierunku Papiernictwo i Poligrafia muszą mieć pisemną akceptację na Porozumieniu opiekuna praktyk tego kierunku] Zaświadczenie (!)  Potrzebne jest do suplementu Sprawozdanie (wykonane zadania, opinia na temat przebiegu praktyki – wypełnia przedstawiciel firmy!) Zawiera również część dotyczącą opinii PRACODAWCY na temat przebiegu praktyki – mile widziany dokument – nie ma wpływu na zaliczenie praktyk, ale będzie miał w przyszłości wpływ na jakość kształcenia na WIP PW. Dodałam „Zawiera również część dotyczącą opinii PRACODAWCY na temat przebiegu praktyki – mile widziany dokument – nie ma wpływu na zaliczenie praktyk, ale będzie miał w przyszłości wpływ na jakość kształcenia na WIP PW.” Deklaracja firmy z opisem oraz podanie z opisem przeniosłam na kolejny slajd

25 Praktyki – dokumenty Deklaracja firmy Podanie
Nieobowiązkowa, ale mile widziana Podanie Indywidualnie opisuje zgromadzone dokumenty, jednolity wzór Ankieta studenta (opinia o firmie) Program praktyk Powinien pojawić się we wniosku w ISOD. Wypełniany w porozumieniu z firmą, opiekunem pracy dyplomowej (Promotorem) lub samodzielnie (do weryfikacji przez opiekuna praktyk lub Pełnomocnika ds. praktyk) Dodałam „Deklaracja firmy Nieobowiązkowa, ale mile widziana Podanie Indywidualnie opisuje zgromadzone dokumenty, jednolity wzór Ankieta studenta (opinia o firmie) Program praktyk Dokument nieobowiązkowy, sporządzany na wyraźną prośbę ze strony firmy; wypełniany w porozumieniu z firmą, opiekunem pracy dyplomowej (Promotorem) lub samodzielnie (do weryfikacji przez opiekuna praktyk lub pełnomocnika ds. praktyk)”

26 1 KROK Otwierając zakładkę PRAKTYKA ZAWODOWA student powinien złożyć w ISOD wniosek o skierowanie na praktyki wypełniając stosowne pola, m.in. Zaświadczenie (jeśli dopiero będzie wykonywał praktyki na podstawie porozumienia PW z podmiotem zewnętrznym (Firmą) – większość przypadków) lub umowa cywilnoprawna (gdy chce zaliczyć praktyki na podstawie wykonanej już pracy). Informacje o Firmie, w której odbędą się praktyki, zakresie przewidywanych obowiązków studenta (program praktyk), terminie praktyk, uwagi (należy podać informacje o osobie kontaktowej w firmie) Złożony wniosek czeka na akceptację Pełnomocnika Dziekana WIP ds. praktyk zawodowych. Dodany slajd – na podstawie zasad z

27 2 KROK Po uzyskaniu akceptacji (pojawi się informacja w ISOD, student otrzymuje stosowną wiadomość oraz pojawiają się w zakładce PRAKTYKA ZAWODOWA dokumenty w formacie PDF (!). Należy je wydrukować i następnie: Porozumienie [1] w dwóch egzemplarzach wraz ze Skierowaniem [2] należy złożyć do podpisu Prodziekanowi ds. Studenckich (NT128). W wyjątkowych sytuacjach te dokumenty mogą być podpisane przez Dyrektora Instytutu. [Studenci kierunku Papiernictwo i Poligrafia muszą mieć pisemną akceptację na Porozumieniu opiekuna praktyk tego kierunku] Dodany slajd – na podstawie zasad z

28 2 KROK ciąg dalszy – zależy od wymagań firmy
Obowiązkowe ubezpieczenie NNW – w przypadku posiadania NNW wykupionego na PW , student zgłasza się do Kwestury – Sekcja Stypendialna w Budynku Administracji, ul. Noakowskiego 18/20, pok. 325, w celu otrzymania stosownego zaświadczenia, które potwierdza fakt posiadania ubezpieczenia NNW. Jeśli Firma, w której student odbywa praktyki wymaga badań lekarskich, to student może użyć aktualnych badań ze swoich akt osobowych z Dziekanatu ds. Studenckich (NT127) lub wykonuje je na własną rękę, po otrzymaniu stosowanego skierowania przez firmę Jeżeli Firma wymaga przedstawienia dokumentu Program praktyk [7], należy pobrać dokument PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ.docx [http://www.wip.pw.edu.pl/studenci/praktyki] i wypełnić go w porozumieniu z Firmą (biorąc pod uwagę jej możliwości techniczne), Promotorem pracy dyplomowej, Opiekunem praktyk lub samodzielnie. Program praktyk powinien być zatwierdzony przez Pełnomocnika Dziekana WIP ds. praktyk zawodowych. Dodany slajd – na podstawie zasad z

29 3 KROK Dodatkowo: Student dostarcza do firmy następujące dokumenty:
Porozumienie [1], w 2 egzemplarzach podpisanych z ramienia PW, jeden egzemplarz podpisany przez firmę student odbiera przed realizacją praktyk i dostarcza na PW przy zaliczaniu praktyk. Skierowania [2] wraz z Zaświadczeniem [3], zaświadczenie o ubezpieczeniu NNW (lub kopię polisy, w przypadku wykupienia ubezpieczenia we własnym zakresie) – na życzenie firmy. Sprawozdanie [4] z przebiegu praktyk, z opinią PRACODAWCY na temat przebiegu praktyki Deklarację Firmy [5] w sprawie umieszczenia jej danych w uczelnianej bazie pracodawców, zaświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do uczestniczenia w praktykach (jeżeli wymagane przez Firmę) Dodatkowo: Program praktyk [7] – jeżeli Firma wymaga tego dokumentu. Dodany slajd – na podstawie zasad z

30 Student odbywa praktyki
4 KROK Student odbywa praktyki Dodany slajd – na podstawie zasad z

31 Papiernictwo i Poligrafia zalicza u Opiekuna praktyk tego kierunku (!)
5 KROK - Student Student zgłasza się do Opiekuna praktyk lub Pełnomocnika ds. praktyk z INDEKSEM (jeśli dotyczy) i KARTĄ OCEN oraz dostarcza następujące dokumenty: Porozumienie [1], 1 egzemplarz; Zaświadczenie [3], 1 oryginał + 2 kopie (należy przed złożeniem dokumentów skserować ten dokument 2 razy – 1 kopia do zaliczenia praktyki, 2 kopię należy zachować, może się przydać do obrony dyplomu) Sprawozdanie [4] z przebiegu praktyk, z opinią PRACODAWCY na temat przebiegu praktyki, Deklarację Firmy [5] – z decyzją o umieszczeniu lub nie jej danych w Uczelnianej Bazie Pracodawców, Podanie o zaliczenie praktyk [6] – może być zaopiniowane przez Promotora pracy dyplomowej, Ankietę studenta o praktyce [8]. Papiernictwo i Poligrafia zalicza u Opiekuna praktyk tego kierunku (!) Dodany slajd – na podstawie zasad z

32 5 KROK – Opiekun praktyk Opiekun lub Pełnomocnik praktyk wpisuje do INDEKSU (jeśli dotyczy, 82 strona) i KARTY OCEN zaliczenie wraz z datą oraz podpisem. Dodatkowo na Podaniu o zaliczenie praktyk [6] wpisuje „Praktyki zaliczam”, data, podpis. Opiekun dostarcza komplet dokumentów do Pełnomocnika ds. praktyk. Po zgromadzeniu kompletu dokumentów Pełnomocnik ds. praktyk wpisuje do ISOD zaliczenie przedmiotu PRAKTYKA ZAWODOWA/DYPLOMOWA Dodany slajd – na podstawie zasad z

33 Plany dotyczące praktyk
Tworzenie bazy firm i ofert praktyk Przetwarzanie informacji zwrotnej z firm (niezależnie od mechanizmu zaliczania praktyk), w celu poprawy jakości kształcenia Przetwarzanie informacji zwrotnej od studentów w celu poprawy jakości ofert praktyk i kształcenia Slajd przeniesiony wyżej

34 Koordynator Programu Erasmus:
PRAKTYKI ZAGRANICZNE Koordynator Programu Erasmus: mgr Klaudia Jabłońska kontakt: Pokój 125NT

35 JAK ZNALEŹĆ FIRMĘ? WYSZUKUJEMY WE WŁASNYM ZAKRESIE!
W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do: zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit, do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.). ZASTRZEŻENIA: Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Lista placówek, w których nie można odbywać praktyk znajduje się na stronie internetowej:

36 JAKIE SĄ WARUNKI WYJAZDU?
Student zakwalifikowany na wyjazd na praktyki w ramach programu ERASMUS+ musi spełniać następujące kryteria formalne: posiadać ukończony bezwarunkowo pierwszy rok studiów pierwszego stopnia; mieć aktualną rejestracja przez cały okres wyjazdu; nie może przebywać na urlopie dziekańskim, ani w żaden inny sposób być urlopowanym.

37 REKRUTACJA Rekrutacja przeprowadzana przez Koordynatora Programu Erasmus (na rok akademicki 2016/2017 będzie to marzec/ kwiecień 2016 KRYTERIA: średnia arytmetyczna ocen z całego okresu studiów. znajomość języka obcego. właściwa motywacja wyjazdu na praktykę. Ostateczna decyzja należy do pracodawcy! Zakwalifikowanie się do programu na wydziale, nie jest jednoznaczne z wyjazdem na praktykę.

38 DOKUMENTY www.cwm.pw.edu.pl
Termin składania dokumentów rekrutacyjnych (formularz aplikacyjny, CV, list motywacyjny) upływa zwykle 31 lipca. W październiku należy dostarczyć zaświadczenie o znajomości języka obcego oraz zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta. Jeżeli kandydat zamierza wyjechać jako absolwent, to zamiast zaświadczenia z dziekanatu, należy dostarczyć po obronie pracy dyplomowej zaświadczenie o ukończeniu studiów, wystawione przez Dział Ewidencji Studentów. Minimalny okres pobytu na praktyce wynosi 2 miesiące.

39 O kolejności przyznania dofinansowania decyduje kolejność złożenia wypełnionego i podpisanego przez pracodawcę oraz przez wydziałowego pełnomocnika ds. programu Erasmus+ dokumentu „Learning Agreement for Traineeships” w wersji oryginalnej.  SKANY NIE SĄ PRZYJMOWANE. Dokumenty wyjazdowe, tj. wniosek wyjazdowy, wniosek o przekazanie grantu oraz polisę ubezpieczeniową i bilety (do wglądu), należy złożyć nie później niż na miesiąc przed planowanym wyjazdem.

40 UBEZPIECZENIE Każdy wyjeżdżający powinien:
Posiadać ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

41 PREZENTACJA FIRMY ASTOR
Dodany slajd

42 Praktyki Pytania, dyskusja Usunęłam zdjęcie


Pobierz ppt "SPOTKANIE W SPRAWIE PRAKTYK , sala NT321"

Podobne prezentacje


Reklamy Google