Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie inżynierów z perspektywy AGH Warszawa 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie inżynierów z perspektywy AGH Warszawa 2011."— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie inżynierów z perspektywy AGH Warszawa 2011

2 Plan prezentacji 1.Nasze doświadczenia w zakresie kształcenia na studiach I-ego stopnia (inżynierskich i licencjackich) 2.Pierwsza ocena dwustopniowego systemu studiów 3.Rozważania nad modyfikacją systemu kształcenia Kształcenie inżynierów z perspektywy AGH

3 Absolwenci studiów I stopnia w AGH (rocznik 2010) Liczba absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia AGH 2010: 451 – studia licencjackie (6 semestrów) 2836 – studia inżynierskie (7 semestrów) studia I stopnia ukończyło ogółem 60% przyjętych na studia (31-76% w zależności od wydziału) Doświadczenia w zakresie kształcenia na studiach I-ego stopnia

4

5

6 Plany: AGH lub AGH jako jedna z opcji – 78,5%

7 Doświadczenia w zakresie kształcenia na studiach I-ego stopnia Wynik rekrutacji: 89% absolwentów studiów I st. kontynuuje studia II st. w AGH zewnętrzni – 8.7% przyjętych na studia II st.

8 Doświadczenia w zakresie kształcenia na studiach I-ego stopnia Wymagania pracodawców wobec kandydatów do pracy (absolwentów AGH), 267 ankietowanych pracodawców Ukończony stopień studiów

9 Doświadczenia w zakresie kształcenia na studiach I-ego stopnia Preferowana (przez pracodawców) aktywność studentów

10 Najistotniejsze zagadnienia: czas trwania studiów i liczby punktów ECTS przypisanych poszczególnym stopniom studiów praktyki zawodowe międzynarodowa wymiana studentów, podwójne dyplomy Pierwsza ocena dwustopniowego systemu studiów

11 Czas trwania studiów Przyjęty powszechnie model 7+3 semestry ysokość dotacji MNiSW na studenta) (w ysokość dotacji MNiSW na studenta) W wielu wypadkach nie da się – w systemie 7 semestralnym zapewnić: –solidnego kształcenia z przedmiotów tzw. podstawowych z równoczesnym kształceniem zawodowym pozwalającym na zdobycie umiejętności koniecznych do wykonywania zawodu (wymagane praktyki, staże itp. itd.) –zdobycia wymaganych uprawnień zawodowych (budowlane, górnicze, itp.) (obecnie przemysł nie akceptuje absolwentów 7 semestralnych studiów I st.) Dodatkowy problem: Rekrutacja na II stopień na semestr letni (styczeń, luty), organizacja 7 semestru Pierwsza ocena dwustopniowego systemu studiów

12 Praktyki zawodowe Przyjęty powszechnie model Studia I stopnia: praktyka w wymiarze 4-8 tygodni Studia II stopnia: praktyka dyplomowa Oczekiwana praktyka przemysłowa (staż przemysłowy) semestralny (30 punktów ECTS) zwłaszcza dla studiów o profilu praktycznym (praktyka powiązana z tematyką projektu dyplomowego, pracy dyplomowej) Pierwsza ocena dwustopniowego systemu studiów

13 Międzynarodowa wymiana studentów, podwójne dyplomy Przyjęty system 3 semestrów dla studiów II st. stwarza wiele problemów organizacyjnych w wymianie międzynarodowej: W innych krajach: 4 semestralne studia II stopnia (120 ECTS) (Studia rozpoczynają się semestrze parzystym) Studia II stopnia na kierunkach technicznych obejmują przeważnie 3-6 miesięczną praktykę zawodową Pierwsza ocena dwustopniowego systemu studiów

14 Międzynarodowa wymiana studentów, podwójne dyplomy System Podwójnych dyplomów dotyczy głównie studiów II i III stopnia trudności z wysyłaniem studentów na semestrach rekrutacyjnych i dyplomowych tj. 7, 8 i 10; stąd konieczność koncentracji wymiany w 9 semestrze zbyt krótki - 3 semestralnym tryb studiów – problemy z wykonywaniem pracy dyplomowej w wypadku wyjazdu studenta na 1-2 semestry Konieczność zmiany organizacji wymiany z większą koncentracją na studiach I stopnia (5 i 6 semestr) Ograniczenia w systemie Podwójnych dyplomów na II stopniu studiów !!! Pierwsza ocena dwustopniowego systemu studiów

15 Pytania: Wrócić do układu symetrycznego z rekrutacją na studia jesienią? Wprowadzić studia II stopnia jako 4 semestralne odpowiadające studiom MSc. na świecie ? Wprowadzić opcjonalnie lub obowiązkowo praktykę zawodową na II stopniu studiów? Wątpliwość - co z dotacją dla studiów stacjonarnych? Rozważania nad modyfikacją systemu kształcenia Proponowany model 8+4 8 semestrów st. inżynierskie –zawodowe + 4 semestry studia magisterskie

16 KORZYŚCI: Pełna realizacja studiów zawodowych I stopnia z wykształceniem specjalisty zgodnie z oczekiwaniami rynku - studia inżynierskie mają na celu przygotowanie zawodowe, tak aby absolwent mógł podjąć pracę zawodową bez konieczności dodatkowych studiów (II stopnia, podyplomowe itp.) Możliwość pełnej realizacji praktyk i staży zawodowych Studia II stopnia odpowiadające standardom światowym - kompatybilność z innymi krajami i ułatwienie wymiany międzynarodowej ……………………………… SŁABE STRONY (?): Wydłużenie czasu studiów, wyższe koszty edukacji................................... Rozważania nad modyfikacją systemu kształcenia

17 SKUTKI FINANSOWE Gdyby przyjąć, że na studia I st. o profilu praktycznym i na studia o profilu ogólnoakademickim będą takie same limity przyjęć (po 50% całkowitego limitu rekrutacji) to studia 1 st. będą końcem kształcenia dla 50% studentów, a jedynie drugie 50% podejmie studia 2-go stopnia (jakie przyjąć kryteria rekrutacji ???) Oznacza to, że składnik studencki dotacji pozostałby bez zmian (8 semestrów – 50 %, 12 semestrów – 50%) Rozważania nad modyfikacją systemu kształcenia WAŻNE !!! W naszej ocenie dopiero s tudia I stopnia, trwające 4 lata, pozwolą wykształcić PEŁNEGO specjalistę - inżyniera dla rynku.

18 Kształcenie inżynierów z perspektywy AGH Warszawa 2011 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kształcenie inżynierów z perspektywy AGH Warszawa 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google