Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kredyt dwuwalutowy – nowe podejście w obszarze produktów hipotecznych 31 maja 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kredyt dwuwalutowy – nowe podejście w obszarze produktów hipotecznych 31 maja 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Kredyt dwuwalutowy – nowe podejście w obszarze produktów hipotecznych 31 maja 2010 r.

2 Rynek kredytów hipotecznych w Polsce

3 Fortis Bank Polska SA | Grupa BNP Paribas | 3 Polski rynek kredytów hipotecznych na tle UE Udział kredytów mieszkaniowych w relacji do PKB:  w Polsce: 16 – 18 proc. (wartość zależna od aktualnego kursu PLN z uwagi na to, że 2/3 kredytów to kredyty walutowe)  w UE: ok. 50 proc. (udział różny w poszczególnych krajach) Dysproporcje w rozwoju rynku kredytów hipotecznych w Polsce w porównaniu do krajów UE  znacznie mniejsza aktualnie w Polsce rola kredytów hipotecznych w gospodarce kraju – relacja kredytów mieszkaniowych do PKB w Polsce do roku 2015 powinna wynieść 30 proc.  aktualnie większe zadłużenie na cele konsumpcyjne w stosunku do celów mieszkaniowych – zadłużenie ludności w UE z tytułu kredytów mieszkaniowych ok. 3,5-krotnie wyższe niż z tytułu kredytów konsumpcyjnych – do niedawna wolumen kredytów konsumpcyjnych w Polsce znacznie wyższy niż kredytów mieszkaniowych  deficyt mieszkań w Polsce (brak ok. 1,5 mln mieszkań) – liczba mieszkań w UE w przeliczeniu na 1000 mieszkańców o ponad 30 proc. wyższa niż w Polsce – tylko 1/3 ludności mieszka w Polsce w mieszkaniach odpowiadających współczesnym standardom źródło: IBnGR, Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce. Czynniki sukcesu w perspektywie 2013 roku, Gdańsk 2010

4 Fortis Bank Polska SA | Grupa BNP Paribas | 4 Oczekiwania względem rynku 2009 – 2010 faza depresji niskie ceny, niska produkcja, brak nowych inwestycji 2010 – 2012 faza ożywienia wzrost cen, zwiększenie liczby nowych inwestycji 2013 – 2015 faza boomu gwałtowny wzrost cen, wzrost cen gruntów, stopniowy wzrost produkcji (możliwe załamanie)* czynniki stymulujące wzrost cenczynniki hamujące wzrost cen  większa podaż kredytów hipotecznych  cena kredytu, szczególnie w EUR  procesy konwergencji (czynniki fundamentalne)  dopłaty do kredytów („Rodzina na swoim”)  poprawa perspektyw gospodarczych, aprecjacja PLN ceny mieszkań w 2010 i 2011  podaż mieszkań  zbyt wysokie ceny mieszkań w relacji do dochodów ludności  przewidywany wzrost stóp procentowych i większa ostrożność banków przy szacowaniu zdolności kredytowej  przewidywany wzrost stopy bezrobocia  wysoka zmienność kursów walutowych Dziesięć najważniejszych czynników kształtujących ceny mieszkań w latach 2010 – 2011** Wykres nr 1 *źródło: Łaszek J., Augustyniak A., Widłak M., Euro a ryzyko bąbli na rynku nieruchomości mieszkaniowych, Materiały i Studia, Zeszyt nr 238, NBP Warszawa 2009 **IBnGR, Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce. Czynniki sukcesu w perspektywie 2013 roku, Gdańsk 2010

5 Fortis Bank Polska SA | Grupa BNP Paribas | 5 Prognozy wartości udzielonych kredytów Rynek kredytów hipotecznych w roku 2010 stymulowany przez:  rosnący udział relatywnie tanich kredytów w EUR (dla klienta to niższy koszt kredytu i a rata)  wzrost kredytów złotowych w ramach programu „Rodzina na swoim”: – w 2009 stanowiły one 20% udzielonych kredytów – ponad 30 tys. rodzin na łączną kwotę 5,4 mld zł – zaplanowana kwota dopłat w wysokości 275 mln zł na 2010 rok (ok. 2,5-krotnie wyższa niż w roku 2009)  prognozowany udział kredytów w EUR w wolumenie sprzedaży w 2010 roku ok. 40 proc.  sprzedaż kredytów mieszkaniowych w roku 2010 oscylująca w granicach 40 – 50 mld PLN, co oznacza przyrost stanu zadłużenia ludności z tytułu kredytów mieszkaniowych na poziomie 20 – 30 mld PLN LataKredyty mieszkaniowe (mld PLN) 20009,6 200114,1 200220,0 200329,6 200426,8 200550,4 200677,7 2007116,8 2008192,5 2009214,9 2010245,0 (+/- 5%) 2011275,0 (+/- 6%) 2012310,0 (+/- 7%) 2013345,0 (+/- 8%) 2014390,0 (+/- 9%) źródło: IBnGR, Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce. Czynniki sukcesu w perspektywie 2013 roku, Gdańsk 2010

6 Fortis Bank Polska SA | Grupa BNP Paribas | 6 Potrzeby klientów – kredyt mieszkaniowy Oczekiwania wobec banku oferującego kredyt mieszkaniowy Wykres nr 2 źródło: Badanie BNP Paribas Fortis, realizowane przez GFK Polonia, na reprezentatywnej próbie 1600 Polaków w wieku 18 –70 lat o min. dochodzie indywidualnym 700 zł netto, mieszkańcy miast 20 000 +, marzec 2009 60% 53% 46% 41% 39% 36% 35% 33% 34% 19% 16% 14% 10% 13% 3% 8% 12% 7% niższe oprocentowanie niż w innych bankach niższa prowizja bankowa niż w innych bankach wysokość raty, jaką mam zapłacić/ niskie raty wysokość kredytu, jaki mogę otrzymać w banku możliwość przedterminowej/ wcześniejszej spłaty kredytu szybko i sprawnie można wziąć kredyt długi okres spłaty rat/ kredytowania możliwość zmiany waluty kredytu (z waluty obcej na PLN) brak lub niski wymagany wkład własny wymaga możliwie najmniejszej liczby dokumentów Wszystkie wymienione Najważniejsze Czynniki kosztowe (niskie oprocentowanie kredytu, niska prowizja) wśród najważniejszych oczekiwań w stosunku do oferty kredytu mieszkaniowego Obciążenie budżetu klienta drugim ważnym parametrem dla klientów (wysokość raty jaka ma płacić oraz wysokość kredytu, którą można odnieść do cen mieszkań/domów) Pozostałe aspekty związane z procesem ubiegania czy cechami samego produktu

7 Kredyt dwuwalutowy – nowy produkt dla klientów indywidualnych BNP Paribas Fortis

8 Fortis Bank Polska SA | Grupa BNP Paribas | 8 Kontekst rynkowy wprowadzenia produktu Duża zmienność kursu EUR/PLN od początku wprowadzenia euro – przedział wahań pomiędzy 3.24 a 4.90 (50- procentowy udział waluty krajowej znacznie ogranicza wzrost kosztu obsługi w okresach znacznego osłabienia polskiej waluty) Stopy rynku pieniężnego strefy euro poniżej polskich stóp procentowych od momentu wprowadzenia euro Oczekiwane niższe koszty stopy procentowej w stosunku do kredytu w całości denominowany w całości w PLN do czasu wejścia Polski do strefy euro

9 Fortis Bank Polska SA | Grupa BNP Paribas | 9 Jeden kredyt – dwie waluty W zależności od celu kredytowania Dwuwalutowy Kredyt Mieszkaniowy Dwuwalutowy Kredyt Refinansowy Kredytowanie nieruchomości równocześnie w dwóch walutach: PLN (50%) i EUR (50%) dywersyfikacja ryzyka kursowego i stopy procentowej lepsza ochrona przed negatywnymi skutkami krótkookresowych zawirowań rynkowych w stosunku do kredytu walutowego niższe obciążenie klienta w postaci niższej, miesięcznej raty (rata niższa o 15% w stosunku do raty kredytu w 100% w PLN) Przykład: Konstrukcja kredytu (wnioskowana kwota 200 tys. PLN): 100 tys. w PLN 100 tys. w przeliczeniu na EUR (kwota w walucie ustalona wg. kursu kupna dla dewiz z dnia podjęcia decyzji) Jeden kredyt, dwie waluty Dla klienta: jeden wniosek kredytowy, jedna umowa, jedna marża dla obu walut

10 Fortis Bank Polska SA | Grupa BNP Paribas | 10 Podstawowe informacje o produkcie – 1/2 Minimalny dochód netto na gospodarstwo domowe: 5 000 PLN (kredytowana nieruchomość zlokalizowana w granicach administracyjnych Warszawy) 4 500 PLN (pozostałe lokalizacje) LTV: maksymalnie 85% Oprocentowanie: rynkowa stawka referencyjna dla waluty (dla PLN WIBOR 3M, dla EUR EURIBOR 3M) + stała marża banku jednakowa dla obu walut Okres kredytowania: maksymalnie 30 lat Minimalna kwota kredytu: 100 000 PLN (równowartość kwoty 50 tys. PLN w EUR + 50 tys. PLN)

11 Fortis Bank Polska SA | Grupa BNP Paribas | 11 Podstawowe informacje o produkcie – 2/2 Wakacje kredytowe realizowane równocześnie dla obu kredytów (możliwość zawieszenia spłaty w całym okresie kredytowania maksymalnie 12 rat kapitałowo-odsetkowych) Ochrona przed wzrostem stopy EURIBOR 3M powyżej zagwarantowanego w umowie kredytowej maksymalnego jej poziomu obowiązująca przez pierwsze pięć lat licząc od dnia uruchomienia kredytu Okres karencji maksymalnie do 36 mies. Zmiany do umowy możliwość przewalutowania wyłącznie kredytu w EUR na PLN brak możliwości zamiany kredytu w EUR i/ lub kredytu w PLN na inną walutę obcą zwiększenie kwoty finansowania możliwe wyłączenie dla kredytu w PLN ochrona przed wzrostem stopy EURIBOR 3M powyżej zagwarantowanego w umowie kredytowej maksymalnego jej poziomu obowiązująca przez pierwsze pięć lat licząc od dnia uruchomienia kredytu, Ubezpieczenie na życie (10% kwoty kredytu) na okres pierwszych pięciu lat licząc od dnia uruchomienia kredytu (płatne przez bank)

12 Fortis Bank Polska SA | Grupa BNP Paribas | 12 Parametry cenowe Okres kredytowania Oprocentowanie 3,84% + 1,99% – minimalne oprocentowanie (uwzględniające promocję) dla części w złotych 0,69% + 1,99% – minimalne oprocentowanie (uwzględniające promocję) dla części w euro Prowizja za udzielenie kredytu Od 0% do 3% Promocje cenowe – 0% prowizji + niższa o 0,5 p.p. dla klientów, którzy: zdecydują się na otwarcie konta osobistego (konto z pakietem: M, L lub XL) oraz zadeklarują korzystanie z niego na zasadach określonych w promocji (m.in.: wpływ wynagrodzenia w wysokości od 2500 zł)

13 Dziękujemy


Pobierz ppt "Kredyt dwuwalutowy – nowe podejście w obszarze produktów hipotecznych 31 maja 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google