Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Następstwa wirusowych zapaleń wątroby Dr hab. med. Anna Piekarska. Prof. UM Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Następstwa wirusowych zapaleń wątroby Dr hab. med. Anna Piekarska. Prof. UM Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi."— Zapis prezentacji:

1 Następstwa wirusowych zapaleń wątroby Dr hab. med. Anna Piekarska. Prof. UM Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi

2 Formy następstw… 1.Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B i typu C 2.Marskość pozapalna wątroby typu B i typu C i przewlekła niewydolność wątroby 3.Pierwotny rak wątroby (carcinoma hepatocellulare, HCC) 4.Nosicielstwo bezobjawowe HBV/mikroreplikacja/

3 Diagnostyka przewlekłych zakażeń HBV i HCV Czas trwania zakażenia HBV/HCV < 3 miesięcy - Hepatitis virusalis B/C /acuta/ < 6 miesięcy - Hepatitis virusalis protracta B/C > 6 miesięcy Hepatitis chronica B/C

4 Diagnostyka przewlekłych zakażeń HBV i HCV Zasady postępowania wywiad (dane epidemiologiczne) obraz kliniczny badania laboratoryjne: biochemia, serologia, PCR → wiremia, genotypowanie, mutacje badania obrazowe: USG, CT,MR Badanie histopatologiczne wątroby fibroscan, elastografia

5 PZW B/C Większość chorych (>90%) nie prezentuje żadnych objawów klinicznych Objawy „wątrobowe” hepatomegalia, splenomegalia znaczne zmniejszenie wydolności fizycznej i intelektualnej (HCV!) „zespół przewlekłego zmęczenia”

6 PZW B/C Objawy „pozawątrobowe” (układowe) zmiany skórne (pajączki naczyniowe, vasculitis) dolegliwości i objawy stawowe choroby nerek (błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy)

7 PZW B/C Diagnostyka laboratoryjna ALAT i AspAT: stale lub okresowo ponad normę GGTP w surowicy: często ponad normę (alkohol!)

8 PZW B/C Rozpoznanie histopatologiczne 1. Biopsja wątroby met. Menghiniego (gruboigłowa) – zabieg mało ryzykowny 2. Biopsja cienkoigłowa jest nieprzydatna 3. Klasyfikacja METAVIR lub Scheuera (1994), która zawiera: -typ zmian z sugestią etiologii - aktywność zmian: GRADING - nasilenie włóknienia: STAGING Dgn. Hepatitis chronica B/C G3 S2

9 Nieinwazyjna ocena włóknienia w wątrobie Fibroskan Elastografia (USG) Fibrotest

10 10 < <> > HBeAg (+)‏ HBeAg ( -) / anty-HBe (+)‏ ALAT HBV-DNA zwykłe/ łagodne CH umiarkowane/ciężkie CH zwykłe/łagodne CH marskość stan nieaktywnego nosicielstwa przewlekłe zapalenie wątroby HBeAg (-) przewlekłe zapalenie wątroby HBeAg (+) Tolerancja immunologiczna Próba eliminacji wirusa Faza niskiej replikacji Faza reaktywacji marskość 10 9 –10 10 kopii/ml 10 7 –10 8 kopii/ml <10 5 kopii/ml >10 5 kopii/ml stan stabilny Fazy przewlekłego zakażenia HBV Źródło: Fattovich. Sem Liver Dis 2003

11 Przewlekłe zakażenie HBV (fazy przebiegu) – cz.I 1.Faza immunotolerancji: HBsAg+, HBeAg+, ↑↑ HBV-DNA, ↑ ALAT, krótki okres u dorosłych, niewielkie zmiany w biopunktacie, 2. Faza immunoreaktywności z HBeAg+: ↑ HBV- DNA, ↑ ALAT (okresowo), trwa miesiące/lata → serokonwersja „e” w 2-15% do anty-HBe+ (możliwa reserokonwersja) 3.Nieaktywne nosicielstwo HBV: anty-HBe+, ↓ HBV-DNA, ALAT w normnie, ↓ HBsAg. Ryzyko marskości i HCC. Zanik HBsAg: 1-3% na rok

12 Przewlekłe zakażenie HBV (fazy przebiegu) – cz.II 4.HBeAg-ujemne przewlekłe zapalenie watroby: HBsAg+, HBeAg-,anty-HBe+, ↑↓ HBV- DNA, ↑↓ ALAT, naprzemienne okresy zaostrzeń i remisji, u 0,5% przyp. niewydolność wątroby 5. Zakażenie utajone (HBeAg-ujemne): anty-HBc dodatni, anty-HBs dodatni lub ujemny, HBV-DNA ujemny w surowicy, dodatni w wątrobie. Reaktywacja replikacji wirusa (cccDNA-HBV) w stanach immunosupresji. [wg Polskiej Grupy Ekspertów HBV, Przegl.Epidemiol. 2013,67, 2]

13 Po zakażeniu HBV rozwój pwzw B u 7% dorosłych i u 90 % niemowląt 1,3%/rok chorych z pwzw B rozwija marskość → tj. 25-40% zakażonych w przebiegu marskości HBV+ → 3-4% pacjentów rozwija HCC! Po zakażeniu HCV: rozwój pwzw C u 80% zakażonych ryzyko marskości ≈ 30% po 20 latach ryzyko HCC u 2-8% zakażonych rocznie Przewlekłe zakażenie HBV, HCV (rokowanie)

14 14

15 Okresy kliniczne marskości wątroby Marskość wątroby w okresie wydolności – wiele lat Marskość wątroby w okresie niewydolności - przeżycie 5 letnie <20%

16 Okresy kliniczne marskości wątroby Bez żylaków przełyku Z żylakami przełyku, bez krwawienia Z wodobrzuszem Z krwotokiem z żylaków przełyku

17 Objawy kliniczne marskości wątroby w okresie niewydolności Żółtaczka Wodobrzusze Obrzęki Rozszerzone naczynia powłok brzusznych (głowa meduzy) Krwawienia (zmniejszenie syntezy wątrobowych cz. Krzepniecia) Encefalopatia wątrobowa

18

19

20 Marskość wątroby w okresie niewydolności: nadciśnienie wrotne

21

22 Rak wątrobowokomórkowy-HCC (1) 6-te miejsce pod względem częstości występowania na świecie Polska: 2-3 tys. przypadków rocznie W Azji i Afryce HCC wiąże się z HBV, zaś w Europie (w tym Polska) w przebiegu HCV HCC u osób zakażonych HCV bez zaawansowanej patologii wątroby występuje rzadko i wiąże się z innymi czynnikami (leki, alkohol)

23 Rak wątrobowokomórkowy-HCC (2) HCC stanowi 90% pierwotnych nowotworów wątroby 90% chorych z HCC ma stwierdzoną marskość wątroby HCC występuje u pacjentów HIV+ w młodszym wieku i ma bardziej agresywny przebieg

24 Czynniki ryzyka HCC- grupy chorych wymagających monitorowania Rekomendacje EASL-EORTC 2011 1.Chorzy z marskością wątroby w stopniu A i B (wg Childa) 2.Chorzy z marskością wątroby w stopniu C czekający na transplantację 3.Zakażeniu HBV bez marskości, z aktywną choroba wątroby lub rodzinnym wywiadem HCC 4.Zakażeniu HCV bez marskości, z zaawansowanym włóknieniem F3 Rekomendacje PTH 2008 WZW B: -Azjaci: mężczyźni powyżej 40 rż, kobiety powyżej 50 rż -Marskość HBV -HCC w rodzinie -Afrykanie powyżej 20 rż -współistnienie zakażenia HBV z innymi chorobami wątroby -wysoki poziom wiremii (HBV DNA) Inne choroby wątroby: -WZW C/marskość -marskość alkoholowa -hemochromatoza (GH) -pierwotna marskość żółciowa -niedobór Alfa1-antytrypsyny -NAFLD AIH Ryzyko 2,5%/r ok 2- 8%/rok 3- 4%/rok Ryzyko < 0,2%/ rok

25 Zasady postępowania diagnostycznego wg EASL-EORTC

26 Największe trudności diagnostyczne: -Zmiana ogniskowa w wątrobie przy prawidłowym poziomie AFP -Nieprawidłowy poziom AFP ( >20ng/ml) przy braku zmian ogniskowych w USG wątroby -Zmiana ogniskowa w USG, która nie potwierdza się w CT -Niejednoznaczny opis CT z kontrastem -Odległe terminy badań diagnostycznych potwierdzających/wykluczających HCC

27 Klasyfikacja HCC wg BCLC (Barcelona-Clinic Liver Cancer) Stage 0 Stage A Stage B Stage C Stage D Guz do 2 cm Do 3 guzów o śr≤ 3 cm Duży pojedynczy guz lub zmiany wieloogniskowe, bez inwazji naczyń, rozsiewu pozawątrobowego i ogólnych objawów ch. Nowotworowej Naciek naczyń, rozsiew Końcowe stadium ch. nowotworowej

28 Leczenie wg EASL-EORTC

29 Metody selektywnej destrukcji guza A.Trwałe: - Chemoablacja: przezskórne iniekcje do guza: alkoholu (PEI) lub kwasu acetowego (PAI) - Termoablacja: ablacja śródmiąższowa laserem (LITT), krioterapia,ablacja mikrofalowa (MWA), radioablacja (RFA) B.Paliatywne: - Chemoembolizacja dotętnicza (TACE) - Radioembolizacja

30 30 Davis et al. Hepatology. 1998. 61% 68% 223% 279% 528% Szacunkowy wzrost od 1998 do 2008 (%)‏ Marskość HCC Śmierć z powodu HCV Dekompensacja marskości Zapotrzebowanie na przeszczep wątroby 0100200300400500600


Pobierz ppt "Następstwa wirusowych zapaleń wątroby Dr hab. med. Anna Piekarska. Prof. UM Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google