Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Następstwa wirusowych zapaleń wątroby

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Następstwa wirusowych zapaleń wątroby"— Zapis prezentacji:

1 Następstwa wirusowych zapaleń wątroby
Dr hab. med. Anna Piekarska. Prof. UM Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi

2 Formy następstw… 1.Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B i typu C 2.Marskość pozapalna wątroby typu B i typu C i przewlekła niewydolność wątroby 3.Pierwotny rak wątroby (carcinoma hepatocellulare, HCC) 4.Nosicielstwo bezobjawowe HBV/mikroreplikacja/

3 Diagnostyka przewlekłych zakażeń HBV i HCV
Czas trwania zakażenia HBV/HCV < 3 miesięcy - Hepatitis virusalis B/C /acuta/ < 6 miesięcy - Hepatitis virusalis protracta B/C > 6 miesięcy Hepatitis chronica B/C

4 Diagnostyka przewlekłych zakażeń HBV i HCV
Zasady postępowania wywiad (dane epidemiologiczne) obraz kliniczny badania laboratoryjne: biochemia, serologia, PCR→ wiremia, genotypowanie, mutacje badania obrazowe: USG, CT,MR Badanie histopatologiczne wątroby fibroscan, elastografia

5 PZW B/C Większość chorych (>90%) nie prezentuje żadnych objawów klinicznych Objawy „wątrobowe” hepatomegalia, splenomegalia znaczne zmniejszenie wydolności fizycznej i intelektualnej (HCV!) „zespół przewlekłego zmęczenia”

6 PZW B/C Objawy „pozawątrobowe” (układowe)
zmiany skórne (pajączki naczyniowe, vasculitis) dolegliwości i objawy stawowe choroby nerek (błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy)

7 PZW B/C Diagnostyka laboratoryjna
ALAT i AspAT: stale lub okresowo ponad normę GGTP w surowicy: często ponad normę (alkohol!)

8 PZW B/C Rozpoznanie histopatologiczne
1. Biopsja wątroby met. Menghiniego (gruboigłowa) – zabieg mało ryzykowny 2. Biopsja cienkoigłowa jest nieprzydatna 3. Klasyfikacja METAVIR lub Scheuera (1994), która zawiera: -typ zmian z sugestią etiologii aktywność zmian: GRADING nasilenie włóknienia: STAGING Dgn. Hepatitis chronica B/C G3 S2

9 Nieinwazyjna ocena włóknienia w wątrobie
Fibroskan Elastografia (USG) Fibrotest

10 przewlekłe zapalenie wątroby HBeAg (+)
< > HBeAg (+)‏ HBeAg (-) / anty-HBe (+)‏ ALAT HBV-DNA zwykłe/ łagodne CH umiarkowane/ciężkie CH zwykłe/łagodne CH marskość stan nieaktywnego nosicielstwa przewlekłe zapalenie wątroby HBeAg (-) przewlekłe zapalenie wątroby HBeAg (+) Tolerancja immunologiczna Próba eliminacji wirusa Faza niskiej replikacji Faza reaktywacji 109–1010 kopii/ml 107–108 kopii/ml <105 kopii/ml >105 kopii/ml stan stabilny Fazy przewlekłego zakażenia HBV Stadia rozwoju przewlekłego zakażenia wirusem HBV Slajd przedstawia poszczególne stadia rozwoju przewlekłego zakażenia wątroby wirusem HBV. Nie każdy pacjent przechodzi przez wszystkie wymienione fazy. W fazie tolerancji immunologicznej u pacjentów wykrywa się zarówno HBsAg, jak i HBeAg. Poziom HBV DNA w surowicy jest wysoki, lecz stężenie ALAT pozostaje w granicach normy. W fazie eliminacji wirusa dochodzi do uszkodzenia wątroby, o którym świadczy zwiększone stężenie ALAT oraz pojawienie się objawów aktywnego zapalenia wątroby. U niektórych pacjentów dochodzi następnie do spontanicznej serokonwersji w układzie HBeAg i przejścia w fazę nieaktywnego nosicielstwa z prawidłowym stężeniem ALAT i bardzo niskim poziomem HBV DNA. Nosicielstwo może trwać całe życie lub prowadzić do reaktywacji replikacji wirusa HBV i rozwoju CHB HBeAg (-) w wyniku obecności mutacji regionu promotorowego wirusa HBV (wariant pre-core, core). U pozostałych pacjentów faza immunologicznej walki z wirusem przedłuża się, powodując okresowe zaostrzenia zapalenia wątroby, co prowadzi do ciężkiego zapalenia wątroby i marskości. Fattovich. Sem Liver Dis 2003 Źródło: Fattovich. Sem Liver Dis 2003 10 10

11 Przewlekłe zakażenie HBV (fazy przebiegu) – cz.I
1.Faza immunotolerancji: HBsAg+, HBeAg+, ↑↑HBV-DNA, ↑ ALAT, krótki okres u dorosłych, niewielkie zmiany w biopunktacie, 2. Faza immunoreaktywności z HBeAg+:↑ HBV-DNA, ↑ ALAT (okresowo), trwa miesiące/lata → serokonwersja „e” w 2-15% do anty-HBe+ (możliwa reserokonwersja) 3.Nieaktywne nosicielstwo HBV: anty-HBe+, ↓HBV-DNA, ALAT w normnie, ↓ HBsAg. Ryzyko marskości i HCC. Zanik HBsAg: 1-3% na rok

12 Przewlekłe zakażenie HBV (fazy przebiegu) – cz.II
4.HBeAg-ujemne przewlekłe zapalenie watroby: HBsAg+, HBeAg-,anty-HBe+, ↑↓HBV-DNA, ↑↓ ALAT, naprzemienne okresy zaostrzeń i remisji, u 0,5% przyp. niewydolność wątroby 5. Zakażenie utajone (HBeAg-ujemne): anty-HBc dodatni, anty-HBs dodatni lub ujemny, HBV-DNA ujemny w surowicy, dodatni w wątrobie. Reaktywacja replikacji wirusa (cccDNA-HBV) w stanach immunosupresji. [wg Polskiej Grupy Ekspertów HBV, Przegl.Epidemiol. 2013,67, 2]

13 Przewlekłe zakażenie HBV, HCV (rokowanie)
Po zakażeniu HBV rozwój pwzw B u 7% dorosłych i u 90 % niemowląt 1,3%/rok chorych z pwzw B rozwija marskość → tj % zakażonych w przebiegu marskości HBV+ → 3-4% pacjentów rozwija HCC! Po zakażeniu HCV: rozwój pwzw C u 80% zakażonych ryzyko marskości ≈30% po 20 latach ryzyko HCC u 2-8% zakażonych rocznie

14 14 14

15 Okresy kliniczne marskości wątroby
Marskość wątroby w okresie wydolności – wiele lat Marskość wątroby w okresie niewydolności - przeżycie 5 letnie <20%

16 Okresy kliniczne marskości wątroby
Bez żylaków przełyku Z żylakami przełyku, bez krwawienia Z wodobrzuszem Z krwotokiem z żylaków przełyku

17 Objawy kliniczne marskości wątroby w okresie niewydolności
Żółtaczka Wodobrzusze Obrzęki Rozszerzone naczynia powłok brzusznych (głowa meduzy) Krwawienia (zmniejszenie syntezy wątrobowych cz. Krzepniecia) Encefalopatia wątrobowa

18

19

20 Marskość wątroby w okresie niewydolności: nadciśnienie wrotne

21

22 Rak wątrobowokomórkowy-HCC (1)
6-te miejsce pod względem częstości występowania na świecie Polska: 2-3 tys. przypadków rocznie W Azji i Afryce HCC wiąże się z HBV, zaś w Europie (w tym Polska) w przebiegu HCV HCC u osób zakażonych HCV bez zaawansowanej patologii wątroby występuje rzadko i wiąże się z innymi czynnikami (leki, alkohol)

23 Rak wątrobowokomórkowy-HCC (2)
HCC stanowi 90% pierwotnych nowotworów wątroby 90% chorych z HCC ma stwierdzoną marskość wątroby HCC występuje u pacjentów HIV+ w młodszym wieku i ma bardziej agresywny przebieg

24 Czynniki ryzyka HCC- grupy chorych wymagających monitorowania
Rekomendacje PTH 2008 Rekomendacje EASL-EORTC 2011 Chorzy z marskością wątroby w stopniu A i B (wg Childa) Chorzy z marskością wątroby w stopniu C czekający na transplantację Zakażeniu HBV bez marskości, z aktywną choroba wątroby lub rodzinnym wywiadem HCC Zakażeniu HCV bez marskości, z zaawansowanym włóknieniem F3 WZW B: -Azjaci: mężczyźni powyżej 40 rż, kobiety powyżej 50 rż -Marskość HBV -HCC w rodzinie -Afrykanie powyżej 20 rż -współistnienie zakażenia HBV z innymi chorobami wątroby -wysoki poziom wiremii (HBV DNA) Inne choroby wątroby: -WZW C/marskość -marskość alkoholowa -hemochromatoza (GH) -pierwotna marskość żółciowa -niedobór Alfa1-antytrypsyny -NAFLD AIH Ryzyko 2,5%/rok 2-8%/rok 3-4%/rok Ryzyko < 0,2%/ rok

25 Zasady postępowania diagnostycznego wg EASL-EORTC

26 Największe trudności diagnostyczne:
Zmiana ogniskowa w wątrobie przy prawidłowym poziomie AFP Nieprawidłowy poziom AFP ( >20ng/ml) przy braku zmian ogniskowych w USG wątroby Zmiana ogniskowa w USG, która nie potwierdza się w CT Niejednoznaczny opis CT z kontrastem Odległe terminy badań diagnostycznych potwierdzających/wykluczających HCC

27 Klasyfikacja HCC wg BCLC (Barcelona-Clinic Liver Cancer)
Guz do 2 cm Do 3 guzów o śr≤ 3 cm Duży pojedynczy guz lub zmiany wieloogniskowe, bez inwazji naczyń, rozsiewu pozawątrobowego i ogólnych objawów ch. Nowotworowej Naciek naczyń, rozsiew Końcowe stadium ch. nowotworowej Stage 0 Stage A Stage B Stage C Stage D

28 Leczenie wg EASL-EORTC

29 Metody selektywnej destrukcji guza
Trwałe: - Chemoablacja: przezskórne iniekcje do guza: alkoholu (PEI) lub kwasu acetowego (PAI) - Termoablacja: ablacja śródmiąższowa laserem (LITT), krioterapia,ablacja mikrofalowa (MWA), radioablacja (RFA) Paliatywne: - Chemoembolizacja dotętnicza (TACE) - Radioembolizacja

30 Szacunkowy wzrost od 1998 do 2008 (%)‏
Zapotrzebowanie na przeszczep wątroby 528% Dekompensacja marskości 279% Śmierć z powodu HCV 223% HCC 68% Slide 30. Increase in Future Disease Burden: 1998 vs 2008 “Hepatitis C is rapidly becoming one of the greatest public health threats faced in this century.” C. Everett Koop, Former US Surgeon General.1 Davis et al projected the future healthcare burden attributable to HCV-related liver disease in the United States based on 1998 HCV infection surveillance data. The model assumes a continuation of the 1998 rate of new infections and a 4% increase in CHC cases over the ensuing decade.2 Based on 1998 levels, the prevalence of HCV infection-related comorbidities in 2008 will have increased by substantial proportions. The number of HCV-infected individuals requiring liver transplantation will have increased by 528%, those with liver decompensation by 279%, and with HCC by 68%. The number of liver-related deaths will escalate by 223%, and 61% more HCV- infected patients will progress to cirrhosis.2 The future implications of HCV infection and its sequelae suggest that HCV infection will lead to a substantially increased health and economic burden on both patients and society throughout this decade and beyond. 1. Koop CE Davis GL et al. Hepatology. 1998;28(4 pt 2):390A. Marskość 61% Szacunkowy wzrost od 1998 do 2008 (%)‏ Davis et al. Hepatology 30 30


Pobierz ppt "Następstwa wirusowych zapaleń wątroby"

Podobne prezentacje


Reklamy Google