Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakażenia u chorych w immunosupresji Dr hab. med. Anna Piekarska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakażenia u chorych w immunosupresji Dr hab. med. Anna Piekarska."— Zapis prezentacji:

1 Zakażenia u chorych w immunosupresji Dr hab. med. Anna Piekarska

2 Immunosupresja Nieprawidłowe działanie układu immunologicznego (zaburzenie odporności: – komórkowej, – humoralnej, – obu jednocześnie)

3 Przyczyny immunosupresji – Wrodzony – Nabyty Na skutek stosowanych leków – Steroidoterapia – Immunosupresja w przebiegu chemioterapii – Immunosupresja w transplantologii Na skutek innych chorób – Zakażenia (np. HIV) – Przewlekłe choroby (cukrzyca, mocznica, niewydolność wątroby) – Inne (np. stan po splenektomii)

4 Wrodzone niedobory immunologiczne Zespół DiGeorge`a – brak lub niedorozwój grasicy, – zaburzenia dojrzewania limfocytów T, – niedobory odp. komórkowej Wrodzone neutropenie – <200 kom/ul, – ciężkie, śmiertelne zakażenia bakteryjne i grzybicze Agammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X – ciężkie zakażenia bakteryjne

5 Możliwość występowania niedoboru odporności Europejskie Towarzystwo Niedoborów Odporności (EFIS) 1. -Sześć lub więcej zakażeń dróg oddechowych lub uszu w ciągu roku. 2. -Dwa lub więcej zapalenia zatok w ciągu roku. 3. -Trwająca 2 miesiące lub dłużej antybiotykoterapia bez wyraźnej poprawy. 4. -Dwa lub więcej zapalenia płuc w ciągu roku. 5. -Brak przyrostu masy ciała lub zahamowanie prawidłowego wzrostu u dziecka z nawracającymi infekcjami. 6. -Powtarzające się głębokie ropnie skórne lub narządowe. 7. -Przewlekające się grzybice jamy ustnej lub skóry u dziecka powyżej 1 roku życia. 8. -Konieczność długotrwałego stosowania antybiotyków dożylnych w celu opanowania zakażenia. 9. -Dwa lub więcej ciężkie zakażenia, takie jak: mózgu, kości, skóry, posocznica. 10. -Wywiad rodzinny wskazujący na występowanie pierwotnych niedoborów odporności.

6 Immunosupresja w przebiegu steroidoterapii Zmniejszają powstawanie i uwalnianie cytokin prozapalnych i czynników adhezji komórek Spadek ruchliwości i aktywności większości komórek biorących udział w reakcjach odpornościowych: neutrofili, makrofagów, bazofili, limfocytów T i B Zakażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze

7 Immunosupresja w przebiegu chemioterapii- Gorączka neutropeniczna Neutropenia-zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych we krwi poniżej 1,5 G/l. Agranulocytoza- zmniejszenie liczby neutrofili poniżej 0,5 G/l lub 1 G/l oraz przewiduje się ich dalszy spadek do wartości poniżej 0,5 G/l Etiologię udaje się ustalić w ok. 30% przypadków (bakterie, wirusy, grzyby)

8 Gorączka neutropeniczna-postępowanie Neutrofile < 0,5 G/l0,5 G/l < neutrofile < 1,5 G/l piperacylina/tazobaktamamoksycylina ++ aminoglikozyd karbapenemamoksycylina/klawulonian + cefalosporyna III generacji + chinolon I rzut II rzut Po 6 dobach nieskutecznego leczenia jak wyżej, przy ujemnych posiewach bakteryjnych: amfoterycyna B- leczenie przez przynajmniej 10–14 dni III rzut Czynniki pobudzające rozwój kolonii granulocytowych (GCSF, granulocytecolony stimu lating factor) przyspieszają regenerację w neutropenii spowodowanej chemioterapią i radioterapią,

9 Immunosupresja w transplantologii Zakażenia: do 1 miesiąca po przeszczepieniu – Zakażenia bakteryjne – Reaktywacja wirusowego zakażenia latentnego HSV Zakażenia: 2-6 miesięcy po przeszczepieniu – Reaktywacja lub nadkażenie (CMV, HHV-6, EBV, HBV,HCV,HIV – Zakażenia oportunistyczne (Pneumocystis, Candida, Aspergillus, Nocardia, Listeria, Legionella, T.gondii) Następstwa późne: >6 miesięcy po przeszczepieniu – Grypa, RSV, Pneumococcus, – HBV, HCV, EBV, HPV – Nowotwory (gł. chłoniaki)

10 Następstwa infekcyjne zakażenia HIV/AIDS- Kategoria B Grzybica jamy ustnej, gardła, pochwy, sromu- przewlekła, oporna na leczenie Leukoplakia włochata Półpasiec > 1 dermatomu lub nawrotowy Agiomatosis bacillaris Dysplazja lub rak nieinwazyjny szyjki macicy Małopłytkowość i neutropenia

11 Następstwa infekcyjne zakażenia HIV/AIDS- Kategoria C Bakteryjne – Gruźlica płuc i pozapłucna – Zakażenia Mycobacterium – Nawrotowe zapalenia płuc (2x w ciągu 12 miesięcy) – Nawracająca posocznica salmonellozowa Pierwotniakowe – Toksoplazmoza narządu wewnętrznego (mózg, płuca) Grzybicze – Zapalenie płuc (Pneumocystis jiroveci) – Kandydoza tchawicy, oskrzeli, płuc – Kryptokokoza pozapłucna – Histoplazmoza pozapłucna – Kokcydioidomykoza pozapłuca – Kryptosporydioza – Isosporoza Wirusowe – Zakażenie Herpes simlex (przewlekłe zakażenia przewodu pokarmowego, zapaleni a płuc) – Zakażenie CMV – Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia ( wirus JC Popova)

12 Niedobory odporności u chorych przewlekle (cukrzyca, marskość wątroby, niewydolność nerek, ch. nowotworowe) Zakażenia bakteryjne – Streptococcus pneumoniae – Neisseria meningitidis grupy C – Haemophilus influenzae typu b Zakażenia wirusowe – Grypa – WZW B Grzybice Szczepienia ochronne

13 Zakażenia po splenektomii Funkcje immunologiczne śledziony: – Wytwarzanie limfocytów i monocytów – Fagocytoza – Odpowiedź na antygeny bakteryjne docierające w niewielkich stężeniach Zakażenia bakteriami otoczkowymi najczęściej w ciągu 2 lat po zabiegu – Streptococcus pneumoniae – Neisseria meningitidis grupy C – Haemophilus influenzae typu b

14 Profilaktyka zakażeń po splenektomii- szczepienia – Streptococcus pneumoniae – Neisseria meningitidis grupy C – Haemophilus influenzae typu b – Grypa – WZW B

15 Zakażenia u chorych w wieku podeszłym Zaburzenia immunologiczne: – Zmniejszona indukcja syntezy cytokin (IL-1, IL-6, IFN- gamma) – Zmniejszenie liczby i aktywności kom T – Zmniejszenie syntezy przeciwciał Zakażenia: – Pneumokokowe – Grypa – WZW B Szczepienia ochronne


Pobierz ppt "Zakażenia u chorych w immunosupresji Dr hab. med. Anna Piekarska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google