Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEPARTAMENT RYBOŁÓWSTWA Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w zakresie akwakultury PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w zakresie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEPARTAMENT RYBOŁÓWSTWA Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w zakresie akwakultury PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w zakresie."— Zapis prezentacji:

1 DEPARTAMENT RYBOŁÓWSTWA Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w zakresie akwakultury PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w zakresie akwakultury Warszawa, 2015 r.

2 PO Rybactwo i Morze 2014-2020 2.5. Działanie akwakultura świadcząca usługi środowiskowe Alokacja 92,7 mln euro

3 PO Rybactwo i Morze 2014-2020 Działanie akwakultura świadcząca usługi środowiskowe §. Pomoc na realizację operacji w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie lub hodowli ryb przyznaje się posiadaczowi obiektu chowu lub hodowli, który: 1) zobowiąże się do realizowania przez 5 lat, licząc od początku roku, w którym podpisano umowę o dofinansowanie, zobowiązań wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej 2) zobowiązał się do realizacji operacji w całym obiekcie chowu lub hodowli lub co najmniej na jednym stawie, przy jednoczesnym stosowaniu podstawowych zasad dobrej praktyki rybackiej w całym obiekcie.

4 PO Rybactwo i Morze 2014-2020 Działanie akwakultura świadcząca usługi środowiskowe §. Przez podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej rozumie się: 1) prowadzenie wewnętrznej dokumentacji chowu lub hodowli ryb, według wzoru określonego w załączniku 1 do rozporządzenia 2) terminową realizację, określonych w przepisach o statystyce publicznej, obowiązków statystycznych w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli 3) posiadanie: a) aktualnego pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w przepisach prawa wodnego b) weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadanego na podstawie przepisów w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

5 PO Rybactwo i Morze 2014-2020 Działanie akwakultura świadcząca usługi środowiskowe cd. c) dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego dobrostanu ryb, obejmującego zagadnienia dotyczące: – tego dobrostanu, w tym metod jego określania, charakterystyki i objawów jego obniżenia, wpływu jakości wody na ten dobrostan, wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego oraz przedstawienia stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb – warunków sprzedaży żywych ryb – metod humanitarnego uśmiercania ryb 4) obiekt chowu lub hodowli ryb objęty dofinansowaniem musi być obsadzony karpiami w ilości nie mniejszej niż normy minimalnych obsad określonych w załączniku 2 do rozporządzenia lub rybami cennych gatunków ryb dodatkowych określonych w załączniku 3 do rozporządzenia. §. Powierzchnia ogroblowana obiektu chowu lub hodowli ryb, obejmująca cały teren stawów, łącznie z groblami i obrzeżami wraz z systemem rowów, nie może być mniejsza niż 1 ha.

6 PO Rybactwo i Morze 2014-2020 Działanie akwakultura świadcząca usługi środowiskowe §. Pomoc na realizację operacji w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie lub hodowli ryb przyznaje się w ramach co najmniej jednego z dwóch pakietów: 1) pierwszego - gdy wypełnione są łącznie wszystkie wymogi w nim określone. Wymogi i stawka rekompensaty: a)roczny przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli b)wykaszanie nie mniej niż ½ długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 m, co najmniej dwukrotnie w sezonie, w terminie do 15 września – stawka rekompensaty wynosi 116 euro/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb;

7 PO Rybactwo i Morze 2014-2020 Działanie akwakultura świadcząca usługi środowiskowe §. Drugiego - gdy wypełniony jest co najmniej jeden z wymogów w nim określonych. Wymogi oraz stawki rekompensaty: 1) produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb, określonych w załączniku 4 do rozporządzenia, w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie chowu lub hodowli - 73 euro/ha powierzchni ogroblowanej tych stawów, które wypełniają wymóg co najmniej 3% udziału w produkcji karpi. 2) wapnowanie wapnem palonym o zawartości nie mniejszej niż 60% CaO w ilości co najmniej 0,5 t/ha powierzchni ogroblowanej stawu – 44 euro/ha powierzchni ogroblowanej stawu;

8 PO Rybactwo i Morze 2014-2020 Działanie akwakultura świadcząca usługi środowiskowe 3) utrzymywanie i udostępnianie ścieżek edukacyjnych nie krótszych niż 2 tys. M bieżących, zawierających co najmniej 5 przystanków edukacyjnych – 2 439,00 euro/rok/ścieżkę. 4) utrzymanie nie mniej niż 50% lustra wody wolnej od porostu roślinności wynurzonej (twardej) w okresie 1 czerwca do 31 lipca – 30 euro/ha powierzchni ogroblowanej tych stawów. Pakiet 3 – Obszary NATURA 2000 – 54 euro/ha

9 PO Rybactwo i Morze 2014-2020 Działanie akwakultura świadcząca usługi środowiskowe L.p.Kategoria stawu karpiowego Rodzaj materiału obsadowego karpi Minimalna wielkość obsady (szt./ ha powierzchni ogroblowanej) 1przesadka Iwylęg25000 2przesadka IIwylęg10000 przesadka IInarybek letni3000 3staw kroczkowynarybek1000 4 staw towarowy w obrocie dwuletnim narybek400 5 staw towarowy w obrocie trzyletnim kroczki400 Załącznik 2 – minimalne obsady

10 PO Rybactwo i Morze 2014-2020 Działanie akwakultura świadcząca usługi środowiskowe Ryby reofilne boleń brzana certa jaź jelec kleń świnka Ryby drapieżne szczupak sandacz sum europejski miętus Ryby niedrapieżne lin Ryby łososiowate sieja Ryby roślinożerne amur biały tołpyga biała tołpyga pstra Załącznik 3 – Lista dodatkowych cennych gatunków ryb.

11 Dzi ę kuj ę za uwag ę. Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki


Pobierz ppt "DEPARTAMENT RYBOŁÓWSTWA Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w zakresie akwakultury PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w zakresie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google