Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach WYODRĘBNIONA EWIDENCJA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU Kielce 11 czerwiec 2008 r

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza wymóg utrzymywania przez beneficjentów oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji projektów odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Podział beneficjentów ze względu na rodzaj prowadzonej ewidencji i możliwości jej wykorzystania w projekcie I. Beneficjenci prowadzący pełną księgowość II. Pozostali beneficjenci

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Metody prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków dotyczących projektu: I. Beneficjenci prowadzący pełną księgowość; A. Wyodrębniona ewidencja księgowa B. Wyodrębniony kod księgowy II. Pozostali beneficjenci Sporządzanie kumulatywnych zestawień wydatków dotyczących projektu

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach I. Beneficjenci prowadzący pełną księgowość A. Wyodrębniona ewidencja księgowa Wprowadzenie dodatkowych rejestrów dokumentów księgowych, kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych pozwalających na wyodrębnienie operacji związanych z danym projektem. Wprowadzone urządzenia księgowe muszą umożliwiać uzyskanie informacji wymaganych w zakresie kontroli i sprawozdawczości finansowej projektu zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL. Jeżeli informatyczny system finansowo-księgowy spełnia kryteria określone przez IZ PO KL beneficjent załącza do wniosku o płatność zestawienie z komputerowego systemu księgowego Jeżeli informatyczny system finansowo-księgowy nie spełnia wymogów określonych przez IZ PO KL beneficjent zobowiązany jest zastosować wyodrębniony kod księgowy i zasady ewidencjonowania wydatków dotyczące takiego rozwiązania.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach I. Beneficjenci prowadzący pełną księgowość B. Wyodrębniony kod księgowy Wprowadzenie wyodrębnionego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem. Wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwia sporządzanie zestawienia lub rejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasowym ujmujących wszystkie operacje związane z projektem. Przy składaniu wniosku o płatność obowiązek sporządzania techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Pozostali Beneficjenci Comiesięczne sporządzanie techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego Kumulatywnego zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu nr … na koniec miesiąca : …/rok. Zestawienie kumulatywne obejmuje wydatki od początku realizacji projektu do końca danego miesiąca kalendarzowego, sporządzane jest poprzez narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań oraz kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie dokumentów. Przy składaniu wniosku o płatność obowiązek sporządzania techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google