Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Morski i Rybacki Realizacja Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze będzie możliwa dzięki pomocy finansowej w ramach Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Morski i Rybacki Realizacja Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze będzie możliwa dzięki pomocy finansowej w ramach Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1

2 Europejski Fundusz Morski i Rybacki Realizacja Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze będzie możliwa dzięki pomocy finansowej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Budżet EFMR na lata 2014 – 2020, wg cen bieżących, wynosi 6, 567 mld euro. Budżet EFMR na lata 2014 – 2020, wg cen bieżących, wynosi 6, 567 mld euro. Dla porównania, budżet Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) na lata 2007 – 2013, wynosi ok. 3,8 mld euro. Dla porównania, budżet Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) na lata 2007 – 2013, wynosi ok. 3,8 mld euro. Uwaga! Uwaga! Zwiększenie alokacji wynika z wprowadzenia nowych komponentów w porównaniu z obecną perspektywą.

3 Europejski Fundusz Morski i Rybacki Planowane przyjęcie rozporządzenia ws. EFMR przez Radę UE i PE to koniec 2013 r. Wsparcie w ramach EFMR dotyczy następujących bloków tematycznych: Rybołówstwo morskie, Rybołówstwo śródlądowe, Akwakultura, Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Rynek rybny, Kontrola i egzekwowanie, Gromadzenie danych, Zintegrowana polityka morska

4 Europejski Fundusz Morski i Rybacki w kontekście obszarów priorytetowych SUERMB PA Agri – Wzmocnienie zrównoważonego rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa może być realizowany w ramach EFMR poprzez m. in. następujące działania: Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach mające na celu rozwój technologiczny i poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, Inwestycje w zakresie poprawy konkurencyjności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach rybackich, Jakość produktów rybnych i wartość dodana złowionych ryb.

5 Europejski Fundusz Morski i Rybacki w kontekście obszarów priorytetowych SUERMB PA Bio – Zachowanie naturalnych stref oraz bioróżnorodności, wliczając łowiska może być realizowany w ramach EFMR poprzez m. in. następujące działania: Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie, Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich w ramach zrównoważonej działalności połowowej, Łagodzenie zmiany klimatu, w tym modernizacja silników, Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach służące zmniejszeniu negatywnego oddziaływania na środowisko.

6 Europejski Fundusz Morski i Rybacki w kontekście obszarów priorytetowych SUERMB PA Innovation – Wykorzystanie całego potencjału regionu w dziedzinie badań naukowych i innowacji, może być realizowany w ramach EFMR poprzez m. in. następujące działania: projekty innowacyjne w zakresie rybołówstwa morskiego oraz służące ochronie morskich zasobów biologicznych opracowanie innowacyjnych systemów kontroli, udoskonalenie systemów oraz wdrażania pilotażowych badań służących gromadzeniu danych i zarządzania nimi.

7 Europejski Fundusz Morski i Rybacki w kontekście obszarów priorytetowych SUERMB Realizacja obszarów priorytetowych SUERMB może się również odbywać poprzez działania uwzględnione w EFMR w ramach Zintegrowanej polityki morskiej, takie jak: przyczynianie się do osiągnięcia zintegrowanego nadzoru morskiego, w szczególności wprowadzenie wspólnego mechanizmu wymiany informacji, promowanie ochrony środowiska morskiego, w szczególności jego różnorodności biologicznej i chronionych obszarów morskich oraz zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych, określenie granic zrównoważonego charakteru działalności człowieka, który ma wpływ na środowisko morskie, m. in. przez ustanowienie programów monitorujących i programów środków przewidzianych w ramach dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej.

8 Stan prac nad Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze W Departamencie Rybołówstwa MRiRW został przygotowany projekt PO Rybactwo i Morze, Komisja Europejska przesłała projekt szablonu i wytycznych dotyczących treści programu operacyjnego, Powołana została Grupa Robocza wspierająca prace nad programem operacyjnym, w skład której będą wchodzić przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz środowiska naukowego i rybackiego.

9


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Morski i Rybacki Realizacja Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze będzie możliwa dzięki pomocy finansowej w ramach Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google