Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kalkulator outsourcingu: Generator e-NGO. Kalkulator outsourcingu: Generator e – NGO jest projektem innowacyjnym testującym, dofinansowanym ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kalkulator outsourcingu: Generator e-NGO. Kalkulator outsourcingu: Generator e – NGO jest projektem innowacyjnym testującym, dofinansowanym ze środków."— Zapis prezentacji:

1 Kalkulator outsourcingu: Generator e-NGO

2 Kalkulator outsourcingu: Generator e – NGO jest projektem innowacyjnym testującym, dofinansowanym ze środków UE w ramach POKL, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Idea Kalkulatora e – NGO opiera się na zbudowaniu i udostępnieniu samorządom i organizacjom pozarządowym uniwersalnego narzędzia, które będzie pozwalało na obliczenie, ile zyskuje (lub traci) instytucja, która powierza organizacji pozarządowej wykonanie zadania publicznego. Projekt ma charakter innowacyjny – zgodnie z przeprowadzonym badaniem w zakresie dostępności analogicznych rozwiązań – jest nowatorski w skali światowej.

3 Celem głównym projektu jest: poprawa warunków do prowadzenia efektywnej, długofalowej polityki rozwoju lokalnego przez JST w Polsce poprzez zmianę formy realizacji usług społecznych na kontraktowanie wraz z możliwością oszacowania korzyści ekonomicznych i społecznych tej zmiany. Projekt wprowadza realną, dostępną zarówno dla JST i NGO możliwość prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych w oparciu o możliwość obliczania i porównywania kosztów i korzyści z realizacji zadań publicznych.

4 Generator e –NGO jest narzędziem wspomagającym w ramach realizowanych procedur zlecania i powierzania zadań publicznych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie. Generator e – NGO jest aplikacją internetową, która składa się z panelu dla organów administracji publicznej, które ogłaszają otwarte konkursy ofert oraz panelu dla organizacji pozarządowych, które składają oferty na realizację zadań publicznych. Zastosowanie znacznie skraca czas obsługi zadań (automatyczne generowanie zestawień, umów itp.), jak i m.in. przyczynia się do eliminacji błędów formalnych. Funkcjonalność aplikacji znacznie wykracza poza standardowy formularz oferty, czy sprawozdania.

5 Panel dla organizacji pozarządowych

6 Kontekst społeczny kampanii: Opracowany dokument został skonsultowany poprzez pedagogów szkolnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych z gorzowską młodzieżą, która uzupełniła go o własne uwagi i wnioski. Najważniejsze założenia dokumentu: -kierowanie działań profilaktycznych do sześciu grup odbiorców: dzieci i młodzież; liderzy młodzieżowi; rodzice; rodzina; osoby uzależnione i współuzależnione; sprzedawcy napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych; - położenie nacisku na działania profilaktyczne w grupach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej, - aktywizacja liderów młodzieżowych, - promowanie rodziny i wartości rodzinnych, kierowanie programów profilaktycznych do całych rodzin, - nasilenie kontroli sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych, - ewaluacja realizowanych programów profilaktycznych. Panel dla organizacji pozarządowych

7

8

9

10

11

12

13 Wejdź na stronę: http://engo.org.plhttp://engo.org.pl KLIK

14 Dane do logowania LOGIN: demo-gorzow@deltapartner.org.pldemo-gorzow@deltapartner.org.pl HASŁO: demo

15 Dziękuję za uwagę Karolina Antczak – Gnutek Tel. 95 7 355 817 e-mail: karolina.gnutek@um.gorzow.pl


Pobierz ppt "Kalkulator outsourcingu: Generator e-NGO. Kalkulator outsourcingu: Generator e – NGO jest projektem innowacyjnym testującym, dofinansowanym ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google