Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jerzy Boczoń – Sieć SPLOT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jerzy Boczoń – Sieć SPLOT"— Zapis prezentacji:

1 Jerzy Boczoń – Sieć SPLOT
Formalno prawne aspekty współpracy. Zlecanie zadań publicznych. Jerzy Boczoń – Sieć SPLOT

2 Trzy poziomy współpracy
Wspierania realizacji zadań Powierzenie realizacji zadań Partnerstwo

3 Wspieranie realizacji zadań
etap testowania, odkrywania potrzeb, pilotaż zadania jednorazowe wspieranie aktywności obywatelskiej poprzez realizację zadań

4 Powierzenie realizacji zadań - Kontraktowanie
umowy wieloletnie finansowanie realizacji całości zadania standaryzacja system akredytacji

5 Partnerstwo Obejmuje: identyfikację potrzeb ustalenie priorytetów
wypracowywanie standardów alokację środków wspólną realizację zadań ewaluację działań i współpracy

6 Partnerstwo jest dobrowolnym i zorganizowanym współdziałaniem różnorodnych podmiotów na rzecz określonej sprawy, w danym środowisku lokalnym, przy zachowaniu pełnej otwartości i przejrzystości działania oraz równoprawności wszystkich uczestników

7 Wybrane aspekty formalno prawne w zakresie zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej
działalność odpłatna – ogranicza do kosztów działalność gospodarcza – źle postrzegana, system dotacyjny - uzależnia, odciąga od zachowań przedsiębiorczych zlecenie ustawa o zamówieniach publicz. zlecenie zadań do 14 tys.euro

8 Wybrane aspekty formalno prawne w zakresie zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej
w konkursach pożytku publicznego można zawrzeć kryteria społeczne (zatrudnienie przy realizacji projektu osób wykluczonych społecznie) Klauzula społeczna – typy zadań zarezerwowane dla realizacji przez podmioty ES (zysk społeczny – profilaktyka tańsza)

9 Standaryzacja Standaryzacja to: proces tworzenia i stosowania reguł zmierzających do porządkowania określonej działalności dla dobra i współpracy zainteresowanych, polega na: racjonalnym wyborze, uporządkowaniu, uproszczeniu i ujednoliceniu symboli, pojęć,( ) metod badawczych ( ). Obejmuje planowanie prac standaryzacyjnych, opracowywanie i ustalanie norm., wprowadzenie ich w życie, badanie skutków wprowadzenia norm oraz kontrolę ich stosowania. Encyklopedia Powszechna PWN W-wa 1985 r .

10 Standard minimalny to akceptowany zestaw norm i procedur, które na danym poziomie rozwoju cywilizacyjnego i ekonomicznego, są niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania/usługi. Zejście poniżej standardu minimalnego jest nieakceptowane społecznie i nie gwarantuje osiągnięcia celu założonego zadania/usługi.

11 Standard optymalny - rekomendowany
to taki zestaw norm i procedur, które dają szansę na osiągnięcie najlepszych z możliwych efektów przy realizacji założonego zadania/usługi, przy akceptacji krańcowej wysokości kosztów. Przekroczenie „w górę” standardu rekomendowanego, pociąga za sobą nieuzasadniony społecznie wzrost kosztów.

12

13 Korzyści z procesu standaryzacji
Refleksja nad omawianą sferą życia społ. Identyfikacja podmiotów realizujących zadania w tej sferze Zapoznanie się z warunkami i metodami pracy poszczególnych instytucji Zapoznanie się ludzi i wymiana doświadczeń Opracowanie standardu zadania/usługi

14 Standard pozwala na: Ocenę merytoryczną oferty realizacji zadania/usługi Realną wycenę realizowanego zadania/usługi Dokonanie wyboru najlepszej oferty realizacji zadania/usługi

15 STANDARD nie jest zwykłą sumą doświadczeń uczestników grupy roboczej (standaryzacyjnej). Powstaje w wyniku żmudnych negocjacji i jest efektem kompromisu pomiędzy indywidualnymi doświadczeniami i rozwiązaniami wielu różnych realizatorów zadania/usługi oraz kompromisem pomiędzy ogólnie akceptowanymi normami, specyfiką środowiska, dla którego standard jest opracowywany oraz możliwościami finansowymi danego środowiska

16 Standardy nie są tworzone raz na zawsze
Standardy nie są tworzone raz na zawsze. Są dynamiczne i ulegają weryfikacji wraz z następującymi zmianami w funkcjonowaniu i zamożności danej społeczności.

17 Dziękuję za uwagę. Jerzy Boczoń Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych „SPLOT” Ul.Szpitalna 5, III p Warszawa Tel. (0-22) w.161


Pobierz ppt "Jerzy Boczoń – Sieć SPLOT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google