Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Varsovia, 15 de Octubre de 2008 Miedzynarodowe problemy podatkowe Madrid Barcelona Berlin Bolonia Bucarest Lisboa Milán Nueva York Praga Paris Roma Santa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Varsovia, 15 de Octubre de 2008 Miedzynarodowe problemy podatkowe Madrid Barcelona Berlin Bolonia Bucarest Lisboa Milán Nueva York Praga Paris Roma Santa."— Zapis prezentacji:

1 Varsovia, 15 de Octubre de 2008 Miedzynarodowe problemy podatkowe Madrid Barcelona Berlin Bolonia Bucarest Lisboa Milán Nueva York Praga Paris Roma Santa Cruz de Tenerife Varsovia Zurich ESTUDIO JURÍDICO SERRANO INTERNACIONAL Michał Bordas Prószyński Hiszpański adwokat ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W HISZPANI ORAZ REGULACJA OBROTU ARTYKUŁAMI ELEKTROTECHNICZNYMI Madryt WarszawaBarcelonaBerlinLizbonaMediolanRzymParyżNowy Jork ESTUDIO JURÍDICO SERRANO INTERNACIONAL WPHiI, Madryt 30 października 2008 r.

2 Madryt, 30 października 2008 ESTUDIO JURÍDICO SERRANO INTERNACIONAL ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W HISZPANI ESTUDIO JURÍDICO SERRANO INTERNACIONAL Madryt WarszawaBarcelonaBerlinLizbonaMediolanRzymParyżNowy Jork

3 Madryt, 30 października 2008 KANCELARIA -EJSI jest hiszpańską kancelarią prawną z silnie zaznaczonym profilem międzynarodowym, której główna siedziba znajduje się w Madrycie. Posiada ona swoje oddziały między innymi w Berlinie, Rzymie, Lizbonie i Warszawie, zatrudniając ponad 50 prawników -Kancelaria w Madrycie została założona w 1980 r., w Polsce jest obecna od 2001 r., a jako pierwsza hiszpańska kancelaria w Polsce, otworzyła własne biuro w Warszawie w lipcu 2005 r., dysponując zespołem dwujęzycznych prawników, wyspecjalizowanym w doradztwie klientom hiszpańskojęzycznym. Natomiast w biurze Kancelarii w Madrycie zespół obsługujący klientów polskojęzycznych ("Polish Desk"), specjalizuje się w obsłudze prawnej działalności polskich podmiotów gospodarczych w Hiszpanii oraz koordynacji działań warszawskiego oddziału EJSI

4 Madryt, 30 października 2008 MOŻLIWE FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W HISZPANII -Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – S.L. -Oddział -Działalność gospodarcza osoby fizycznej (autónomo) -Inne: spółka akcyjna, spółka jawna, komandytowa, pracownicza, spółdzielcza etc.

5 Madryt, 30 października 2008 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SP. Z O.O. (sociedad de responsabilidad limitada, S.L.) -Ustawa 2/1995 z dnia 23.03.1995 r. o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością -Regulacja, struktura i funkcjonowanie bardzo zbliżone do polskiej sp. z o. o. -Minimalny kapitał zakładowy: 3.006 euro -Wspólnik zagraniczny. Może być to inna sp. z o.o. jednoosobowa -Różne formy sprawowania zarządu: jeden zarządca, zarządcy samodzielni- działający indywidualnie, zarządcy wspólni działający razem, zarząd spółki -Brak instytucji prokurenta. Kwestia pełnomocnictw -Względy praktyczne. Podatki i księgowość

6 Madryt, 30 października 2008 PROCES TWORZENIA SPÓŁKI Zazwyczaj zamyka się w 6-8 tyg. Koszty Procedura: 1. Uzyskanie N.I.E. 2. Uzyskanie prowizorycznego numeru N.I.F. 3. Uzyskanie certyfikatu nazwy z rejestru Handlowego 4. Założenie konta bankowego i zdeponowanie kapitału zakładowego 5. Sporządzenie notarialnego aktu założenia spółki 6. Uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych – 1% od kapitału 7. Wpisanie spółki do hiszpańskiego rejestru handlowego 8. Inne (zezwolenia, pracownicze, etc.)

7 Madryt, 30 października 2008 ODDZIAŁ - Regulacja prawna - Założenie oddziału - Względy praktyczne. Podatki i księgowość

8 Madryt, 30 października 2008 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSOBY FIZYCZNEJ (Autónomo) - Brak odpowiednika polskiej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Ustawa o ogólnym systemie Ubezpieczeń Społecznych (Ley de regimen general de la Seguridad Social) - Nowy statut pracowników prowadzących własną działalność gospodarczą (Estatuto del trabajador autónomo )

9 Madryt, 30 października 2008 ZATRUDNIENIE -Działalność hiszpańskiego reprezentanta polskiego przedsiębiorcy - Zatrudnienie pracowników - Oddelegowanie pracowników do Hiszpanii

10 Madryt, 30 października 2008 DZIAŁALNOŚĆ HISZPAŃSKIEGO REPREZENTANTA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY - Osoba nadzorująca na miejscu - Zarządca (członek z arządu) czy dyrektor (pełnomocnik)? - Kontrakt menedżerski. Dekret Królewski 1382/1985 z dnia 1.08.1985

11 Madryt, 30 października 2008 REGULACJA OBROTU ARTYKUŁAMI ELEKTROTECHNICZNYMI ESTUDIO JURÍDICO SERRANO INTERNACIONAL Madryt WarszawaBarcelonaBerlinLizbonnaMediolanRzymParyżNowy Jork

12 Madryt, 30 października 2008 WPROWADZENIE SPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO NA RYNEK HISZPAŃSKI -Definicja: sprzęt elektrotechniczny – taki, który używa zasilenia o napięciu nie większym o 1000 V (prąd zmienny) bądź 1500 V (prąd stały) -Oznaczenie: Norma UNE-EN 50419 -Pojęcie wprowadzenia na rynek. Producent a dystrybutor -A priori, brak ograniczeń na import sprzętu wyprodukowanego za granicą -Kwestie cłowe i podatkowe importu produktów z krajów poza-UE oraz z krajów UE

13 Madryt, 30 października 2008 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA SPRZĘTU -Brak odrębnych przepisów dotyczących wymagań specjalnych w zakresie bezpieczeńtwa sprzętu elektrotechnicznego -Regulacja: Królewski Dekret 1801/2003 z 26 grudnia, o ogólnym bezpieczeństwie produktów (wdraża w tym zakresie przepisy Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2001 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów) -Narodowy Instytut Spożycia (www.consumo-inc.es) oraz odpowiednie instytucje regionów autonomicznych Hiszpaniiwww.consumo-inc.es

14 Madryt, 30 października 2008 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBROTU SPRZĘTEM ELEKTROTECHNICZNYM -Dekret Królewski 208/2005, z dnia 25 lutego, w sprawie aparatów elektrycznych i elektronicznych oraz gospodarki ich odpadami rozwijający postanowienia Ustawy 10/1998, z dnia 21 kwietnia, o odpadach (przepisy wdrażające postanowienia Dyrektyw 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektronicznym oraz 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

15 Madryt, 30 października 2008 -Podstawowe wymaganie: obowiązek wpisu podmiotu wprowadzającego na rynek do specjalnej sekcji Krajowego Rejestru Zakładów Przemysłowych (nawet jeśli tylko dystrybuuje produkty o ile producent lub właściciel znaku towarowego nie został wpisany do tego Rejestru) oraz obowiązek informacyjny wobec regionów autonomicznych odnośnie sprzedawanych produktów -Posiadanie oznakowania wegług wzoru z V Załącznika w/w Dekretu

16 Madryt, 30 października 2008 WYMAGANIA DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI -Podmiot wprowadzający sprzęt elektrotechniczny na rynek jest zobowiązany podjąć konieczne środki aby odpady z tego sprzętu miały zagwarantowaną segregację oraz podlegały odpowiedniej gospodarce odpadów -Użytkownik jest zobowiązany oddać stary sprzęt Dystrybutorowi (Sprzedawcy) -Dystrybutor jest zobowiązany przyjąć stary sprzęt oddawany przez użytkowników -Gminy są zobowiązane zapewnić segregację odpadów i instalację tzw. zielonych punktów -W praktyce, wprowadzający sprzęt na rynek spełnia swoje obowiązki poprzez wejście w zorganizowany system gospodarowania odpadami sprzętu elektrotechnicznego (ZSG – SIG) za uiszczeniem stosownej opłaty (tzw. ecorae) -Istniejącę ZSG: ECOLUM, AMBILAMP, ECOLEC, ECOTIC... -ASIMELEC: Hiszpańskie zrzeszenie producentów sprzętu elektrotechnicznego w Hiszpanii (www.raee-asimelec.es)www.raee-asimelec.es

17 Madryt, 30 października 2008 Madryt WarszawaBarcelonaBerlinLizbonaMediolanRzymParyżNowy Jork ESTUDIO JURÍDICO SERRANO INTERNACIONAL www.serrano.pl c/Serrano 24, 3º dcha 28001 Madr yt Tel. 0034 91 576 9422 Fax. 0034 91 576 72 91 kancelaria@serrano.pl ul. Flory 9 lok 6 00-586 Warszawa Tel. 0048 22 331 2320 Fax. 0048 22 331 2321 polonia@serrano.pl


Pobierz ppt "Varsovia, 15 de Octubre de 2008 Miedzynarodowe problemy podatkowe Madrid Barcelona Berlin Bolonia Bucarest Lisboa Milán Nueva York Praga Paris Roma Santa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google