Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt realizowany w ramach Działania 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt realizowany w ramach Działania 1"— Zapis prezentacji:

1 „Sądecko – Gorlicko – Limanowskie Grupy Wsparcia dla Bezrobotnych Kobiet”
Projekt realizowany w ramach Działania 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Pierwszy etap realizacji
Rekrutacja Wybór 144 długotrwale bezrobotnych kobiet, w przedziale wiekowym lat, wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe. Rekrutacja prowadzona na terenie powiatów: limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz Liczba potencjalnych Beneficjentek, które brały udział w rekrutacji: 4,5 tyś kobiet z terenu trzech powiatów

3 Drugi etap realizacji Przydzielenie wybranych Beneficjentek do grup szkoleniowych, tj. Grupa „Opiekunek do dzieci” – 12 osób w grupie/ powiat Grupa „Opiekunek do osób starszych” – 12 osób w grupie/powiat Grupa „Organizacja przyjęć” – 12 osób w grupie/powiat Grupa „Komputerowe przepisywanie tekstów” – 12 osób w grupie/powiat

4 SZKOLENIA

5 Zakres tematyczny jaki obejmował zajęcia:
Opieka nad dziećmi Zakres tematyczny jaki obejmował zajęcia: Rozwój dziecka Jak przebiega proces uczenia się małego dziecka Jak być dobrą opiekunką – wyznaczanie granic Jak małe dziecko tworzy swoje JA Gry i zabawy edukacyjne dla dzieci Rozwijanie i pogłębianie wrażliwości i wyobraźni dziecka Kształtowanie cech charakteru Żywienie dzieci

6 Opieka nad osoba starszą
Zakres tematyczny jaki obejmował zajęcia Teoria starzenia się Pielęgnacja osoby w podeszłym wieku Proces starzenia się Elementy pierwszej pomocy Nauka pomiaru ciśnienia tętniczego Postępowanie przy opatrywaniu ran, krwotokach, krwawieniach z nosa, omdleniach Opieka nad osobami w podeszłym wieku z ograniczona sprawnością fizyczną Istotne problemy osób w podeszłym wieku Klasyfikacja i charakterystyka diet Dieta ludzi starszych Choroby metaboliczne, neurologiczne

7 Zakres tematyczny jaki obejmował zajęcia
Organizacja przyjęć Zakres tematyczny jaki obejmował zajęcia Układy kompozycyjne Reklama, marketing Specjalne efekty dekoratorskie Projektowanie form graficznych Materiały stosowane w dekoratorstwie Sztuka dekorowania wnętrz Rodzaje przyjęć i ich organizacja Wizerunek ekipy obsługującej Sposoby dekorowania

8 Komputerowe przepisywanie tekstów
Zakres tematyczny jaki obejmował zajęcia: Praca wielozadaniowa z systemie Windows Główne rodzaje plików i ich rozpoznanie, foldery System operacyjny MC Windows, Explorator Windows Przechowywanie informacji – pliki, foldery, jednostki informacji Pakiet Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) Internet, poczta elektroniczna Kompresja danych na przykładzie programu WinRAR Obsługa programu Acrobate Reader Program magazynowo – fakturowy FPP Elementy pisania bezwzrokowego

9 PRAKTYKI

10 „Opiekunki do dzieci” Program praktyk: Zajęcia z dziećmi, tj. czytanie dzieciom, nauka wierszy na pamięć, nauka poprzez śpiew, techniki plastyczne dla małych dzieci, tańce integracyjne dla małych dzieci Organizowanie czasu wolnego na świeżym powietrzu Opieka nad dziećmi

11 „Opieka nad osobami starszymi”
Program praktyk: Opieka medyczna nad osobą starszą – pomiar ciśnienia i tętna Aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji – ćwiczenia rehabilitacyjne z wykorzystaniem dostępnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz gimnastyka rehabilitacyjna Zapewnienie bezpieczeństwa i pomoc w poruszaniu się osoby w podeszłym wieku Aktywizacja i organizowanie wolnego czasu – terapia zajęciowa, spacery z podopiecznymi Zapoznanie się z dietą i jadłospisem osób w podeszłym wieku

12 „Organizacja przyjęć”
Program praktyki: Specjalne efekty dekoratorskie Dekoracje stołu na każda okazję Rodzaje potraw, sposób ich układania Ilość nakryć na stole, sposób układania napojów Układanie jadłospisu Zaznajomienie się z obsługą urządzeń kuchennych Zasady BHP

13 AKTYWNE POSZUKIWANIE ZATRUDNIENIA

14 Promocja: Zaprojektowanie materiałów promocyjnych przez Beneficjentki Projekt strony internetowej 2. Poszukiwanie zatrudnienia: Przygotowanie listu motywacyjnego i CV Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej Konferencja dotycząca wprowadzenia na rynek pracy

15 Poszukiwanie zatrudnienia
Punkty z dostępem do Internetu, telefonu w celu ułatwienia poszukiwań Zamieszczanie ogłoszeń w gazecie

16 OTWARCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

17 Własna Firma Dla 6 najbardziej aktywnych uczestniczek z terenu powiatów: nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz, limanowskiego i gorlickiego przewidziana jest dotacja na otwarcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 11 tys. zł

18 Własna firma Wsparcie jakie Beneficjentki otrzymają przy otwarciu własnej działalności: Konsultacje z ekonomistą – tworzenie biznesplanu Konsultacje z radcą prawnym Konsultacje z zakresu rynku pracy i sposobu uzyskiwania dotacji dla bezrobotnych

19 Własna firma Materiały promocyjne (ulotki, plakaty, foldery)
Ogłoszenia w prasie Stworzenie strony internetowej

20 DODATKOWE WSPARCIE

21 Zapewnienie opieki Beneficjentkom samotnie wychowującym dziecko do lat 7
Zwrot kosztów dojazdu dla Beneficjentek, które mieszkają poza miejscem szkolenia

22 ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

23 Twarde rezultaty Pozytywne wyniki testów przeprowadzonych na zakończenie zajęć szkoleniowych teoretycznych i praktycznych Znalezienie zatrudnienia Otwarcie własnej działalności przez najbardziej aktywne uczestniczki

24 Miękkie rezultaty projektu
Zdobycie umiejętności pracowniczych, czyli umiejętność kontaktowania się zarówno z współpracownikami jak i potencjalnymi pracodawcami Zdobycie zdolności motywacyjnych, czyli odzyskanie wiary we własne siły, wzbudzenie poczucia odpowiedzialności, zwiększenie aspiracji Odkrycie własnych predyspozycji, czyli podniesienie prezencji, pokonanie barier psychicznych powstałych w wyniku długotrwałego pozostawania bez pracy Zdobycie umiejętności praktycznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

25 Termin zakończenia realizacji projektu
28 luty 2007 roku


Pobierz ppt "Projekt realizowany w ramach Działania 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google