Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Kobieta pracująca…”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Kobieta pracująca…”."— Zapis prezentacji:

1 „Kobieta pracująca…”

2 Działanie w ramach 1.6 SPO RZL
INTEGRACJA I REINTEGRACJA ZAWODOWA KOBIET

3 - wykazują chęć założenia własnej działalności gospodarczej
Beneficjent : Projekt przeznaczony jest dla bezrobotnych kobiet, które ukończyły 35 rok życia: -z wykształceniem zasadniczym, które chcą zdobyć uprawnienia opiekunki i wrócić na rynek pracy -utraciły prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki i chcą je aktualizować - wykazują chęć założenia własnej działalności gospodarczej

4 Czas trwania projektu :
Termin realizacji projektu: Od czerwca 2006 roku do grudnia 2006 roku

5 Projekt obejmuje 30 kobiet z terenu Radomia.
Obszar realizacji : Projekt obejmuje 30 kobiet z terenu Radomia.

6 Projekt przewiduje podzielenie beneficjentek na 3 grupy:
Grupa docelowa : 30 kobiet, które skorzystają z kompleksowej oferty edukacyjnej mającej ułatwić im wejście lub powrót na lokalny rynek pracy. Projekt przewiduje podzielenie beneficjentek na 3 grupy: 1. 10 zostanie przeszkolonych pod kątem powrotu do zawodu pielęgniarki i wszystkie otrzymają zadeklarowane miejsce pracy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu 2. 10 zostanie przeszkolonych w zakresie opieki nad osobami zależnymi (osobami starszymi i chorymi) 3. 10 odbędzie kurs w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej i otrzyma jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności

7 Najważniejsze działania w projekcie :
Do najważniejszych działań projektu należeć będzie: przeprowadzenie kursów zawodowych pozwalających na zdobycie uprawnień w charakterze opiekunki osób zależnych oraz praktyka w Domu Pomocy Społecznej przeprowadzenie szkoleń umożliwiających pielęgniarkom z utraconym prawem do wykonywania zawodu aktualizację uprawnień wraz z zagwarantowanym miejscem pracy. przeprowadzenie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, dla tych kobiet, których zamiarem jest założenie własnej działalności. przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla wszystkich kobiet celem podniesienia ich atrakcyjności na rynku pracy. ponadto każda z osób będzie objęta IPD przez doradcę zawodowego oraz konsultacjami z psychologiem.

8 Harmonogram realizacji projektu:

9 lokalnych rozgłośni radiowych, lokalnej stacji telewizyjnej, prasy,
Promocja projektu : Równolegle z rozpoczęciem naboru do realizacji projektu planowanie jest przeprowadzenie akcji promocyjnej za pośrednictwem: lokalnych rozgłośni radiowych, lokalnej stacji telewizyjnej, prasy, Internetu, plakatów i ulotek.

10 Planowany budżet projektu

11 Planowany budżet c.d.

12 Całkowity koszt realizacji projektu: 264 817 złotych

13 Opracował zespół w składzie:
Aneta Skrzypczyk – Dobrasiewicz Urszula Wojtalewicz Grzegorz Chrząstek Ryszard Wiosna Marta Chojnowska Joanna Huk – Dmytryk Dorota Bączkowska


Pobierz ppt "„Kobieta pracująca…”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google