Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Optymalizacja doboru wodomierzy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Optymalizacja doboru wodomierzy"— Zapis prezentacji:

1 Optymalizacja doboru wodomierzy
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

2 Zużycie wody - porównania
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

3 Dobowa krzywa zużycia wody w budynku wielorodzinnym
WS15 DN50 Qp =15000l/h WS6 DN32 0,8Qp =4,8 m3/h WS15 DN50 Qt =1200l/h WS6 DN32 Qt =480l/h WS15 DN50 Qmin =300l/h WS6 DN32 Qmin = 60l/h przyłącze DN 50; 105 lokali / 300 lokatorów ; Qmin = 0,06m3/h ; Qmax = 4,7 m3/h - Wodomierz DN50 czy DN32 ? METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

4 Wymagania dotyczące doboru wodomierzy
W 1992 roku wprowadzona została w Polsce norma budowlana PN-92/B „Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu”, która podaje zasady wymiarowania instalacji wodociągowej a w szczególności określa metody wyznaczenia tzw. przepływu obliczeniowego q dla budynku mieszkalnego. Podstawą dla wyznaczenia takiego przepływu są normatywy wypływu wody z zaworów czerpalnych. Porównując przepływ obliczeniowy dla danego przyłącza z przepływem nominalnym wodomierza dokonujemy jego doboru. Jest to najbardziej popularna metoda która jednak w ogóle nie uwzględnia notowanego w ostatnich latach drastycznego spadku zużycia wody (w 1992 r – 240 l/mieszkańca * dobę obecnie statystycznie w Polsce l/m * d). METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

5 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Od 1997 roku obowiązuje norma PN ISO „Wodomierze do wody pitnej zimnej” która zastępując normę PN-91 M uregulowała zasady doboru i zabudowy zestawów wodomierzowych. W p. 2 normy PN ISO „Kryteria doboru wodomierzy” zdefiniowano jednoznacznie, iż ...typ, klasa obciążeń i wielkość wodomierzy są określone wg. warunków pracy instalacji ze szczególnym uwzględnieniem: - osiągalnego ciśnienia zasilania, - właściwości fizycznych i chemicznych medium, - temperatury medium - spodziewanych strumieni objętości: spodziewane strumienie objętości qmin, qp, qs wodomierza powinny odpowiadać przewidywanym warunkom przepływu w instalacji. Zapis tej normy powinien być podstawową wytyczna do doboru wodomierza. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

6 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Jak wynika z doświadczeń METRON, oparcie się tylko i wyłącznie na normie PN-92/B i normatywach wypływu wody z punktów czerpalnych dla mieszkań, bez uwzględnienia obserwowanego od kilku lat drastycznego spadku zużycia wody przez mieszkańców , może powodować nieoptymalny dobór wodomierzy. Aby prawidłowo dobrać wodomierz zaleca się na podstawie spodziewanych w instalacji strumieni objętości wody wybrać wodomierz kierując się typem, klasą obciążeń i wielkością wodomierza podaną przez producenta. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

7 Analiza rzeczywistych przyłączy, Przykład 1
Budynek wielorodzinny w Olsztynie: - ilość mieszkań suma normatywnych wypływów na 1 mieszkanie qn=0,89 dm3/s - qn=0,89 dm3/s * 71mieszkań = 63,19 dm3/s Na podstawie normy PN-92/B przeprowadzając wyliczenia otrzymujemy następujący przepływ obliczeniowy q dla budynku: q =1,7*( qn)0,21 – 0,7 = 1,7*( 63,19)0,21 –0, = 3,36 dm3/s tj. 12,1 m3/h Dla takiego przepływu na przyłączu koniecznym byłoby zastosowanie wodomierza DN50, np.: METRON WS15. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

8 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Rzeczywiste strumienie objętości dla tego samego przyłącza uzyskane w wyniku rejestracji faktycznego zużycia wody w ciągu 8 dni: Z przeprowadzonych rejestracji maksymalny strumień objętości nie przekroczył wartości 5,3 m3/h. Dla tego przyłącza zalecamy wodomierz METRON WS 6.0 DN 32 w klasie metrologicznej „B”. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

9 Analiza rzeczywistych przyłączy, Przykład 2
Budynek wielorodzinny w Olsztynie: - ilość mieszkań suma normatywnych wypływów na 1 mieszkanie qn=0,89 dm3/s - qn=0,89 dm3/s * 20 mieszkań = 17,80 dm3/s Na podstawie normy PN-92/B przeprowadzając wyliczenia otrzymujemy następujący przepływ obliczeniowy q dla budynku: q =0,682*( qn)0,45 – 0,14 =0,682*( 0,89 * 20)0,45 – 0, = 2,35 dm3/s tj. 8,46 m3/h Dla takiego przepływu na przyłączu koniecznym byłoby zastosowanie wodomierza DN40, np.: METRON WS10. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

10 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Rzeczywiste strumienie objętości dla tego samego przyłącza uzyskane w wyniku rejestracji faktycznego zużycia wody w ciągu 8 dni: Z przeprowadzonych rejestracji maksymalny strumień objętości nie przekroczył wartości 3,12 m3/h. Dla tego przyłącza zalecamy wodomierz METRON WS 3,5 DN 25 w klasie metrologicznej „B”. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

11 Nidzica - budynek wielorodzinny.
66 lokatorów Qmin = 0,006 m3/h Qmax = 3,11 m3/h Qśr = 0,685 m3/h Średnie zużycie = 8,6 m3 przyłącze DN 50 Wodomierz DN50, MZ50 Zalecany wodomierz DN25, np.: METRON WS3,5 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

12 Biała Podlaska - budynek wielorodzinny.
111 lokatorów Qmin = 0,002 m3/h Qmax = 3,26 m3/h Qśr = 0,582 m3/h Średnie zużycie = 5,99 m3 przyłącze DN 50 Wodomierz DN40, JS10 Zalecany wodomierz DN25, np.: METRON WS3,5 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

13 Środa Wielkopolska – budynek wielorodzinny.
135 lokatorów Qmin = 0,014 m3/h Qmax = 4,88 m3/h Qśr = 1,10 m3/h Średnie zużycie = 15,6 m3 przyłącze DN 50 Wodomierz DN50, MW50 Zalecany wodomierz DN32, np.: METRON WS6 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

14 Warszawa - budynek wielorodzinny.
205 lokatorów Qmin = 0,29 m3/h Qmax = 6,78 m3/h Qśr = 1,89 m3/h Średnie zużycie = 32,7 m3 przyłącze DN 50 Wodomierz DN50, MZ50 Zalecany wodomierz DN40, np.: METRON WS10 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

15 Olsztyn - budynek wielorodzinny.
213 lokatorów Qmin = 0,056 m3/h Qmax = 5,3 m3/h Qśr = 1,25 m3/h Średnie zużycie = 22,1 m3 przyłącze DN 50 Wodomierz DN50, MZ50 Zalecany wodomierz DN40, np.: METRON WS10 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

16 Zestawienie wartości:
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

17 Rejestrator cyfrowy CDL
Standardowe baterie Potrójna pamięć Magnetyczna głowica Zintegrowany wyświetlacz Wejście / wyjście Szybki odczyt (kabel, modem, radio) 1, 2 lub 4 uniwersalne wejścia cyfrowe / analogowe Sensory Reed Rejestrator cyfrowy CDL METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

18 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

19 Rejestracja przepływu - wykres
69 lokali / 205 lokatorów ; przyłącze DN 50 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

20 Rejestracja przepływu - tabela wartości
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

21 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń
Szacowanie strat: METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

22 Rachunek ekonomiczny:
Strata w ciągu doby wynikająca z nierejestrowania przepływów poniżej Q = 0,250 m3/h wynosi: 0,583 m3 na rok: 365 dni x 0,583 m3 = 212,79 m3 w przeliczeniu na zł: 212,79 m3 x 2 zł = 425,59 zł METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

23 Przy dużej ilości wycieków...
69 lokali / 205 lokatorów ; przyłącze DN 50, qmin = 0,296m3/h METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

24 Przy małej ilości wycieków...
105 lokali / 300 lokatorów ; przyłącze DN 50, qmin = 0,066m3/h METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

25 Zysk dostawcy wody może zostać zwiększony poprzez:
Dobór wodomierzy - podsumowanie Zysk dostawcy wody może zostać zwiększony poprzez: optymalny dobór wodomierzy a w szczególności stosowanie wodomierzy o: zwiększonej czułości – niższych parametrach qmin (możliwość rejestracji najmniejszych zużyć) węższym obszarze pracy z błędem ± 5% na korzyść obszaru z błędem ± 2% METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

26 Legalizacja ponowna wodomierzy
Ile stracić aby zyskać ??? METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

27 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

28 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

29 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

30 Jakie rozwiązanie proponuje METRON ?
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Pobierz ppt "Optymalizacja doboru wodomierzy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google