Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ChemCAD Stopnie swobody. Oznaczenia c – ilość składników i – numer składnika s – ilość strumieni j – numer strumienia p – ilość faz – numer fazy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ChemCAD Stopnie swobody. Oznaczenia c – ilość składników i – numer składnika s – ilość strumieni j – numer strumienia p – ilość faz – numer fazy."— Zapis prezentacji:

1 ChemCAD Stopnie swobody

2 Oznaczenia c – ilość składników i – numer składnika s – ilość strumieni j – numer strumienia p – ilość faz – numer fazy

3 Strumienie

4 Równania opisujące strumień

5 Całkowita liczba równań: n = n p (2n c +3)+2n c

6 Zmienne w równaniach strumieni

7 Ilość zmiennych n p +1 n p n c + n c n p n c n p n c m=2 + 2n p +2 n p n c + n p +3n c = n p (2n c +3) +3n c +2

8 Liczba stopni swobody strumieni s = m – n = n p (2n c +3) +3n c +2 - n p (2n c +3)-2n c s = n c +2 Typowe parametry: F i, T, P lub: z i, F, T, P przy czym i=n c -1 bo z i =1 Podając te parametry nie można już podać udziału faz czy entalpii

9 ChemCAD Stopnie swobody operacji jednostkowych

10 Każda operacja jednostkowa ma charakterystyczną liczbę stopni swobody Wpisując dane aparatu należy podać właściwą ilość parametrów –Zbyt mała ilość uniemożliwia obliczenia ze względu na brak danych –Zbyt duża, ze względu na przesztywnienie układu

11 Mieszalnik strumieni

12 s=m-n=2n s n c +4n s -(n s n c +n c +2n s +2) s=n s n c +2n s -n c -2=n s (n c +2)-n c -2 s=n s (n c +2)- (n c +2) Mieszalnik strumieni

13 Stopnie swobody strumieni Stopnie swobody aparatu Koniecznym jest zdefiniowanie n s -1 strumieni wchodzących/wychodzących z aparatu Mogą to być: Wszystkie strumienie wchodzące Strumień wychodzący i n s -2 strumieni wchodzących (Autocalc)

14 Autocalc Umożliwia dokonanie obliczeń wstecz (iteracja) –Dane są parametry wyjściowe z aparatu –Brak części danych wlotowych –Tryb autocalc pozwala wyznaczyć brakujące dane wlotowe –Zmiana trybu obliczeń: menu/run/convergence-Calculations sequence

15 Rozdzielacz strumieni Parametr: stosunek strumieni Ilość niezależnych parametrów a j : n s -2 bo: lub

16 Rozdzielacz strumieni Dla str. od 2 do n s -1 Dla str. n s

17 Rozdzielacz strumieni Liczba stopni swobody: n c +2 parametry zdefiniowane są strumieniem wlotowym n s -2 parametry należy podać – zwykle to stosunki natężeń przepływu a j

18 Rozdzielacz strumieni O 1 stopień więcej!!

19 Rozdzielacz strumieni

20 Rozdzielacz ciecz-para Ciecz Para Zasilan ie

21 Rozdzielacz ciecz-para Ciecz Para Zasilanie Liczba stopni swobody Wszystkie stopnie swobody na określenie strumienia wlotowego Nie ma możliwości swobodnego zdefiniowania żadnego parametru

22 Rozdzielacz ciecz-para

23 Rozdzielacz składników (CSEP) Odpowiada procesom: –Rektyfikacji –Absorpcji –Ekstrakcji Parametr charakterystyczny aparatu: stosunki natężeń przepływu składników – rozdział (split)

24 Rozdzielacz składników (CSEP)

25 Liczba stopni swobody: Oprócz strumienia wejściowego trzeba zdefiniować n c parametrów – zwykle ułamki rozdziału ChemCAD dopuszcza określenie T i P strumieni wylotowych (nadmiar parametrów). Określany jest stan strumieni ale bez obliczenia bilansu cieplnego. Jest to dopuszczalne, bo w dalszej kolejności rozdzielacz zastępowany jest przez model konkretnego aparatu. Rozdzielacz składników (CSEP)

26 Rozdzielacz składników Stosunki rozdziału można odnieść do górnego lub dolnego strumienia

27 Rozdzielacz składników

28 Zawór

29 Liczba stopni swobody: Oprócz strumienia wlotowego można zdefiniować jeden z parametrów: 1.Spadek ciśnienia 2.Ciśnienie wylotowe 3.Temperaturę punktu rosy 4.Temperaturę wrzenia W p. 3 i 4 w najpierw obliczane jest ciśnienie odniesienia


Pobierz ppt "ChemCAD Stopnie swobody. Oznaczenia c – ilość składników i – numer składnika s – ilość strumieni j – numer strumienia p – ilość faz – numer fazy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google