Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIURA OZONOWA.  Dziura ozonowa jest to zjawisko polegaj ą ce na zmniejszaniu si ę ilo ś ci ozonu w ozonosferze. Jest to zjawisko niebezpieczne, poniewa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIURA OZONOWA.  Dziura ozonowa jest to zjawisko polegaj ą ce na zmniejszaniu si ę ilo ś ci ozonu w ozonosferze. Jest to zjawisko niebezpieczne, poniewa."— Zapis prezentacji:

1 DZIURA OZONOWA

2  Dziura ozonowa jest to zjawisko polegaj ą ce na zmniejszaniu si ę ilo ś ci ozonu w ozonosferze. Jest to zjawisko niebezpieczne, poniewa ż ozon jest odpowiedzialny za poch ł anianie promieniowania ultrafioletowego docieraj ą cego do Ziemi ze S ł o ń ca. Promieniowanie to jest szkodliwe dla organizmów ż ywych.  Wyra ź ny spadek zawarto ś ci ozonu obserwuje si ę od lat 80-tych. Ma on miejsce przede wszystkim nad obszarem Antarktydy, wokó ł bieguna po ł udniowego.

3

4  Przyczyn ą tworzenia si ę dziury ozonowej jest niszczenie ozonu w atmosferze przez freony. S ą to zwi ą zki chemiczne, które w wyniku promieniowania ultrafioletowego rozk ł adaj ą si ę na w ę giel, fluor i chlor.

5 Grupa chloro- i fluoropochodnych w ę glowodorów alifatycznych. S ł owo Freon jest zarejestrowanym znakiem handlowym nale żą cym do koncernu DuPont. Freony uznano powszechnie w latach 90. XX wieku za szkodliwe dla ś rodowiska.

6 KONIEC


Pobierz ppt "DZIURA OZONOWA.  Dziura ozonowa jest to zjawisko polegaj ą ce na zmniejszaniu si ę ilo ś ci ozonu w ozonosferze. Jest to zjawisko niebezpieczne, poniewa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google