Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W jaki sposób i dlaczego należy chroni powietrze?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W jaki sposób i dlaczego należy chroni powietrze?"— Zapis prezentacji:

1 W jaki sposób i dlaczego należy chroni powietrze?

2 Źródła zanieczyszczeń
Produkcja energii, fabryki (emisja dwutlenku węgla)

3 Transport na skalę światową przemysł samochodowy wydala rocznie ok
Transport na skalę światową przemysł samochodowy wydala rocznie  ok. 300 mln ton toksycznych spalin, przedostających się do powietrza atmosferycznego. Są źródłem takich niebezpiecznych emitowanych gazów jak: tlenek węgla (CO) i tlenki azotu (NOx), węglowodory, dwutlenek siarki (SO2) i cząstki stałe, powstające na skutek spalania paliw. Obecność katalizatorów może znacznie ograniczyć emisję lotnych zanieczyszczeń, natomiast ich obecność może być skutkiem powstawania innych zanieczyszczeń, mianowicie cząstek metali ciężkich, takich jak  platyna, pallad i rod, a ich wpływ na środowisko nie jest w pełni poznane.

4 Przemysł chemiczny (otrzymywanie nawozów, np
Przemysł chemiczny (otrzymywanie nawozów, np. azotowe, fosforowe, paliwa płynne, oleje, smary i włókna sztuczne) Przemysł rafineryjny Rafinerie ropy naftowej są producentami paliw, olejów i smarów, wielce uciążliwych procesów technologicznych będących źródłami emisji zanieczyszczeń.

5 Skutki zanieczyszczeń
Dziura ozonowa Kwaśne opady Efekt cieplarniany Smog

6 Dziura ozonowa – Dziurą ozonową nazywa się zjawisko zmniejszania się stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej. Ozon stratosferyczny pochłania część promieniowania ultrafioletowego, którego niektóre rodzaje są szkodliwe dla organizmów żywych i mogą powodować oparzenia (uszkadzanie komórek) oraz uszkadzanie materiału genetycznego, co odpowiada za starzenie się. U ludzi i zwierząt promieniowanie to może powodować zmiany nowotworowe. W wyniku powiększania się dziury ozonowej, coraz więcej promieniowania dostaje się na Ziemię. Problem pojawił się, gdy zaczęto używać związku CCl2F2, zwanego freonem 12 oraz innych fluoropochodnych metanu i etanu (nazwanych wspólnie freonami lub CFC) do produkcji aerozoli. Związki te wykorzystywane były w konstrukcji systemów chłodniczych: • w sprężarkach lodówek  • chłodniach i urządzeniach klimatyzacyjnych  • do produkcji lakierów  • w przemyśle kosmetycznym  • w medycynie

7 Kwaśne opady – Opady atmosferyczne o odczynie pH mniejszym niż 5,6 czyli kwaśnym. Zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak: dwutlenek siarki. Deszcz ten w przypadku roślin może uszkodzić ich igły lub liście. Zakwasza glebę i powoduje uszkodzenie kamiennych budynków i rzeźb.

8 Efekt cieplarniany – wzrost temperatury planety spowodowany zwiększoną koncentracją dwutlenku węgla (lub innzch tzw. gazów cieplarnianych)Polega na zatrzymywaniu się w atmosferze coraz większych części promieniowania podczerwonego, co prowadzi do ogrzewania się Ziemi. W następnym stuleciu poziom wód morskich może wzrosnąć w wyniku topnienia lodów o ok. 1 m, zalewając większość delt rzecznych, wysp na atlantyckim wybrzeżu USA, część Chin, wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Zimy będą cieplejsze, a lata niebezpiecznie dla życia upalne. Zaostrzą się susze, opady deszczu będą prowadziły do nieustających powodzi.

9 Smog- zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł. Rozróżnia się dwa rodzaje smogu: 1) smog typu Los Angeles -może wystąpić od lipca do października, powoduje ograniczenie widoczności (powietrze ma brązowawe zabarwienie). Dla wytworzenia się smogu tego typu konieczne jest silne nasłonecznienie powietrza, natomiast ani dym, ani mgła nie mają większego znaczenia. 2) smog typu londyńskiego (kwaśny, "siarkawy"), może wystąpić w zimie, powoduje ograniczenie widoczności nawet do kilkudziesięciu m. Powoduje duszność, łzawienie, zaburzenie pracy układu krążenia, podrażnienie skóry. Wywiera również silne działanie korozyjne na środowisko.

10 Jak chronić powietrze przed zanieczyszczeniami?
Sadzić dużo lasów Ograniczyć emisję spalin Tworzyć samochody na biopaliwo

11 Dziękuję za uwagę Prezentację wykonała: Anna Ryduchowska, IbG


Pobierz ppt "W jaki sposób i dlaczego należy chroni powietrze?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google