Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagrożenia Planety Ziemi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagrożenia Planety Ziemi"— Zapis prezentacji:

1 Zagrożenia Planety Ziemi

2 Zagrożenia atmosfery Atmosfera jest zewnętrzną, gazową sferą. Atmosfera ziemska otacza ziemię. To właśnie w atmosferze zachodzą wszystkie zjawiska pogodowe. Na pogodę w danym obszarze wpływają elementy meteorologiczne czyli: - temperatura - ciśnienie, - wiatry, - opady. Prawie każdy z tych czynników powoduje, że atmosfera zagraża człowiekowi. Zagrożenia jakie są ze strony atmosfery dla człowieka to: 1) Mróz 2) Huragan 3) Susze 4) Powodzie 5) Mgły

3 Zanieczyszczenia powietrza
Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt cieplarniany .Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły. Wyróżnia się trzy główne źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery: 1. Punktowe - są to głównie duże zakłady przemysłowe emitujące pyły, dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla, metale ciężkie. 2. Powierzchniowe (rozproszone) - są to paleniska domowe, lokalne kotłownie, niewielkie zakłady przemysłowe emitujące głównie pyły, dwutlenek siarki. 3. Liniowe - są to głównie zanieczyszczenia komunikacyjne odpowiedzialne za emisję tlenków azotu, tlenków węgla, metali ciężkich (głównie ołów).

4 Efekt cieplarniany Efekt cieplarniany jest zjawiskiem spowodowanym zdolnością atmosfery do przepuszczania dużej części promieniowania słonecznego (głównie światła) i zatrzymywania promieniowania Ziemi (m. in. cieplnego). Dzięki temu na powierzchni Ziemi oraz w dolnych warstwach jej atmosfery jest cieplej niż byłoby, gdyby atmosfera nie istniała. Jak wynika z wyliczeń naukowców, temperatura powierzchni Ziemi pozbawionej atmosfery utrzymywałaby się w okolicy -17°C, podczas, gdy obecnie średnia temperatura na Ziemi wynosi +15°C. Efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym i z naszego punktu widzenia - bardzo korzystnym, gdyż bez niego na Ziemi nie mogłoby powstać i rozwinąć się życie.

5 Dziura ozonowa Dziura ozonowa, czyli znaczący ubytek ozonu w górnych warstwach atmosfery, przez kolejne dziesięciolecia będzie się utrzymywać. Zawartość ozonu w atmosferze będzie niższa od tej, którą obserwowano w latach 70. XX w. To znaczy, że na Ziemię będzie docierać nadmierna ilość promieniowania UV. Ozon jest niezmiernie ważny dla życia na Ziemi, ma bowiem zdolność pochłaniania promieniowania UV Słońca. Promieniowanie słoneczne w zakresie UV cechuje duża energia, zdolna do niszczenia organizmów żywych. Osłabienie tego promieniowania przez ozon jest warunkiem życia na Ziemi. Ponadto pochłaniając promieniowanie UV, ozon jednocześnie zmienia warunki termiczne w atmosferze, wpływając pośrednio na cyrkulację powietrza w stratosferze, co w pewnym stopniu decyduje także o warunkach klimatycznych na powierzchni Ziemi.

6 Kwaśne deszcze Kwaśne deszcze, deszcze zawierające zaabsorbowane w kroplach wody tlenek siarki (IV), tlenki azotu oraz ich produkty reakcji w atmosferze: rozcieńczone roztwory kwasów siarki, głównie kwasu siarkowego (IV) oraz najbardziej szkodliwego kwasu siarkowego (VI), a także kwasu azotowego (V). Powstają nad obszarami, gdzie atmosfera jest zanieczyszczana długotrwałą emisją tlenku siarki (IV) i tlenków azotu (ze źródeł naturalnych, jak czynne wulkany, albo sztucznych, jak spaliny z dużych elektrowni i elektrociepłowni zasilanych zasiarczonym - tzn. zawierającym siarkę i jej związki - paliwem, zazwyczaj węglem kamiennym lub brunatnym). Zapobieganie polega na budowaniu instalacji wyłapujących tlenki siarki i azotu ze spalin emitowanych do atmosfery (odsiarczanie gazu) oraz rezygnacji z paliw o znacznym stopniu zasiarczenia.

7 Zanieczyszczenia atmosfery
Powłoką gazową, która otacza Ziemie jest atmosfera. Jest ona obecna w wodzie, glebie oraz w organizmach żywych. Atmosfera to mieszanina gazów, z których najwięcej 78% stanowi azot oraz około 21% tlen. Reszta powietrza to miedzy innymi: dwutlenek węgla i argon oraz neon, hel, ksenon, wodór i krypton. Oprócz tego w powietrzu jest również zawarta para wodna, która wpływa na wilgotność. Przez zanieczyszczenia powietrza rozumiemy substancje lotne, ciecze oraz ciała stałe w nim zawarte, lecz nie będące jego pierwotnym składnikiem. Do zanieczyszczeń zaliczamy także naturalnie występujące w powietrzu substancje, których ilość znacznie odbiega od normalnej. Wyróżniamy następujące zanieczyszczenia: 1) chemiczne substancje w postaci gazów lub pary 2) cząstki organiczne w postaci stałej, czyli pyły 3) organizmy wirusowe, bakteryjne oraz grzyby, których skład gatunkowy lub ilość jest odmienna od pierwotnego składu mikroflory;

8


Pobierz ppt "Zagrożenia Planety Ziemi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google