Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pracę wykonała: Karolina Greniuk.. Słownik młodego ekologa. Ozon Dziura ozonowa Efekt cieplarniany Kwaśne deszcze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pracę wykonała: Karolina Greniuk.. Słownik młodego ekologa. Ozon Dziura ozonowa Efekt cieplarniany Kwaśne deszcze."— Zapis prezentacji:

1 Pracę wykonała: Karolina Greniuk.

2 Słownik młodego ekologa. Ozon Dziura ozonowa Efekt cieplarniany Kwaśne deszcze

3 Ozon Ozon -odmiana tlenu-powstaje podczas wyładowań atmosferycznych lub w pobliżu lampy kwarcowej. Ozon jest gazem nietrwałym. Działa silnie utleniająco, co znalazło zastosowanie do dezynfekcji powietrza i wody. W większych ilościach działa szkodliwie na organizm ludzki.Ozon w atmosferze odgrywa rolę pozytywną. Chroni ludzi, zwierzęta i rośliny przed promieniowaniem ultrafioletowym docierającym na Ziemię ze Słońca. wróć

4 ,,DZIURA OZONOWA,, Dziura ozonowa spowodowana procesami przemysłowymi, lotami kosmicznymi, używaniem freonów jest zjawiskiem groźnym dla życia na Ziemi. Wysoki poziom promieniowania UV osłabia nasz system odpornościowy, wpływa na powstawanie nowotworów, może powodować choroby oczu, a także zmiany genetyczne. wróć

5 Efekt cieplarniany Badacze naszego klimatu orzekli, że temperatura na naszej planecie rośnie. Człowiek w ostatnich dziesięcioleciach stworzył w naturze mechanizmy, które doprowadzą do dramatycznej zmiany obrazu świata. Ogromne ilości spalanych przez nas paliw spowodowały wyraźny wzrost zawartości dwutlenku węgla w powietrzu. Dwutlenek węgla ma zdolność zatrzymywania w atmoswerze promieniowania cieplnego, pochodzącego z nagrzanej Ziemi przez Słońce oraz własnego ciepła Ziemi powstającego w jej wnętrzu. wróć

6 Tak powstaje efekt cieplarniany CO 2 ze spalin samochodowych. Wycinanie drzew które pochłaniają CO 2. Ciepło wypromieniowane przez oceany. Elektrownie Spalanie paliw kopalnych. Energia wypromieniowana z niższych warstw. Energia odbijana przez atmosferę. Ciepło zmagazynowane w atmosferze przez CO 2. wróć

7 Kwaśne deszcze Szybki rozwój przemysłu i motoryzacji oraz związany z tym gwałtowny wzrost zużycia surowców energetycznych (węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa) spowodowały zmiany w składzie powietrza. Samochody zatruwają je spalinami ze związkami ołowiu. Kominy cementowni, hut, elektrowni i elektrociepłowni wypuszczają w powietrze trujące dymy i płyny. Spalanie zasiarczonego węgla kamiennego powoduje tworzenie się w powietrzu dwutlenka siarki, który rozpuszcza się w wodzie deszczowej i jako szkodliwy kwaśny deszcz Spada na Ziemię,niszczą rośliny i zabytkowe budowle. Kwaśne deszcze, niszczące środowisko naturalne, powstają również w pobliżu zakładów azotowych, jeśli niedokładnie oczyszczone gazy, zawierające dwutlenek azotu, przedostaną się do atmosfery. wróć

8 Przyczyny i skutki kwaśnych deszczy. Reagowanie gazów z wodą w chmurach. Tlenki azotu ze spalin samochodowych. Zakwaszona gleba i woda Glin z zakwaszonych gleb. Zniszczone drzewa. Kwaśna mgła nad drzewami. Kwaśny deszcz lub śnieg. Dwutlenki siarki powstają przy spalaniu paliw kopalnych. wróć

9 Ochrona środowiska naturalnego. Człowiek już wie, że natura sama nie obroni się przed takimi ilościami zanieczyszczeń. Problem ochrony środowiska naturalnego staje się problemem ogólnoświatowym. Aby przeciwdziałać zanieczyszcze- niom powietrza, należy ograniczać ilość dwutlenka węgla wysyłanego do atmosfery poprzez poszukiwanie innych źródeł energii, ograniczenie ruchu samochodowego i przedstawianie komunikacji oraz transportu na pojazdy elektryczne, stosowanie benzyny bez-ołowiowej, filtrów oczyszczających gazy spalinowe, odsiarczanie paliw, stosowanie filtrów i odpylaczy gazów przemysłowych. Lasy i inne obszary zielone to płuca przyrody. Ochrona zieleni i lasów to pierwszy i najważniejszy krok do poprawy stanu środowiska naturalnego.


Pobierz ppt "Pracę wykonała: Karolina Greniuk.. Słownik młodego ekologa. Ozon Dziura ozonowa Efekt cieplarniany Kwaśne deszcze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google