Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pracę wykonała: Karolina Greniuk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pracę wykonała: Karolina Greniuk."— Zapis prezentacji:

1 Pracę wykonała: Karolina Greniuk.
ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA Pracę wykonała: Karolina Greniuk.

2 Słownik młodego ekologa.
Ozon Dziura ozonowa Efekt cieplarniany Kwaśne deszcze

3 Ozon Ozon -odmiana tlenu-powstaje podczas
wyładowań atmosferycznych lub w pobliżu lampy kwarcowej. Ozon jest gazem nietrwałym. Działa silnie utleniająco, co znalazło zastosowanie do dezynfekcji powietrza i wody. W większych ilościach działa szkodliwie na organizm ludzki.Ozon w atmosferze odgrywa rolę pozytywną. Chroni ludzi, zwierzęta i rośliny przed promieniowaniem ultrafioletowym docierającym na Ziemię ze Słońca. wróć

4 ,,DZIURA OZONOWA” ,, Dziura ozonowa” przemysłowymi, lotami
spowodowana procesami przemysłowymi, lotami kosmicznymi, używaniem freonów jest zjawiskiem groźnym dla życia na Ziemi. Wysoki poziom promieniowania UV osłabia nasz system odpornościowy, wpływa na powstawanie nowotworów, może powodować choroby oczu, a także zmiany genetyczne. wróć

5 Efekt cieplarniany Badacze naszego klimatu orzekli, że temperatura na naszej planecie rośnie. Człowiek w ostatnich dziesięcioleciach stworzył w naturze mechanizmy, które doprowadzą do dramatycznej zmiany obrazu świata. Ogromne ilości spalanych przez nas paliw spowodowały wyraźny wzrost zawartości dwutlenku węgla w powietrzu. Dwutlenek węgla ma zdolność zatrzymywania w atmoswerze promieniowania cieplnego, pochodzącego z nagrzanej Ziemi przez Słońce oraz własnego ciepła Ziemi powstającego w jej wnętrzu. wróć

6 Tak powstaje efekt cieplarniany
Energia odbijana przez atmosferę. Energia wypromieniowana z niższych warstw. Ciepło zmagazynowane w atmosferze przez CO2. Spalanie paliw kopalnych. Elektrownie Ciepło wypromieniowane przez oceany. Wycinanie drzew które pochłaniają CO2. CO2 ze spalin samochodowych. Tak powstaje efekt cieplarniany wróć

7 Kwaśne deszcze Szybki rozwój przemysłu i motoryzacji oraz związany z tym gwałtowny wzrost zużycia surowców energetycznych (węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa) spowodowały zmiany w składzie powietrza. Samochody zatruwają je spalinami ze związkami ołowiu. Kominy cementowni, hut, elektrowni i elektrociepłowni wypuszczają w powietrze trujące dymy i płyny. Spalanie zasiarczonego węgla kamiennego powoduje tworzenie się w powietrzu dwutlenka siarki, który rozpuszcza się w wodzie deszczowej i jako szkodliwy „kwaśny deszcz” Spada na Ziemię,niszczą rośliny i zabytkowe budowle. „Kwaśne deszcze”, niszczące środowisko naturalne, powstają również w pobliżu zakładów azotowych, jeśli niedokładnie oczyszczone gazy, zawierające dwutlenek azotu, przedostaną się do atmosfery. wróć

8 Przyczyny i skutki „kwaśnych deszczy”.
Reagowanie gazów z wodą w chmurach. Kwaśna mgła nad drzewami. Dwutlenki siarki powstają przy spalaniu paliw kopalnych. Kwaśny deszcz lub śnieg. Zniszczone drzewa. Zakwaszona gleba i woda Tlenki azotu ze spalin samochodowych. Glin z zakwaszonych gleb. Przyczyny i skutki „kwaśnych deszczy”. wróć

9 Ochrona środowiska naturalnego.
Człowiek już wie, że natura sama nie obroni się przed takimi ilościami zanieczyszczeń. Problem ochrony środowiska naturalnego staje się problemem ogólnoświatowym. Aby przeciwdziałać zanieczyszcze- niom powietrza, należy ograniczać ilość dwutlenka węgla wysyłanego do atmosfery poprzez poszukiwanie innych źródeł energii, ograniczenie ruchu samochodowego i przedstawianie komunikacji oraz transportu na pojazdy elektryczne, stosowanie benzyny bez-ołowiowej, filtrów oczyszczających gazy spalinowe , odsiarczanie paliw, stosowanie filtrów i odpylaczy gazów przemysłowych. Lasy i inne obszary zielone to „płuca” przyrody. Ochrona zieleni i lasów to pierwszy i najważniejszy krok do poprawy stanu środowiska naturalnego.


Pobierz ppt "Pracę wykonała: Karolina Greniuk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google