Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele lekcji Zapoznanie z gospodarką europejską po zakończeniu I wojny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele lekcji Zapoznanie z gospodarką europejską po zakończeniu I wojny"— Zapis prezentacji:

1 Temat: Gospodarcze i społeczne przemiany na świecie w okresie międzywojennym.
Cele lekcji Zapoznanie z gospodarką europejską po zakończeniu I wojny Zapoznanie z przyczynami i przebiegiem wielkiego kryzysu ekonomicznego Rozumienie istoty kryzysu i sposobów jego przezwyciężenia

2 Kryzys powojenny w Europie.
Gospodarka przestawiona na cele wojenne; Zniszczenia wojenne (273 mld. $) – Francja; Zadłużenie – Wielka Brytania; Rzesza Niemiecka(Republika Weimarska – reparacje wojenne, hiperinflacja – notgeldy – pieniądze zastępcze); Niestabilna sytuacja polityczna; Kryzys społeczny(bezrobotni kombatanci, strajki, radykalizacja polityczna – socjaliści i komuniści); Plan Dawesa – odroczenie płatności reparacji przez Niemcy aby poprawić sytuację Niemiec.

3 Stabilizacja ekonomiczna w latach 1924-1929.
Ożywienie gospodarcze – 1924; Ustabilizowanie walut, Elektryfikacja, Wzrost wydobycia surowców, produkcji i handlu, Popyt odłożony – po latach wojny – na kredyt Początki stagnacji – 1929 r. Nadmiar podaży, Spadek popytu (konieczność spłaty kredytów),

4 Kryzys gospodarczy. Czarny czwartek – 24 październik 1929 r. – krach na giełdzie w Nowym Jorku; Wstrzymanie kredytów przez banki; Spadek popytu, Spadek produkcji; Masowe bankructwa; Rozszerzenie się kryzysu na Europę; Masowe bezrobocie(48 mln w 1932 r.) i spadek dochodów; Brak zasiłków; Spadek cen żywności; bankructwa farmerów – przenoszenie się do miast;

5

6 Walka z kryzysem. Początkowe lekceważenie kryzysu – teoria samoregulacji gospodarki; New Deal – 1933 – program wdrożył Franklin Delano Roosevelt; Oszczędności w administracji, Pożyczki federalne dla banków; Zakaz wywozu złota; Prace interwencyjne(zapory, hydroelektrownie); Regulacja czasu pracy i płacy minimalnej; Skup zboża i bydła od rolników; System emerytalny i zasiłki dla bezrobotnych -1935; interwencjonizm gospodarczy w Europie; Etatyzm – zakładanie przedsiębiorstw państwowych – przede wszystkim zbrojeniowych; Planowanie produkcji.


Pobierz ppt "Cele lekcji Zapoznanie z gospodarką europejską po zakończeniu I wojny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google