Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Gospodarcze i społeczne przemiany na świecie w okresie międzywojennym. Cele lekcji 1.Zapoznanie z gospodarką europejską po zakończeniu I wojny 2.Zapoznanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Gospodarcze i społeczne przemiany na świecie w okresie międzywojennym. Cele lekcji 1.Zapoznanie z gospodarką europejską po zakończeniu I wojny 2.Zapoznanie."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Gospodarcze i społeczne przemiany na świecie w okresie międzywojennym. Cele lekcji 1.Zapoznanie z gospodarką europejską po zakończeniu I wojny 2.Zapoznanie z przyczynami i przebiegiem wielkiego kryzysu ekonomicznego 3.Rozumienie istoty kryzysu i sposobów jego przezwyciężenia

2 1.Kryzys powojenny w Europie. a.Gospodarka przestawiona na cele wojenne; b.Zniszczenia wojenne (273 mld. $) – Francja; c.Zadłużenie – Wielka Brytania; d.Rzesza Niemiecka(Republika Weimarska – reparacje wojenne, hiperinflacja – notgeldy – pieniądze zastępcze); e.Niestabilna sytuacja polityczna; f.Kryzys społeczny(bezrobotni kombatanci, strajki, radykalizacja polityczna – socjaliści i komuniści); g.Plan Dawesa – odroczenie płatności reparacji przez Niemcy aby poprawić sytuację Niemiec.

3 2.Stabilizacja ekonomiczna w latach 1924-1929. a.Ożywienie gospodarcze – 1924; -Ustabilizowanie walut, -Elektryfikacja, -Wzrost wydobycia surowców, produkcji i handlu, -Popyt odłożony – po latach wojny – na kredyt b.Początki stagnacji – 1929 r. -Nadmiar podaży, -Spadek popytu (konieczność spłaty kredytów),

4 3.Kryzys gospodarczy. a.Czarny czwartek – 24 październik 1929 r. – krach na giełdzie w Nowym Jorku; b.Wstrzymanie kredytów przez banki; c.Spadek popytu, d.Spadek produkcji; e.Masowe bankructwa; f.Rozszerzenie się kryzysu na Europę; g.Masowe bezrobocie(48 mln w 1932 r.) i spadek dochodów; h.Brak zasiłków; i.Spadek cen żywności; j.bankructwa farmerów – przenoszenie się do miast;

5

6 4.Walka z kryzysem. a.Początkowe lekceważenie kryzysu – teoria samoregulacji gospodarki; b.New Deal – 1933 – program wdrożył Franklin Delano Roosevelt; c.Oszczędności w administracji, d.Pożyczki federalne dla banków; e.Zakaz wywozu złota; f.Prace interwencyjne(zapory, hydroelektrownie); g.Regulacja czasu pracy i płacy minimalnej; h.Skup zboża i bydła od rolników; i.System emerytalny i zasiłki dla bezrobotnych -1935; j. interwencjonizm gospodarczy w Europie; k.Etatyzm – zakładanie przedsiębiorstw państwowych – przede wszystkim zbrojeniowych; l.Planowanie produkcji.


Pobierz ppt "Temat: Gospodarcze i społeczne przemiany na świecie w okresie międzywojennym. Cele lekcji 1.Zapoznanie z gospodarką europejską po zakończeniu I wojny 2.Zapoznanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google