Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Eko-innowacje w sektorze transportowym Prof. Wojciech Suchorzewski Politechnika Warszawska i Suchorzewski Konsulting Seminarium……. Warszawa, 28 maja 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Eko-innowacje w sektorze transportowym Prof. Wojciech Suchorzewski Politechnika Warszawska i Suchorzewski Konsulting Seminarium……. Warszawa, 28 maja 2009."— Zapis prezentacji:

1 Eko-innowacje w sektorze transportowym Prof. Wojciech Suchorzewski Politechnika Warszawska i Suchorzewski Konsulting Seminarium……. Warszawa, 28 maja 2009

2 W. Suchorzewski, Transport największym konsumentem energii EU 27: FINAL ENERGY DEMAND BY SECTOR Żródło:4.European Energy and Transport. Trends to 2030 – Update EU-27 Energy Baseline Scenario till European Commission - DGTREN, 2008.

3 W. Suchorzewski, Udział transportu w zużyciu energii w PL Udział transportu w zużyciu energii rośnie (1995 – 14%, 2005 – 21%) ] Struktura nośników energii: transport drogowy - 89% transport kolejowy - 5,6%, transport lotniczy - 5% Prawie całość energii zużywanej przez transport drogowy - ropochodna Niewielka część przewozów kolejowych - napęd spalinowy 95% energii - paliwa płynne Pozostałe 5% - energia elektryczna.

4 W. Suchorzewski, Prognozy ruchu pasażerskiego – mld paskm APT – Alternatywna Polityka Transportowa JB – J.Burnewicz ITS – Instytut Transportu Samochodowego Rok Autor prognozyJBAPTITSAPTJB Transport indyw Transport zbiorowy Razem

5 W. Suchorzewski, Prognoza zużycia energii w transporcie - PL DGTREN Miara PL Gpkm PL Gtm PL ktoe PL MtCO PL MJ mld Żródło:European Energy and Transport. Trends to 2030 – Update EU-27 Energy Baseline Scenario till European Commission - DGTREN, 2008.

6 W. Suchorzewski, Prognozy zużycia energii, struktury nośników i emisji w UE 27 Podstawowe dylematy - struktura nośników dla: transportu drogowego i kolei, produkcji energii elektrycznej (ze względu na jej kluczową rolę w zasilaniu kolei) Trendy i prognozy dla transportu drogowego: udział biopaliw – po okresie wzrostu do roku stabilizacja minimalny udział energii elektrycznej, mimo wiązania nadziei z rozwojem pojazdów o tym napędzie, brak niekonwencjonalnych źródeł energii. Emisja CO 2 : transport pozostanie najpoważniejszym emitorem i jedynym sektorem, w którym emisja ta będzie wzrastać, głównie ze względu na transport drogowy i lotniczy. Nie zmieni tej tendencji przewidywany wzrost udziału biopaliw, (których produkcja pochłania znaczne ilości energii).

7 W. Suchorzewski, Nośniki energii w transporcie drogowym Udział - % Benzyna Diesel LPG1,51,82,02,1 Biopaliwa1,13,97,49,4 Gaz0,2 0,3 Elektryczność0000 Żródło:European Energy and Transport. Trends to 2030 – Update EU-27 Energy Baseline Scenario till European Commission - DGTREN, 2008.

8 W. Suchorzewski, Transport w Alternatywnej Polityce Energetycznej 2009 wariant I (KT) - kontynuacja trendów, wariant II (ZRT) - zrównoważonego rozwoju - spowolnienia wzrostu transportochłonności i energochłonności oraz emisji CO2, aby nie przekroczył w latach 2020 i 2030 zakładanych wartości. Prognoza konsumpcji energii – mld MJ (WS) KTZRT Pasażerowie Ładunki Razem

9 W. Suchorzewski, Działania redukujące zużycie energii i emisje Redukcja/ograniczeniu tempa wzrostu transportochłonności (mobilności) - planowanie przestrzenne i inne działania: przeciwdziałające niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się miast i redukcji intensywności zagospodarowania, sprzyjające przemieszaniu funkcji i koncentracji funkcji w obszarach dobrze obsłużonych przez transport publiczny. Wpływ na wybór środka transportu przez: politykę motoryzacyjną, podnoszenie standardu transportu publicznego, politykę parkingową, w tym parkingi P&R (Parkuj i Jedź) opłaty za korzystanie z dróg publicznych i wjazd do wybranych obszarów, obciążanie użytkownika kosztami zewnętrznymi

10 W. Suchorzewski, Działania redukujące zużycie energii przez transport Poprawa wykorzystania środków transportu przez: zaawansowane metody zarządzania transportem i ruchem promocję wspólnego użytkowania samochodu osobowego (car-pooling, lift-sharing), wspieranie rozwoju systemów dostaw ładunków (logistyka) rozwój transportu multi/intermodalnego. Postęp technologiczny w zakresie środków transportu, w tym przede wszystkim produkcji środków transportu o zwiększonej efektywności energetycznej oraz zasilanych ze źródeł energii alternatywnych w stosunku do ropy i węgla,

11 W. Suchorzewski, Przykłady innowacyjnych rozwiązań AFV – pojazdy o alternatywnych źródłach napędu – dostępne – trudności rozpowszechnienia UK – Low Carbon Vehicle Procurement programme: samochody osobowe, dostawcze i autobusy Wsparcie przez państwo – Kanada: ecoAUTO Rebate Program to $2000 rabatu przy kupnie samochodu efektywnego energetycznie ITS – Inteligentne Systemy Transportu: Zaawansowane systemy zarządzania ruchem drogowym, lotniczym, kolejowym Elektroniczne pobieranie opłat Logistyka

12 W. Suchorzewski, Model Year ecoAUTO Eligibility Jeep Compass 2x4 Rebate: $ L, 4 cylinder Continuously Variable Transmission CFCR = 8.3 L/100 km Honda Civic Hybrid Rebate: $ L, 4 cylinder Continuously Variable Transmission CFCR = 4.5 L/100 km

13 W. Suchorzewski, NICHES - New & Innovative Concepts for Helping European Transport Sustainability Obszary tematyczne i ich innowacyjne koncepcje

14 W. Suchorzewski, WG2 – Innowacyjne rozwiązania logistyczne w miastach Problemy: zatłoczenie, trudność zaopatrzenia, hałas. Rozwiązania: - zarządzanie czasem i przestrzenią dla dostaw, multi-use-lanes - wewnątrz-miejskie dostawy nocne, - dostawy do domu z użyciem schowków.

15 W. Suchorzewski, Dostawy nocne

16 W. Suchorzewski, Dostawy do schowków - Niemcy

17 W. Suchorzewski, WG3 – ekologiczne i oszczędzające energię pojazdy Pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi – AFV - dostępne. Przeszkody w rozpowszechnieniu: brak stacji paliw, koszty, brak motywacji, informacji oraz akceptacji. Innowacje: decyzje polityczne – warunki dla rozpowszechnienia pojazdów AFVs w sektorze prywatnym zastosowanie biopaliw w pojazdach TP wspólne zakupy pojazdów AFVs.

18 W. Suchorzewski, Pojazdy i stacje paliwowe NG w Szwecji

19 W. Suchorzewski, Cykl produkcyjny biogazu (CNG)

20 W. Suchorzewski, Elektroniczne pobieranie opłat ETC - Electronic Toll Collection EFC - Electronic Fee Collection VES - Violation Enforcement System Największy sukces ITS!!! W Polsce zapowiadane od 1995 roku (Warszawa) i w Polityce Transportowej Państwa na lata ). W opracowaniu studium wykonalności Konsekwencje dla projektów autostrad

21 W. Suchorzewski, Podsumowanie Kontynuacja trendów - uniemożliwiłaby osiągnięcie redukcji zużycia energii i emisji CO2. Konieczne działania mające na celu zwolnienia tempa wzrostu transportochłonności (tkm) i mobilności (paskm) ograniczenie udziału wysoce energochłonnych środków transportu (transport drogowy i lotniczy) poprawę efektywności transportu postęp w technologii transportu (hardware i software)


Pobierz ppt "Eko-innowacje w sektorze transportowym Prof. Wojciech Suchorzewski Politechnika Warszawska i Suchorzewski Konsulting Seminarium……. Warszawa, 28 maja 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google