Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolski Program Interwencyjnego Leczenia Zawału Serca Dlaczego to się opłaca? Prof. dr hab. Jacek S. Dubiel II Klinika Kardiologii Collegium Medicum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolski Program Interwencyjnego Leczenia Zawału Serca Dlaczego to się opłaca? Prof. dr hab. Jacek S. Dubiel II Klinika Kardiologii Collegium Medicum."— Zapis prezentacji:

1 Małopolski Program Interwencyjnego Leczenia Zawału Serca Dlaczego to się opłaca? Prof. dr hab. Jacek S. Dubiel II Klinika Kardiologii Collegium Medicum UJ

2 Małopolski Program Interwencyjnego Leczenia Zawału Serca Kliniki Instytutu Kardiologii CMUJ Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii CMUJ – Pracownia nr 1 w Szpitalu im. Jana Pawła II - Pracownia nr 2 w Szpitalu Uniwersyteckim Koordynator: Prof. dr hab. med. Jacek S Dubiel

3 MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA POPRZEZ WCZESNE LECZENIE INTERWENCYJNE ZAWAŁU SERCA Pacjent z zawałem serca: PRACOWNIAHEMODYNAMIKI Postępowanie klasyczne LEKARZ P. O. Z. STACJA POGOTOWIA POGOTOWIE RATUNKOWE IZBA PRZYJĘĆ SZPITALA MIEJSKIEGO POGOTOWIE RATUNKOWE hospitalizacja w Szpitalu Nieskuteczna fibrynoliza PRACOWNIAHEMODYNAMIKI Proponowane postępowanie 1. LEKARZ P. O. Z. LUB 2. STACJA POGOTOWIA CEL PROGRAMU: SKRÓCENIE CZASU DO OPTYMALNEGO LECZENIA REALIZACJA CELU: 1.Edukacja lekarzy POZ oraz Stacji Pogotowia co do kwalifikacji chorych odnoszących największą korzyść z leczenia inwazyjnego. 2.Wyposażenie karetek w telefony komórkowe. 3.Wyposażenie karetek w leki wspomagające angioplastykę wieńcową. Intensywna Opieka Medyczna Oddział Kardiologii

4 Koncepcja wspomaganej angioplastyki wieńcowej LECZENIE FIBRYNOLITYCZNE + BLOKER IIb/IIIa ½ alteplaza + pełna dawka abciximabu mg ACTILYSE + 0,25 mg/kg Reo-Pro bolus + infuzja MAŁA DAWKA HEPARYNY ( 60 U/kg) + infuzja

5 1.ZOZ Bochnia 2.ZOZ Brzesko 3.Szp. Rej. Chrzanów 4.ZOZ Dąbrowa Tarnowska 5.ZOZ Gorlice 6.ZOZ Krynica 7.ZOZ Limanowa 8.ZOZ Miechów 9.ZOZ Myślenice 10.ZOZ Nowy Sącz 11.ZOZ Nowy Targ 12.ZOZ Olkusz 13.ZOZ Oświęcim 14.ZOZ Proszowice 15.ZOZ Rabka 16.ZOZ Sucha Beskidzka 17.Szp. Św. J. Jerozolimskiego Szczyrzyc 18.Szp. Spec. im. E. Szczeklika Tarnów 19.Szp. Woj. im. Św. Łukasza Tarnów 20.ZOZ Tuchów 21.ZOZ Wadowice 22.ZOZ Zakopane II I II I Zone – I <90minReoPro Zone– II >90min 1 / 2 Actylise + ReoPro The Krakow Experience Interventional Treatment of Acute MI

6 Actilyse 50mg + ReoPro After 90 minutes After 6 days

7 zawał serca – ST ból < 12 h transport > 90 min ½ dawki fibrynolityku + pełna dawka blokera Gp IIb/IIIa Wspomagana angioplastyka wieńcowa Małopolski Program Interwencyjnego Leczenia Zawału Serca TRANSPORT CHOREGO Wspomagana angioplastyka wieńcowa w świeżym zawale serca

8 Ból zawałowy do 12 godzin (od początku bólu do czasu rozpoczęcia leczenia farmakologicznego) Uniesienia odcinka ST lub świeży LBBB w zapisie ekg Wiek < 75 roku życia Brak przeciwskazań do zabiegu PCI (obecne tętno na tętnicach udowych !!!) Pisemna zgoda pacjenta na zabieg PCI Spodziewany czas transportu chorego do pracowni hemodynamiki > 90 minut Małopolski Program Interwencyjnego Leczenia Zawału Serca WSKAZANIA

9 Standardowa farmakoterapia ReoPro (abciximab) 0,125 g/kg/min. (maks. 10 g/min.) i.v. wlew 12 h Usunięcie koszulki tętniczej 4 godz po PCI Wypis ze szpitala 3-5 doba Postępowanie po zabiegu wspomaganej angioplastyki Małopolski Program Interwencyjnego Leczenia Zawału Serca

10 Wyniki – czasy do wdrożenia leczenia Czas od przyjęcia do włączenia terapii litycznej30 min ± 29 min Czas transportu99 min ± 42 min Czas od przyjęcia w Instytucie do zabiegu29 min ± 26 min Czas od zgłoszenia się chorego do zabiegu154 min ± 54 min 154 min

11 Wyniki – bezpieczeństwo transportu Zgon0% NZK1% (VF) Hypotonia2% Zaburzenia rytmu13% (bradykardia, PVB, A-V I°)

12 Wyniki – dane angiograficzne

13 Program Małopolski – pacjenci wypisani do domu z Instytutu Kardiologii

14 Facilitated PCI – Śmiertelność

15 30 days MACE Facilitated PCI (zone 2; n=262) vs. Primary PCI (zone 1; n=382) 326 min 200 min p< NS

16 Frakcja wyrzutowa wynosiła % (35-78%) Kurczliwość serca bezpośrednio po zawale leczonym FPCI El-Massri, Gajos i wsp. Eur J Cardiol 2002

17 Odsetek chorych z zachowaną rezerwą kurczliwości w teście dobutaminowym 71% 29% El-Massri, Gajos i wsp. Eur J Cardiol 2002

18 Frakcja wyrzutowa wynosiła % (38-76%) Kurczliwość serca po 6 miesiącach od zawału. El-Massri, Gajos i wsp. Eur J Cardiol 2002

19 II I II I Zone – I <90minPrimary PCI + Gp IIb/IIIa Zone– II >90min 1 / 2 Actilyse + ReoPro The Krakow Experience Interventional Treatment of Acute MI 3 millions people

20 Ułatwiona angioplastyka jest wykonalna i bezpieczna dla pacjentów przewożonych z ośrodków odległych > 90 min Transport chorych jest bezpieczny Terapia kombinowa udrażnia 86 % !!! do obszar zawału zanim rozpocznie się PCI PCI po terapii kombinowanej jest bezpieczna i osiąga wysoką skuteczność bezpośrednią Instytut Kardiologii Kraków Interwencyjne leczenie zawału serca

21 Next Treatment Strategy.... Therefore prehospital administration of fibrinolysis before angioplasty, eventually combined with abciximab, as outlined in the preliminary study by Dariusz Dudek and colleagues, should constitute the next treatment strategy to be tested as is planned in future studies LANCET, 2003,361,701

22 Ułatwiona angioplastyka wieńcowa w zawale serca WADY -wysoki koszt bezpośredni ZALETY +obniżenie śmiertelności w zawale 3% vs 10% +zachowanie czynności skurczowej LK (zmniejszenie inwalidztwa sercowego) +skrócenie czasu hospitalizacji +obniżenie kosztów późniejszego leczenia (PCI, CABG, HTX)


Pobierz ppt "Małopolski Program Interwencyjnego Leczenia Zawału Serca Dlaczego to się opłaca? Prof. dr hab. Jacek S. Dubiel II Klinika Kardiologii Collegium Medicum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google