Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja Regionalnego Ośrodka Wczesnych Interwencji w Chorobach Narządów Klatki Piersiowej dr hab. med. Tadeusz Przewłocki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja Regionalnego Ośrodka Wczesnych Interwencji w Chorobach Narządów Klatki Piersiowej dr hab. med. Tadeusz Przewłocki."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja Regionalnego Ośrodka Wczesnych Interwencji w Chorobach Narządów Klatki Piersiowej dr hab. med. Tadeusz Przewłocki

2 Schorzenia narządów klatki piersiowej –ranga problemu Choroby serca i naczyń ostre schorzenia płuc i urazy klatki piersiowej stanowią przyczynę niemal 2/3 liczby zgonów w populacji naszego kraju Choroby serca i naczyń ostre schorzenia płuc i urazy klatki piersiowej stanowią przyczynę niemal 2/3 liczby zgonów w populacji naszego kraju Połowa schorzeń układu krążenia i znaczący odsetek schorzeń płuc przebiega jako zachorowania nagłe, ostre stanowiąc bezpośrednie zagrożenie życia chorego Połowa schorzeń układu krążenia i znaczący odsetek schorzeń płuc przebiega jako zachorowania nagłe, ostre stanowiąc bezpośrednie zagrożenie życia chorego Wymagają szybkiego wdrożenia specjalistycznego leczenia w ośrodku posiadającym: Wymagają szybkiego wdrożenia specjalistycznego leczenia w ośrodku posiadającym: przygotowaną kadrę przygotowaną kadrę doświadczenie w leczeniu tego typu schorzeń doświadczenie w leczeniu tego typu schorzeń wyposażenie do przeprowadzenia właściwej diagnostyki i leczenia. wyposażenie do przeprowadzenia właściwej diagnostyki i leczenia. Czas wdrożenia leczenia, wyposażenie i doświadczenie zespołu odgrywają decydującą rolę w przeżyciu chorego i stopniu inwalidztwa w przyszłości.

3 Schorzenia narządów klatki piersiowej –ranga problemu zachorowania nagłe, ostre zawał mięśnia sercowego, niestabilna dusznica bolesna, rozwarstwienie i pękanie tętniaka aorty, urazowe uszkodzenia serca zator tętnicy płucnej, ostra niewydolność serca, niektóre formy zaburzeń rytmu serca,

4 Schorzenia narządów klatki piersiowej –ranga problemu zachorowania nagłe, ostre odma lub krwotok do jamy opłucnowej, odma lub krwotok do jamy opłucnowej, krwotok płucny, krwotok płucny, ostra niewydolność oddechowa, ostra niewydolność oddechowa, ciało obce tchawicy lub oskrzeli, ciało obce tchawicy lub oskrzeli, stan astmatyczny, stan astmatyczny, urazy klatki piersiowej z uszkodzeniem serca, płuc lub naczyń klatki piersiowej, odmą, krwotokiem do jamy opłucnej, urazy klatki piersiowej z uszkodzeniem serca, płuc lub naczyń klatki piersiowej, odmą, krwotokiem do jamy opłucnej, urazy tchawicy, przełyku lub przepony urazy tchawicy, przełyku lub przepony

5 Schorzenia narządów klatki piersiowej –ranga problemu Najczęstszym objawem schorzenia narządów i tkanek klatki piersiowej jest ból, Najczęstszym objawem schorzenia narządów i tkanek klatki piersiowej jest ból, Ból w klatce piersiowej stanowi przyczynę połowy zgłoszeń chorych w izbach przyjęć szpitali, Ból w klatce piersiowej stanowi przyczynę połowy zgłoszeń chorych w izbach przyjęć szpitali, Około 60 % chorych z bólem w klatce piersiowej jest hospitalizowanych, Około 60 % chorych z bólem w klatce piersiowej jest hospitalizowanych, W toku dalszej obserwacji okazuje się, że u połowy z nich nie stwierdza się żadnej istotnej patologii, zwłaszcza zagrażającej życiu, W toku dalszej obserwacji okazuje się, że u połowy z nich nie stwierdza się żadnej istotnej patologii, zwłaszcza zagrażającej życiu, Dane Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Eur. Heart J. 2002

6 wśród około 40% chorych nie przyjętych do szpitala z powodu bólu w klatce piersiowej u około 20 – 25% w toku dalszej obserwacji dochodzi do rozwoju zawału serca lub wykrywa się inną istotną patologię. wśród około 40% chorych nie przyjętych do szpitala z powodu bólu w klatce piersiowej u około 20 – 25% w toku dalszej obserwacji dochodzi do rozwoju zawału serca lub wykrywa się inną istotną patologię. Schorzenia narządów klatki piersiowej –ranga problemu Diagnostyka bólu w klatce piersiowej jest zagadnieniem trudnym Z drugiej strony Dane Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Eur. Heart J. 2002

7 Schorzenia narządów klatki piersiowej –ranga problemu Wśród chorych przyjmowanych do szpitali z powodu bólu w klatce piersiowej przyczynę stanowią: Choroby serca Choroby płuc Bóle mięśniowo-szkieletowe Przyczyny żołądkowo-jelitowe Tło psychogenne Innego pochodzenia 45 % 5 % 14 % 6 % 8 % 26 % U około połowy chorych z bólem w klatce piersiowej przyjęcia do szpitala jest zbyteczne

8 Przyjęcia w trybie nagłym kardiologiczno - kardiochirurgiczne pulmonologiczno - torakochirurgiczne 148616921801

9 Utworzenie Regionalnego Ośrodka Wczesnych Interwencji w Chorobach Narządów Klatki Piersiowej Jest rozwinięciem i poszerzeniem idei Chest Pain Centers Utworzenie Regionalnego Ośrodka Wczesnych Interwencji w Chorobach Narządów Klatki Piersiowej Jest rozwinięciem i poszerzeniem idei Chest Pain Centers

10 Cele i zadania Ośrodka Wczesnych Interwencji Podstawowe: natychmiastowe podejmowanie i prowadzenie leczenia w stanach nagłych zagrożeń zdrowia lub życia w chorobach narządów klatki piersiowej poprzez: - podtrzymywanie podstawowych funkcji życiowych pacjenta, - szybkie określenie rozmiarów zagrożenia i ograniczenie jego następstw, - podjęcie leczenia przyczynowego diagnostyka i stratyfikacja ryzyka u chorych z niejasnego pochodzenia ostrymi dolegliwościami w zakresie klatki piersiowej. Pomocnicze:

11 Cele i zadania Ośrodka Wczesnych Interwencji Podstawowe: Natychmiastowe podejmowanie i prowadzenie leczenia w stanach nagłych zagrożeń zdrowia lub życia w chorobach narządów klatki piersiowej. Diagnostyka i stratyfikacja ryzyka u chorych z niejasnego pochodzenia ostrymi dolegliwościami w zakresie klatki piersiowej. Pomocnicze:

12 W zakresie kardiologii i kardiochirurgii zagrażający i świeży zawał mięśnia serca (do 12 godzin od wystąpienia dolegliwości) (I21, I22) zagrażający i świeży zawał mięśnia serca (do 12 godzin od wystąpienia dolegliwości) (I21, I22) niestabilna choroba niedokrwienna serca lub jej zaostrzenie (I20,I24) niestabilna choroba niedokrwienna serca lub jej zaostrzenie (I20,I24) zator tętnicy płucnej (I26) zator tętnicy płucnej (I26) rozwarstwienie i pękanie tętniaka aorty piersiowej wstępującej, zstępującej i łuku oraz aorty brzusznej (I71) rozwarstwienie i pękanie tętniaka aorty piersiowej wstępującej, zstępującej i łuku oraz aorty brzusznej (I71) nagłe stany niedokrwienia mózgu, narządów jamy brzusznej i kończyn (I74, I65) nagłe stany niedokrwienia mózgu, narządów jamy brzusznej i kończyn (I74, I65) zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca (I44, I47.1, I47.2, I48, I45.6) zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca (I44, I47.1, I47.2, I48, I45.6) ostra niewydolność serca (I50) ostra niewydolność serca (I50) urazy serca i naczyń klatki piersiowej (S26 ; S25) urazy serca i naczyń klatki piersiowej (S26 ; S25) Cele i zadania Ośrodka Wczesnych Interwencji

13 W zakresie torakochirurgii i pulmonologii ciężkie urazy ściany klatki piersiowej (S21 ; S22 ; S22.5 ; S27.3) ciężkie urazy ściany klatki piersiowej (S21 ; S22 ; S22.5 ; S27.3) odma urazowa; krwotok do jamy opłucnowej (S27.0 ; S27.1 ; S27.2) odma urazowa; krwotok do jamy opłucnowej (S27.0 ; S27.1 ; S27.2) urazy tchawicy, drzewa oskrzelowego, płuca (S27.5 ; S27.4 ; T27 ; S27.3) urazy tchawicy, drzewa oskrzelowego, płuca (S27.5 ; S27.4 ; T27 ; S27.3) urazy przełyku, przepony i innych narządów klatki piersiowej (T28 ; S27.8) urazy przełyku, przepony i innych narządów klatki piersiowej (T28 ; S27.8) ciało obce tchawicy, oskrzeli, przełyku (T17 ; T18) ciało obce tchawicy, oskrzeli, przełyku (T17 ; T18) Cele i zadania Ośrodka Wczesnych Interwencji

14 zwężenie tchawicy, dużych oskrzeli (J95) zwężenie tchawicy, dużych oskrzeli (J95) ostre choroby przełyku / pęknięcie nie urazowe, niedrożność, zwężenie, przetoka przełykowo-tchawicza, przełykowo-oskrzelowa/ (K22 ; K22.2 ; K22.3) ostre choroby przełyku / pęknięcie nie urazowe, niedrożność, zwężenie, przetoka przełykowo-tchawicza, przełykowo-oskrzelowa/ (K22 ; K22.2 ; K22.3) zespół ciężkiej niewydolności oddechowej dorosłych (J80) zespół ciężkiej niewydolności oddechowej dorosłych (J80) odma opłucnowa samoistna (J93) odma opłucnowa samoistna (J93) masywny krwotok z dróg oddechowych (R04) masywny krwotok z dróg oddechowych (R04) astma oskrzelowa ze stanem astmatycznym (J46) astma oskrzelowa ze stanem astmatycznym (J46) W zakresie torakochirurgii i pulmonologii c.d. Cele i zadania Ośrodka Wczesnych Interwencji

15 U części chorych bez istotnej patologii w zakresie narządów klatki piersiowej pozwoli na unikniecie hospitalizacji i skierowanie ich do leczenia ambulatoryjnego, zaś u chorych wysokiego ryzyka poważnych schorzeń układu sercowo-naczyniowego umożliwi szybką diagnostykę i wdrożenie właściwego leczenia.

16 Ponadto planuje się obserwację, diagnozowanie i leczenie chorych z niewyjaśnionego pochodzenia ostrymi dolegliwościami w zakresie klatki piersiowej. U części chorych bez istotnej patologii w zakresie narządów klatki piersiowej pozwoli to na unikniecie hospitalizacji i skierowanie ich do leczenia ambulatoryjnego, zaś u chorych wysokiego ryzyka poważnych schorzeń układu sercowo-naczyniowego umożliwi szybką diagnostykę i wdrożenie właściwego leczenia.

17 W roku 2002 na oddziały Szpitala o profilu kardiologiczno-kardiochirurgicznym przyjęto w trybie nagłym 1137 chorych, a na oddziały o profilu pulmonologiczno-torakochirurgicznym przyjęto 582 chorych łącznie 1719 chorych

18 Istniejąca struktura Oddziały Kliniczne: Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii z Pododdziałem Kardiologii Interwencyjnej, Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii z Pododdziałem Kardiologii Interwencyjnej, Chorób Serca i Naczyń Chorób Serca i Naczyń Choroby Wieńcowej Choroby Wieńcowej Elektrokardiologii Elektrokardiologii

19 Istniejąca struktura Oddziały szpitalne: Chirurgii Klatki Piersiowej Chirurgii Klatki Piersiowej Chorób Płuc 1 i 2 Chorób Płuc 1 i 2 Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Centralne Laboratorium Kliniczne i Naukowe Centralne Laboratorium Kliniczne i Naukowe Bank Krwi Bank Krwi

20 Istniejąca struktura W sumie 432 łóżka w tym: 35 intensywnej terapii 30 intensywnego nadzoru. 11 sal operacyjnych, 5 sal zabiegowych 5 sal zabiegowych

21

22 Ważniejsze posiadane wyposażenie tomograf rezonansu magnetycznego, tomograf rezonansu magnetycznego, 2 spiralne tomografy komputerowe w tym 1 do obrazowania techniką wielorzędową, 2 spiralne tomografy komputerowe w tym 1 do obrazowania techniką wielorzędową, wielofunkcyjna gamma kamera do badań izotopowych wielofunkcyjna gamma kamera do badań izotopowych aparaty ultrasonograficzne z oprzyrządowaniem umożliwiającym badania serca, narządów jamy brzusznej i naczyniowe, aparaty ultrasonograficzne z oprzyrządowaniem umożliwiającym badania serca, narządów jamy brzusznej i naczyniowe,

23 skomputeryzowane urządzenia do prób wysiłkowych skomputeryzowane urządzenia do prób wysiłkowych spiroergometry do prób wysiłkowych z analizą gazów wydechowych, spiroergometry do prób wysiłkowych z analizą gazów wydechowych, urządzenia do całodobowego monitorowania pracy serca metodą Holtera, urządzenia do całodobowego monitorowania pracy serca metodą Holtera, urządzenia do całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi, urządzenia do całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi, stacja do badań elektrofizjologicznych stacja do badań elektrofizjologicznych system do ablacji CARTO system do ablacji CARTO gastro i bronchofiberoskopy gastro i bronchofiberoskopy Ważniejsze posiadane wyposażenie

24 Laboratorium szpitalne wykonuje pełny zakres badań niezbędnych do diagnostyki i monitorowania chorych z niewydolnością krążenia, oddechową i w stanach pooperacyjnych

25 Struktura organizacyjna Ośrodka Ostrych Interwencji Centralna Izba Przyjęć A. kardiologiczna B. pulmonologiczna Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej Oddziały Płucne

26 Struktura organizacyjna Ośrodka Ostrych Interwencji Centralna Izba Przyjęć A. kardiologiczna Zakład HiA Klinika Chirurgii Serca i Naczyń Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Diagn. i Leczenia Ostrych Schorzeń KLP część obserwacyjna Klinika Elektrokardiologii Pododdział Kardiologii Interwencyjnej Oddział Diagn. i Leczenia Ostrych Schorzeń KLP część lecznicza Klinika Chorób Serca i Naczyń Klinika Choroby Wieńcowej Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc Pracownia Diagnostyczno Rehabilitacyjna Centralne Laboratorium Kliniczne i Naukowe

27 Efekty i korzyści utworzenia Ośrodka szybkie wdrożenie przyczynowego leczenia w chorobach narządów klatki piersiowej szybkie wdrożenie przyczynowego leczenia w chorobach narządów klatki piersiowej - poprawa przeżycia chorych - zmniejszenie stopnia inwalidztwa

28 Potrzeby inwestycyjne konieczna rozbudowa Izby Przyjęć torakochirurgiczno – pulmonologicznej: - 3 łóżka monitorowane hemodynamicznie wraz ze stosownym oprzyrządowaniem do prowadzenia postępowania resuscytacyjno-zabiegowego Centralna Izba Przyjęć Stanów Ostrych

29 Remont i przebudowa dotychczasowego oddziału wirusowego zapalenia wątroby dla potrzeb oddziału obserwacyjno-intensywnego nadzoru. Przeniesienie oddziału WZW do innego budynku. Oddział Diagnostyki i Leczenia Ostrych Schorzeń Klatki Piersiowej Potrzeby inwestycyjne

30 Wybudowanie na terenie Szpitala lądowiska dla helikopterów, zgodnie z obowiązującymi normami. Lądowisko Potrzeby inwestycyjne


Pobierz ppt "Organizacja Regionalnego Ośrodka Wczesnych Interwencji w Chorobach Narządów Klatki Piersiowej dr hab. med. Tadeusz Przewłocki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google