Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywy w celu podniesienia standardów w kardiologii prewencyjnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywy w celu podniesienia standardów w kardiologii prewencyjnej"— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywy w celu podniesienia standardów w kardiologii prewencyjnej
EUROASPIRE Inicjatywy w celu podniesienia standardów w kardiologii prewencyjnej Andrzej Pająk Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kraków, 10 czerwca 2005

2 Program powstal w scislym zwiazku z opublikowaniem wspolnego stanowiska trzech Europejskich Towarzystw naukowych, w którym okreslono zasady prewencji choroby niedokrwiennej serca. Jednym z celow programu było okreslenie w jakim stopniu strategia prewencji zostala wdrozona w Europie.

3 EUROASPIRE II EUROpean Action on Secondary and Primary
Prevention of Coronary Heart Disease by Intervention to Reduce Events Europejska akcja na rzecz wtórnej i pierwotnej prewencji choroby wieńcowej serca poprzez działania prowadzące do redukcji zachorowań Nazwa programu EUROASPIRE jest akronimen jego angielskiego tytulu, który w naszym jezyku brzmi:

4 EUROASPIRE II Główny cel badania EUROASPIRE II Zbadanie czy główne czynniki ryzyka wystąpienia ostrego epizodu choroby wieńcowej (ChW) w przyszłości są skutecznie zwalczane u osób z rozpoznaną ChW (na drodze zmiany stylu życia i, jeżeli są wskazania, na drodze farmakoterapii)

5 Liczba zakwalifikowanych
Według kraju EUROASPIRE II Razem 8,181 osób

6 Przegląd dokumentacji szpitalnej
EUROASPIRE II Częstość stosowania leków obniżających ryzyko zgonu bezpośrednio przed- i po hospitalizacji z powodu ostrego epizodu choroby wieńcowej Informacje o narażeniu na czynniki ryzyka

7 % otrzymujących statyny (historia choroby)
Według kraju badania EUROASPIRE II

8 % osób z wykonanym oznaczeniem cholesterolu we krwi
według kraju badania EUROASPIRE II

9 Badanie po hospitalizacji (1,5 roku)
EUROASPIRE II częstość stosowania leków obniżających ryzyko zgonu oraz kontrola nadciśnienia tętniczego, hiperlipoproteinemii i palenia tytoniu u osób z chorobą wieńcową w okresie poszpitalnym

10 % otrzymujących leki p-plytkowe (badanie)
Według kraju badania EUROASPIRE II

11 % otrzymujących beta-blokery (badanie)
Według kraju badania EUROASPIRE II

12 % otrzymujących statyny (badanie)
według kraju badania EUROASPIRE II

13 % palących* (badanie) Według kraju badania
EUROASPIRE II * wywiad i/lub CO w powietrzu oddech. > 10 ppm

14 % osób z podwyższonym RR* (badanie)
według kraju badania EUROASPIRE II * RRs  140 mmHg i/lub RRd  90 mmHg

15 % osób ze stężeniem TC  5 mmol/l (badanie)
Według kraju badania EUROASPIRE II

16 Kontrola czynników ryzyka
Badanie po 1,5 roku EUROASPIRE II

17 EUROASPIRE II Dlaczego aspekty stylu życia we wtórnej prewencji choroby wieńcowej są lekceważone? EUROASPIRE II Kardiolodzy i lekarze w Europie są zorientowani na stosowanie profilaktyki przy pomocy farmakoterapii oraz wykonywanie zabiegów rewaskularyzacji w leczeniu ostrej choroby wieńcowej Taka orientacja wpływa na odwrócenie uwagi od aspektów stylu życia we wtórnej prewencji obniżając jej skuteczność

18 „Przystawanie” do zasad wtórnej prewencji - osoby hospitalizowanie z powodu ChNS

19 EUROpean ACTION Nazwa programu EUROASPIRE jest akronimen jego angielskiego tytulu, który w naszym jezyku brzmi:

20 Główne zadanie Podnieść jakość postępowania w zakresie kardiologii prewencyjnej poprzez wdrożenie zasad postępowania określonych w stanowisku 8-ciu Europejskich Towarzystw do opieki nad: 1) chorymi po hospitalizacji z powodu CHD, 2) krewnymi 1-ego stopnia, 3) osobami z podwyższonym ryzykiem

21 10-letnie ryzyko ChUK = 24 - 63% (0 – 3 modyfikowalnych czynników ryzyka)
Mężczyzna 55 lat ChNS w wywiadzie Palenie papierosów Cholesterol – 7,4 mmol/l Skurczowe ciśnienie tętnicze – 175 mmHg

22 „Przystawanie” do zasad wtórnej prewencji - osoby hospitalizowanie z powodu ChNS

23 Przewidywany procent ChUK w okresie 10 lat
Kraków 39% CP&RP 28%

24 Wysoka efektywność kosztów !
Uniknięcie 1 epizodu ChNS na każdych 9 leczonych (redukcja ryzyka 11%)

25 Prewencja wtórna

26 Program edukacji i rehabilitacji kardiologicznej Interdyscyplinarny zespół: pielęgniarka, dietetyk, fizjoterapeuta badania wstępne i kontrolne 8 sesji szkoleniowo-treningowych dystrybucja materiałów edukacyjnych zaangażowanie partnerów/rodzin współpraca z lekarzem prowadzącym

27 Badanie wstępne - frekwencja
% Średnia – 64% Miesiąc badania

28 Próby zwiększenia frekwencji:
nie poleganie na listach i pisemnych wezwaniach nacisk na osobisty kontakt z pacjentem, więcej prawdy zwiększenie zaangażowania lekarzy oznakowanie kart gorączkowych i historii chorób omawianie udziału w programie na wizytach oddzielne spotkania z zespołem szkoleniowym informacja/zlecenie w kartach wypisu ze szpitala artykuły w lokalnej prasie zaangażowanie lokalnych polityków

29 Program edukacji i rehabilitacji

30 Prewencja pierwotna w podstawowej opiece zdrowotnej
Strategia ogólnopopulacyjna

31 Kompletność rekrutacji!

32 Ocena ryzyka

33 Co podoba się pacjentom i partnerom
zajęcia (otrzymują istotne informacje) indywidualne rozmowy zainteresowanie ich osobą/problemem partnerski sposób komunikacji kompleksowość programu korzyści zdrowotne łatwiejszy kontakt ze specjalistami krokomierz

34 Co nie podoba się pacjentom i partnerom
dodatkowe pobieranie krwi czas badań koliduje z czasem pracy czasochłonna ankieta trudności w zrozumieniu niektórych pytań

35 Druki informacyjne

36 Pierwsze doświadczenia
Programy profilaktyczne mogą być realizowane przez przeszkolone zespoły pielęgniarek, dietetyków i fizjoterapeutów/rehabilitantów Konieczny współudział lekarzy rekrutacja/zlecenie motywacja interpretacja wyników zlecenia indywidualne


Pobierz ppt "Inicjatywy w celu podniesienia standardów w kardiologii prewencyjnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google