Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywy w celu podniesienia standardów w kardiologii prewencyjnej Andrzej Pająk Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywy w celu podniesienia standardów w kardiologii prewencyjnej Andrzej Pająk Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński."— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywy w celu podniesienia standardów w kardiologii prewencyjnej Andrzej Pająk Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kraków, 10 czerwca 2005 EUROASPIRE

2

3 EUROASPIRE II EUROpean Action on Secondary and Primary Prevention of Coronary Heart Disease by Intervention to Reduce Events Europejska akcja na rzecz wtórnej i pierwotnej prewencji choroby wieńcowej serca poprzez działania prowadzące do redukcji zachorowań

4 Główny cel badania EUROASPIRE II Zbadanie czy główne czynniki ryzyka wystąpienia ostrego epizodu choroby wieńcowej (ChW) w przyszłości są skutecznie zwalczane u osób z rozpoznaną ChW (na drodze zmiany stylu życia i, jeżeli są wskazania, na drodze farmakoterapii)

5 Według kraju Razem 8,181 osób Liczba zakwalifikowanych EUROASPIRE II

6 Przegląd dokumentacji szpitalnej EUROASPIRE II Częstość stosowania leków obniżających ryzyko zgonu bezpośrednio przed- i po hospitalizacji z powodu ostrego epizodu choroby wieńcowej Informacje o narażeniu na czynniki ryzyka

7 % otrzymujących statyny (historia choroby) Według kraju badania EUROASPIRE II

8 % osób z wykonanym oznaczeniem cholesterolu we krwi według kraju badania EUROASPIRE II

9 Badanie po hospitalizacji (1,5 roku) EUROASPIRE II częstość stosowania leków obniżających ryzyko zgonu oraz kontrola nadciśnienia tętniczego, hiperlipoproteinemii i palenia tytoniu u osób z chorobą wieńcową w okresie poszpitalnym

10 % otrzymujących leki p-plytkowe (badanie) Według kraju badania EUROASPIRE II

11 % otrzymujących beta-blokery (badanie) Według kraju badania EUROASPIRE II

12 % otrzymujących statyny (badanie) według kraju badania EUROASPIRE II

13 % palących * (badanie) Według kraju badania * wywiad i/lub CO w powietrzu oddech. > 10 ppm EUROASPIRE II

14 % osób z podwyższonym RR* (badanie) według kraju badania * RRs 140 mmHg i/lub RRd 90 mmHg EUROASPIRE II

15 % osób ze stężeniem TC 5 mmol/l (badanie) Według kraju badania EUROASPIRE II

16 Kontrola czynników ryzyka EUROASPIRE II Badanie po 1,5 roku

17 Dlaczego aspekty stylu życia we wtórnej prewencji choroby wieńcowej są lekceważone? Kardiolodzy i lekarze w Europie są zorientowani na stosowanie profilaktyki przy pomocy farmakoterapii oraz wykonywanie zabiegów rewaskularyzacji w leczeniu ostrej choroby wieńcowej Taka orientacja wpływa na odwrócenie uwagi od aspektów stylu życia we wtórnej prewencji obniżając jej skuteczność EUROASPIRE II

18 Przystawanie do zasad wtórnej prewencji - osoby hospitalizowanie z powodu ChNS

19 EUROpean ACTION

20 Główne zadanie Podnieść jakość postępowania w zakresie kardiologii prewencyjnej poprzez wdrożenie zasad postępowania określonych w stanowisku 8-ciu Europejskich Towarzystw do opieki nad: 1) chorymi po hospitalizacji z powodu CHD, 2) krewnymi 1-ego stopnia, 3) osobami z podwyższonym ryzykiem

21 10-letnie ryzyko ChUK = 24 - 63% (0 – 3 modyfikowalnych czynników ryzyka) Mężczyzna 55 lat ChNS w wywiadzie Palenie papierosów Cholesterol – 7,4 mmol/l Skurczowe ciśnienie tętnicze – 175 mmHg

22 Przystawanie do zasad wtórnej prewencji - osoby hospitalizowanie z powodu ChNS

23 Przewidywany procent ChUK w okresie 10 lat Kraków 39% CP&RP 28%

24 Wysoka efektywność kosztów ! Uniknięcie 1 epizodu ChNS na każdych 9 leczonych (redukcja ryzyka 11%)

25 Prewencja wtórna

26 Program edukacji i rehabilitacji kardiologicznej Interdyscyplinarny zespół: pielęgniarka, dietetyk, fizjoterapeuta badania wstępne i kontrolne 8 sesji szkoleniowo-treningowych dystrybucja materiałów edukacyjnych zaangażowanie partnerów/rodzin współpraca z lekarzem prowadzącym

27 Badanie wstępne - frekwencja Miesiąc badania Średnia – 64% %

28 Próby zwiększenia frekwencji: nie poleganie na listach i pisemnych wezwaniach nacisk na osobisty kontakt z pacjentem, więcej prawdy zwiększenie zaangażowania lekarzy oznakowanie kart gorączkowych i historii chorób omawianie udziału w programie na wizytach oddzielne spotkania z zespołem szkoleniowym informacja/zlecenie w kartach wypisu ze szpitala artykuły w lokalnej prasie zaangażowanie lokalnych polityków

29 Program edukacji i rehabilitacji

30 Strategia ogólnopopulacyjna Prewencja pierwotna w podstawowej opiece zdrowotnej

31 Kompletność rekrutacji!

32 Ocena ryzyka

33 Co podoba się pacjentom i partnerom zajęcia (otrzymują istotne informacje) indywidualne rozmowy zainteresowanie ich osobą/problemem partnerski sposób komunikacji kompleksowość programu korzyści zdrowotne łatwiejszy kontakt ze specjalistami krokomierz

34 Co nie podoba się pacjentom i partnerom dodatkowe pobieranie krwi czas badań koliduje z czasem pracy czasochłonna ankieta trudności w zrozumieniu niektórych pytań

35 Druki informacyjne

36 Pierwsze doświadczenia Programy profilaktyczne mogą być realizowane przez przeszkolone zespoły pielęgniarek, dietetyków i fizjoterapeutów/rehabilitantów Konieczny współudział lekarzy –rekrutacja/zlecenie –motywacja –interpretacja wyników –zlecenia indywidualne


Pobierz ppt "Inicjatywy w celu podniesienia standardów w kardiologii prewencyjnej Andrzej Pająk Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google