Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zastosuj w praktyce Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii przeprowadzone w Gimnazjum nr 2 we Włocławku. Nauczyciel prowadzący: mgr Magdalena Specjalska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zastosuj w praktyce Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii przeprowadzone w Gimnazjum nr 2 we Włocławku. Nauczyciel prowadzący: mgr Magdalena Specjalska."— Zapis prezentacji:

1 Zastosuj w praktyce Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii przeprowadzone w Gimnazjum nr 2 we Włocławku. Nauczyciel prowadzący: mgr Magdalena Specjalska

2 Bądź zdrowy - żyj dłużej i lepiej

3 Cele ogólne: Opracowanie i wdrożenie programu wyrównywania szans edukacyjnych zmierzających do podniesienia efektywności kształcenia i wychowania Rozwijanie zainteresowań i zdolności

4 Cele szczegółowe UCZEŃ: Poznaje choroby cywilizacyjne, ma świadomość, że są one odpowiedzialne za dużą część zgonów w naszym kraju. Jest świadomy wpływu stylu życia na stan zdrowia. Poznaje zasady racjonalnego żywienia. Rozumie potrzebę właściwego odżywiania. Zna skutki stosowania używek i palenia papierosów. Umie rozpoznać objawy chorób cywilizacyjnych i zna sposoby zapobiegania im. Działa twórczo i przejawia inicjatywę. Wykorzystuje technologię informacyjną. Występuje publicznie, prezentuje efekty swojej pracy.

5 Metody - praca w grupach z zastosowaniem techniki kuli śniegowej i metody projektów, - dyskusja wielokrotna, - dyskusja punktowana, - burza mózgów, - prezentacja multimedialna.

6 Realizacja zajęć Termin : Miejsce: GIMNAZJUM NR 2 we Włocławku od 20 października 2008r do 20 grudnia 2008r

7

8 Stan zdrowia zależy od: Stylu życia Środowiska fizycznego (warunków życia) Opieki zdrowotnej Predyspozycji genetycznych

9

10 Choroby układu krążenia: - choroba wieńcowa i zawał serca - nadciśnienie tętnicze - miażdżyca

11

12 Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

13

14 Choroby układu oddechowego: - astma - uzależnienie od tytoniu, w tym metody leczenia uzależnienia

15

16

17 Zasady zdrowej diety z uwzględnieniem profilaktyki chorób układu krążenia i chorób nowotworowych Zasady zdrowego żywienia

18

19 Zaburzenia metaboliczne - otyłość - podwyższony poziom cholesterolu - osteoporoza

20

21 Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów na pierwszych i ostatnich zajęciach. Od czego w największym stopniu zależy stan naszego zdrowia? % udzielonych odp. na I zajęciach % udzielonych odp. na ostatnich zajęciach Styl życia33%70% Środowisko fizyczne13%10% Opieka zdrowotna27%10% Predyspozycje genetyczne 33%10%

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zastosuj w praktyce Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii przeprowadzone w Gimnazjum nr 2 we Włocławku. Nauczyciel prowadzący: mgr Magdalena Specjalska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google