Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport roczny, 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport roczny, 2009."— Zapis prezentacji:

1 Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport roczny, 2009

2 2 2 Podsumowanie Liczba uczestników OFE na koniec 2008 roku wyniosła 14,4 mln osób. W całym 2009 roku fundusze emerytalne pozyskały 536,8 tys. osób, co oznacza wzrost o 3,9% (w 2008 roku liczba członków OFE wzrosła o 5,3%). Największą dynamikę wzrostu liczby członków odnotowała AXA OFE (+17,5%). Inne OFE, które wykazały się dużą dynamiką wzrostu liczby członków to Generali OFE (+12,4%) i Allianz OFE (+12,2%). Największy spadek liczby członków zanotowały: PKO BP Bankowy OFE (-4,3%) i OFE Polsat (-1,7%). Na pozycję lidera pod względem liczby członków wysunął się ING OFE (przewaga do niedawnego lidera AVIVY jest niewielka i wynosi ok. 9.000 członków) Na koniec 2009 roku aktywa funduszy emerytalnych wyniosły 178,6 mld zł, co stanowi wzrost o 29,2% w porównaniu z końcem 2008 roku. Na wzrost aktywów największy wpływ miała utrzymująca się dobra koniunktura na rynku akcji. Zaangażowanie funduszy w akcje wyniosło w końcu 2009 roku 31% (w porównaniu z 20% na początku roku) Największą dynamikę zmian aktywów odnotowały fundusze AXA OFE i Generali OFE (+41,1%) Najmniejszą dynamikę wzrostu aktywów zanotował Bankowy OFE (+21,9%) i Aegon OFE (+23,4%). W 2009 roku wszystkie fundusze zanotowały dodatnią stopę zwrotu z inwestycji (średnio 14,3%). Najlepiej emerytalne oszczędności swoich klientów pomnażał OFE Polsat, który zdystansował konkurentów osiągając ponad 20% stopę zwrotu. Świetni wynik w przypadku tego funduszu wynika z utrzymywania dużego zaangażowania w akcje. Na koniec 2009 roku OFE Polsat miał w swoim portfelu prawie 37% akcji (w porównaniu ze średnią na poziomie 31%). Najsłabiej w ubiegłym roku radziła sobie Nordea OFE (12,5%). Najlepsze wyniki od początku działalności osiągnął OFE Polsat (+181,1%), ING OFE (+173,5%) oraz OFE Generali (+171,4%). Najgorsze wyniki od początku działalności zanotował Bankowy OFE (+142,9%). Różnica pomiędzy wynikami najlepszego i najgorszego funduszu pod względem stopy zwrotu od początku działalności wyniosła 39 punktów procentowych. Uczestnicy Komentarz Aktywa Działalność inwestycyjna

3 3 Uczestnicy funduszy emerytalnych (1999 – 2008) CAGR = 4,0% Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

4 4 20,2% 20,1% 14,8% 7,7% 5,8% 5,6% 5,3% 4,7% 3,3% 2,9% 2,8% 2,4% 2,2% Uczestnicy funduszy emerytalnych (na koniec 2009) Liczba uczestników (na koniec 2009 roku)Udział w rynku 4,1% 1,2% 5,0% -1,1% 6,6% 17,5% -0,8% 12,4% 5,0% -4,3% 12,2% 4,3% -1,7% 1,5% Zmiana (09/08) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

5 5 5 Zmiana liczby członków w 2009 roku (w ujęciu miesięcznym) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

6 6 6 Transfery (1999 – 2009) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

7 7 7 Transfery w 2009 roku Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

8 8 8 Wartość aktywów OFE (1999 – 2009) CAGR = 55% Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

9 9 9 25,3% 24,2% 13,9% 7,7% 5,2% 4,3% 4,1% 3,9% 2,8% 2,7% 1,9% 1,6% 1,5% 0,9% Aktywa funduszy emerytalnych Wartość aktywów na koniec 2009 roku (mld zł) Udział w rynku 25,1% 30,8% 30,6% 23,3% 41,1% 23,4% 34,8% 38,6% 21,9% 25,2% 28,1% 27,5% 35,9% Zmiana (09/08) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

10 10 Zagregowany portfel inwestycyjny (2009) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

11 11 Struktura portfela inwestycyjnego wg OFE (na koniec 2009) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

12 12 Działalność inwestycyjna – stopy zwrotu OFE za 2009 rok Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

13 13 Działalność inwestycyjna – stopy zwrotu OFE od początku działalności +39 pp Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

14 Prego Spółka Akcyjna ul. Wejnerta 32 02-619 Warszawa telefon: (022) 214 03 00 e-mail: info@pregofinance.pl Niniejszy raport został sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą autorów. Dane wykorzystywane przy tworzeniu raportu pochodzą ze źródeł uważanych przez Prego S.A.za wiarygodne, jakkolwiek spółka nie ponosi odpowiedzialności za to, że dane te są kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Prego S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Publikowanie niniejszego opracowania w całości bądź w części wymaga pisemnej zgody Prego S.A.


Pobierz ppt "Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport roczny, 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google