Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klinika Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński."— Zapis prezentacji:

1 Klinika Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński

2 Wpływ różnorodnych form ćwiczeń fizycznych na aktywność bioelektryczną mięśnia czworogłowego uda Adam Bronikowski, Maria Kłoda, Monika Lewandowska, Magda Kamińska, Anna Słupik

3 Staw kolanowy 15 – 30% urazów dotyczy kolana u sportowców 33-70% Widuchowski J., Widuchowski W., Urazy i obrażenia stawu kolanowego oraz ich następstwa-epidemiologia, patomechanika, klasyfikacje, rok 2004, Fizjoterapia polska, Vol. 4, Nr 4, s.307-315 w 62,2% przypadków uszkodzeniu ulega WKP

4 Chirurgia kolana Rekonstrukcja WKP Rekonstrukcja WKP Debridgement Debridgement Boczne uwolnienie Boczne uwolnienie Rekonstrukcja WKT Rekonstrukcja WKT Synowektomia Synowektomia Rekonstrukcja MPFL Rekonstrukcja MPFL Przeszczep chondrocytów Przeszczep chondrocytów Mikrozłamania Mikrozłamania Złamania około i przez stawowe Złamania około i przez stawowe Rekonstrukcja WKP Rekonstrukcja WKP Medializacja guzowatości piszczeli Medializacja guzowatości piszczeli Osteotomia okołokolanowa Osteotomia okołokolanowa Meniscektomia Meniscektomia Szef łąkotki Szef łąkotki Artroliza Artroliza Przeszczep szpiku pod płat okostnej Przeszczep szpiku pod płat okostnej Osteochondritis dissecans Osteochondritis dissecans

5 Rehabilitacja Czynniki wolicjonalne pacjenta Ból Ograniczenie ruchomości Wysięki wewnątrz stawowe Gojenie się tkanek Upośledzenie czucia kinestetycznego Zaburzenie stereotypu chodu Obrzęk Zmniejszenie siły mięśniowej Nowa biomechanika

6 Cel pracy Ocena różnorodnych form aktywności fizycznej stosowanych podczas usprawniania pooperacyjnego po zabiegach w obrębie stawu kolanowego pod kątem aktywności elektrycznej mięśnia czworogłowego uda. Ocena różnorodnych form aktywności fizycznej stosowanych podczas usprawniania pooperacyjnego po zabiegach w obrębie stawu kolanowego pod kątem aktywności elektrycznej mięśnia czworogłowego uda.

7 Materiał i metody Grupę badawczą stanowiło 28 ochotników (13 i 15 ) Grupę badawczą stanowiło 28 ochotników (13 i 15 ) Wiek badanych 21 – 29 lat Wiek badanych 21 – 29 lat Kryterium włączenia: Kryterium włączenia: -brak dolegliwości bólowych ze strony badanego stawu obecnie i w przeszłości -brak przebytych urazów kończyn dolnych

8 Materiał i metody Badanym polecono wykonanie 17 różnorodnych ćwiczeń stosowanych podczas usprawniania pacjentów za schorzeniami stawu kolanowego Badanym polecono wykonanie 17 różnorodnych ćwiczeń stosowanych podczas usprawniania pacjentów za schorzeniami stawu kolanowego Podczas aktywności dokonano rejestracji przez skórnego sygnału EMG (sEMG) dla mięśni obszernego bocznego (VL) i obszernego przyśrodkowego (VM) Podczas aktywności dokonano rejestracji przez skórnego sygnału EMG (sEMG) dla mięśni obszernego bocznego (VL) i obszernego przyśrodkowego (VM)

9 Materiał i metody Dwukanałowy rejestrator sEMG, NeuroTrack ETS (Verity Medical, UK) Dwukanałowy rejestrator sEMG, NeuroTrack ETS (Verity Medical, UK)

10 Materiał i metody Oprogramowanie NeuroTrac® ETS, Simplex, MyoPlus, EMG Oprogramowanie NeuroTrac® ETS, Simplex, MyoPlus, EMG

11 Materiał i metody www.seniam.org Surface ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment of Muscles

12 Materiał i metody Umiejscowienie elektrod: Umiejscowienie elektrod: VM: w 80% linii pomiędzy KBPG a szparą stawową w miejscu przedniego brzegu MCL Elektroda referencyjna: kostka boczna

13 Materiał i metody Umiejscowienie elektrod: Umiejscowienie elektrod: VL: w 2/3 linii pomiędzy KBPG a bocznym brzegiem rzepki Elektroda referencyjna: kostka boczna

14 Ćwiczenia izometryczne 2 3 1

15 6 54

16 9 87

17 PNF - kołyska 10 b10 a

18 Ćwiczenia z piłką 12 11

19 Aktywność w OKC 15 1413

20 PNF – stabilizacja rytmiczna 16

21 Rower stacjonarny 17

22 Wyniki Ćwiczenia mało obciążające składowe stawu

23 Wnioski Badanie wykazało przydatność testowanych ćwiczeń jako użytecznych w usprawnianiu pooperacyjnym po zabiegach w obrębie stawu kolanowego. Badanie wykazało przydatność testowanych ćwiczeń jako użytecznych w usprawnianiu pooperacyjnym po zabiegach w obrębie stawu kolanowego.

24 Wnioski Ze względu na generowanie małych obciążeń struktur okołostawowych najlepiej działającymi ćwiczeniami w pierwszej fazie pooperacyjnej są ćwiczenia izometryczne wykonywane z wyprostowanym stawem kolanowym z możliwym do zastosowania oporem dla mm przywodzicieli i odwodzicieli stawu biodrowego. Ze względu na generowanie małych obciążeń struktur okołostawowych najlepiej działającymi ćwiczeniami w pierwszej fazie pooperacyjnej są ćwiczenia izometryczne wykonywane z wyprostowanym stawem kolanowym z możliwym do zastosowania oporem dla mm przywodzicieli i odwodzicieli stawu biodrowego.

25 Wnioski Możliwa jest rezygnacja ze stosowania ćwiczeń w OKC (maszyna wyprostna, UGUL) ze względu na brak szczególnych korzyści terapeutycznych i jednoczesne generowanie wielu szkodliwych obciążeń. Możliwa jest rezygnacja ze stosowania ćwiczeń w OKC (maszyna wyprostna, UGUL) ze względu na brak szczególnych korzyści terapeutycznych i jednoczesne generowanie wielu szkodliwych obciążeń.

26 Kierunki rozwoju Kontynuacja badań celem powiększenia próby. Kontynuacja badań celem powiększenia próby. Stworzenie wzorca aktywności bioelektrycznej mięśnia czworogłowego Stworzenie wzorca aktywności bioelektrycznej mięśnia czworogłowego Obserwacja zachowania się obserwowanych parametrów u osób z dysfunkcjami stawu kolanowego Obserwacja zachowania się obserwowanych parametrów u osób z dysfunkcjami stawu kolanowego

27 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Klinika Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google