Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art..13 UPE/ Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art..13 UPE/ Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie."— Zapis prezentacji:

1 POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art..13 UPE/ Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

2 CEL POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Celem postępowania egzekucyjnego jest doprowadzenie przez organ administracji do wykonania obowiązków przez zobowiązanego I etap II etap III etap UPOMNIENIE ZOBOWIĄZANEGOWNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE WIERZYCIEL ZOBOWIĄZNY WIERZYCIEL ORGAN EGZEKUCYJNY ZOBOWIĄZNY POSTĘPOWANIE PRZEDEGZEKUCYJNE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

3 PODMIOTY POSTEPOWANIA EGZEKUCYJNEGO podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym; WIERZYCIEL podmiot, który nie wykonał w terminie obowiązku o charakterze pieniężnym lub obowiązku o charakterze niepieniężnym, ZOBOWIĄZANY organ uprawniony do stosowania w całości lub w części określonych w ustawie środków służących doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz zabezpieczania wykonania tych obowiązków /art. 19 i 20 UPE/ ORGAN EGZEKUCYJNY Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

4 III ETAP POSTEPOWANIA /działania zobowiązanego tamujące lub niweczące czynności postępowania egzekucyjnego/ I I I etap podniesienie zarzutów Wniesienie powództwa do sądu kwestionującego istnienie lub wysokość należności Art. 33 UPE Art. 35a UPE Okazanie dowodów wykonania, umorzenia, wygaśnięcia lub nieistnienia obowiązku Art. 45 UPE Wniesienie skargi na czynności egzekucyjne Art. 54 UPE Wniosek o wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych Art. 13 UPE Wniosek o wstrzymanie egzekucji Art. 23 UPE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

5 I ETAP POSTĘPOWANIA /działania podmiotu zainteresowanego wykonaniem obowiązku/ I etap Skarga na bezczynność wierzyciela art. 6 U.P.E. Wstąpienie w miejsce wierzyciela art. 5 par. 1 pkt 2 U.P.E. Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

6 wniosek o zwolnienie z egzekucji składników majątkowych /podstawa prawna/ Art. 13.§ 1. Organ egzekucyjny, na wniosek zobowiązanego i ze względu na ważny jego interes, może zwolnić z egzekucji określone składniki majątkowe zobowiązanego, jeżeli zobowiązany uzyskał na to zgodę wierzyciela. § 2. Na postanowienie w sprawie zwolnienia z egzekucji składników majątkowych zobowiązanego służy zażalenie zobowiązanemu i wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym. Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

7 wniosek o zwolnienie z egzekucji składników majątkowych /rozstrzygnięcie/ Wniosek o zwolnienie z egzekucji określonych składników majątkowych Postanowienie o zwolnieniu z egzekucji składników majątkowych Postanowienie o odmowie zwolnienia z egzekucji składników majątkowych Art. 13 UPE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

8 wniosek o zwolnienie z egzekucji składników majątkowych /środki zaskarżenia/ Art. 13 UPE Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwolnienia określonych składników majątkowych Zobowiązany wierzyciel Postanowienie w przedmiocie zwolnienia z egzekucji określonych składników majątkowych Postępowanie w II instancji Organ II instancji Skarga na postanowienie II instancji w przedmiocie zwolnienia określonych składników majątkowych zobowiązany orzeczenie w przedmiocie postanowienia dot. zwolnienia określonych składników majątkowych Postępowanie przed sądem administracyjnym Sąd administracjny Wniosek o Zwolnienie z egzekucji określonych składników majątkowych Zobowiązany Postanowienie w przedmiocie zwolnienia określonych składników majątkowych Postępowanie w I instancji Organ I instancji Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art..13 UPE/ Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google