Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Motywacja do nauki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Motywacja do nauki."— Zapis prezentacji:

1 Motywacja do nauki

2 Czynniki warunkujące motywację do nauki
Podkreślanie w procesie oddziaływań wychowawczych, że wiedza jest WARTOŚCIĄ. Okazywanie systematycznego zainteresowania sytuacją szkolną dziecka przez rodziców.

3 Zachęcanie do rozwoju zainteresowań – ONE SĄ WAŻNIEJSZE OD OCEN (rozmowy, wycieczki, zarażanie swoimi pasjami przez rodziców i nauczycieli) Zachęcanie do samodzielności Nagradzanie, docenianie wysiłku, a nie efektu („Jestem z Ciebie dumna/y…)

4 Spokojna rozmowa o trudnościach i ich przyczynach (uczeń bez względu na wiek nie może się bać takich rozmów) Wczesna interwencja w przypadku trudności.

5 Motywacyjna rola oceny szkolnej
Ocena to nie tylko znak matematyczny wyrażony cyfrą czy „+”, „-”. To również: Sygnały niewerbalne świadczące o aprobacie lub krytyce np. gest dłonią, mina świadcząca o zdziwieniu, uśmiech. Ocena wyrażona w formie słownej np. „bardzo trafnie to ująłeś”, „ciekawie to zinterpretowałaś”.

6 Recenzja pracy ucznia (ważny kształcący element oceniania).

7 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia to
Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu jego wiadomości i umiejętności, postępów w tym zakresie, umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania.

8 CELE OCENIANIA Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. Pomoc uczniowi w planowaniu swojego rozwoju. Motywowanie ucznia do dalszej, systematycznej pracy.

9 CELE OCENIANIA – ciąg dalszy
Dostarczanie rodzicom, nauczycielom, nadzorowi pedagogicznemu informacji o postępach, trudnościach, ewentualnych uzdolnieniach. Umożliwienie doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

10 Ważne! Ocena nie powinna być źródłem represji wobec ucznia, ale przede wszystkim: powinna motywować do osiągania coraz lepszych wyników, uzupełniania zaległości, aktywizacji poznawczej, powinna być okazją do uczenia się trudnej sztuki przyjmowania oceny; sprzyjać samoocenie.


Pobierz ppt "Motywacja do nauki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google