Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Podsumowująca IW INTERREG IIIA Czechy – Polska 2004-2006 16.02.2007, Ołomuniec, Hotel Flora Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Podsumowująca IW INTERREG IIIA Czechy – Polska 2004-2006 16.02.2007, Ołomuniec, Hotel Flora Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Podsumowująca IW INTERREG IIIA Czechy – Polska 2004-2006 16.02.2007, Ołomuniec, Hotel Flora Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Konferencja współfinansowana ze środków UE

2 PIW INTERREG IIIA Czechy - Polska Łącznie w trzech naborach Wnioskodawcy z Dolnego Śląska złożyli 95 wniosków na projekty o wartości ponad 110 mln PLN (nie dotyczy wniosków Euroregionów i wniosków PT) 18 wniosków nie przeszło oceny formalnej 42 wnioski na projekty o wartości ponad 31 mln PLN uzyskały dofinansowanie z EFRR na łączną kwotę 21.294 423,91 PLN

3 Działanie 1.1 Wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym 9 projektów na kwotę dofinansowania ponad 8,7 mln PLN - modernizacja i przebudowa dróg (7 projektów) - budowa lub wymiana oświetlenia drogowego (2 projekty) Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej 4 projekty na łączną kwotę ponad 3,7 mln PLN. - gospodarka wodno-ściekowa oraz wspomaganie służb ratowniczych Działanie 1.3 Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej 9 projektów na łączną kwotę ponad 5,6 mln PLN. - rozwój infrastruktury turystycznej, modernizację obiektów wsparcia przedsiębiorczości itp. Dolnośląskie projekty (1)

4 Działanie 2.1 Rozwój turystyki 14 projektów o łącznej kwocie ponad 2,3 mln PLN - akcje promocyjne usług i produktów turystycznych Działanie 2.3 Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej 6 projektów na ponad 770 tys. PLN - budowanie partnerstw z równorzędnymi strukturami po drugiej stronie granicy. Dolnośląskie projekty (2)

5 Organizowanie szkoleń i konferencji dla potencjalnych wnioskodawców. Odbyło się 26 szkoleń dotyczących m.in. Programu, generatora ELZA, przygotowania wniosku, promocji projektu, sprawozdawczości itp., w których liczba uczestników przekroczyła 820 osób. Uczestnikami szkoleń byli przedstawiciele JST, NGO, służb ratowniczych, placówek kulturalno-oświatowych, PUP i innych. Przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz szkoleniowych, (m.in. broszury, ulotki, informatory). Doradztwo w RPK (ponad 1300 rozmów telefonicznych, 75 indywidualnych spotkań z beneficjentami). Prowadzenie strony www.interreg3a.dolnyslask.pl, na której zainteresowani mogli znaleźć bieżące informacje o Programie. Działania realizowane przez UMWD

6 Wnioski (1) Wartość złożonych projektów z województwa dolnośląskiego przekroczyła polską alokację budżetu programu. Głównymi beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego. Największym zainteresowaniem cieszyły się działania związane z infrastrukturą co wynika z dużych potrzeb w tym obszarze Niepokojące jest słabe zainteresowanie Programem jednostek edukacyjnych, badawczo-rozwojowych i kulturalnych

7 Konieczna szersza promocja programu współpracy transgranicznej wśród jednostek sektora Badania i Rozwój, Edukacji (w szczególności szkoły wyższe). Konieczność organizacji szkoleń dotyczących m.in.: zasad realizacji projektów (zasady partnera wiodącego, wyjaśnienie pojęcia transgraniczności projektu). Dopracowanie przed ogłoszeniem I naboru wszystkich niezbędnych wnioskodawcom dokumentów i wytycznych. Ogłaszanie rocznych harmonogramów posiedzeń Komitetów Monitorujących. Wnioski (2)

8 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


Pobierz ppt "Konferencja Podsumowująca IW INTERREG IIIA Czechy – Polska 2004-2006 16.02.2007, Ołomuniec, Hotel Flora Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google