Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków UE INTERREG IIIA CZ - PL Wpływ transgraniczny projektów Współpraca transgraniczna partnerów Walbrzych, 21 lutego 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków UE INTERREG IIIA CZ - PL Wpływ transgraniczny projektów Współpraca transgraniczna partnerów Walbrzych, 21 lutego 2006."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków UE INTERREG IIIA CZ - PL Wpływ transgraniczny projektów Współpraca transgraniczna partnerów Walbrzych, 21 lutego 2006

2 Projekt współfinansowany ze środków UE NAJWAŻNIEJSZY WARUNEK Każdy projekt musi charakteryzować się wyraźnym wpływem transgranicznym.

3 Projekt współfinansowany ze środków UE Interreg IIIA - Program dotyczący współpracy transgranicznej Uwarunkowania Programu: Uwarunkowania Programu: Każdy wnioskodawca musi mieć czeskiego partnera z obszaru kwalifikującego się w Czechach. Każdy wnioskodawca musi mieć czeskiego partnera z obszaru kwalifikującego się w Czechach. Projekt musi być realizowany na obszarze wsparcia Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A na pograniczu Polsko – Czeskim. Projekt musi być realizowany na obszarze wsparcia Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A na pograniczu Polsko – Czeskim.

4 Projekt współfinansowany ze środków UE Ocena oddziaływania transgranicznego oraz poziom współpracy transgranicznej 1. W jakim zakresie projekt jest powiązany z celami działania? 2. Transgraniczne oddziaływanie projektu. W jakim zakresie projekt przyczynia się do pokonywania barier w kontaktach transgranicznych (infrastrukturalnych i/lub społeczno – kulturalnych) oraz zapewnia warunki do wspólnego rozwoju obszaru przygranicznego. 3. W jakim zakresie partnerzy z obydwu krajów uczestniczyli w fazie przygotowania i planują udział we wdrażaniu projektu, tj. poziom współpracy transgranicznej? 4. W jakim zakresie projekt i jego wyniki zostaną zastosowane w ramach partnerstwa transgranicznego (tj. przez grupy docelowe w obydwu krajach)

5 Projekt współfinansowany ze środków UE Ocena oddziaływania transgranicznego oraz poziomu współpracy transgranicznej 5. W jakim zakresie projekt jest związany z projektem realizowanym w kraju partnerskim? 6. Trwałość: W jakim zakresie w działaniach uwzględniono następujące aspekty trwałości: -wpływ projektu na wzrost gospodarczy, -wpływ na spójność społeczną promowanie równych szans, -wpływ na ochronę środowiska, -wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego.

6 Projekt współfinansowany ze środków UE Typy projektów transgranicznych Projekt wspólny (wspólne planowanie i realizacja działań przez partnerów, realizacja w zbliżonym okresie) (wspólne planowanie i realizacja działań przez partnerów, realizacja w zbliżonym okresie) Projekt komplementarny (nawiązuje do projektu już zrealizowanego po drugiej stronie granicy, również w ramach Phare CBC, współpraca partnerów podczas przygotowania projektu, realizacja planowanych działań nie musi mieć miejsca w tym samym czasie) (nawiązuje do projektu już zrealizowanego po drugiej stronie granicy, również w ramach Phare CBC, współpraca partnerów podczas przygotowania projektu, realizacja planowanych działań nie musi mieć miejsca w tym samym czasie) Projekt indywidualny (projekt, który musi wykazywać się wyraźnym oddziaływaniem transgranicznym, pomimo, iż jest realizowany po jednej stronie granicy) (projekt, który musi wykazywać się wyraźnym oddziaływaniem transgranicznym, pomimo, iż jest realizowany po jednej stronie granicy)

7 Projekt współfinansowany ze środków UE Typy projektów transgranicznych Efekt transgraniczny Partnertwo transgranicz ne Wspólnedzialania Ten sam termin realizacji Projekty wspólne++++ Projekty komplemen- tarne+++ Projekty indywidualne++

8 Projekt współfinansowany ze środków UE Czeski partner niezbędnym warunkiem Każdy polski wnioskodawca musi mieć czeskiego partnera. Każdy polski wnioskodawca musi mieć czeskiego partnera. Czeski partner musi speniać takie same kryteria kwalifikowalności, jak polski wnioskodawca. Czeski partner musi speniać takie same kryteria kwalifikowalności, jak polski wnioskodawca. Załącznikiem każdego projektu musi być deklaracja współpracy podpisana przez czeskiego partnera. Deklaracja musi dotyczyć projektu. Załącznikiem każdego projektu musi być deklaracja współpracy podpisana przez czeskiego partnera. Deklaracja musi dotyczyć projektu. Czym większe zaangażowanie czeskiego partnera w realizację projektu, tym wyższa punktacja podczas oceny. Czym większe zaangażowanie czeskiego partnera w realizację projektu, tym wyższa punktacja podczas oceny.

9 Projekt współfinansowany ze środków UE Wskazówki W ramach programu należy przygotowywać projekty charakteryzujące się wyraźnym wpływem transgranicznym. W ramach programu należy przygotowywać projekty charakteryzujące się wyraźnym wpływem transgranicznym. W przypadku realizacji projektu komplementarnego lub wspólnego należy ten fakt zaznaczyć we wniosku. W przypadku realizacji projektu komplementarnego lub wspólnego należy ten fakt zaznaczyć we wniosku. Opisać we wniosku dotychczasową współpracę partnerów, która doprowadziła do powstania projektu. Opisać we wniosku dotychczasową współpracę partnerów, która doprowadziła do powstania projektu. Opisać we wniosku możliwość wykorzystania projektu przez grupy docelowe po drugiej stronie granicy. Opisać we wniosku możliwość wykorzystania projektu przez grupy docelowe po drugiej stronie granicy. Wykorzystać dobrą tradycję współpracy, jako podstawę projektów wspólnych. Wykorzystać dobrą tradycję współpracy, jako podstawę projektów wspólnych.

10 Projekt współfinansowany ze środków UE Poszukiwanie partnera Wspólny Sekretariat Techniczny: umieści informację na stronie internetowej, umieści informację na stronie internetowej, przekaże informację Sekretariatom Regionalnych Rad. przekaże informację Sekretariatom Regionalnych Rad.www.interreg3a.cz


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków UE INTERREG IIIA CZ - PL Wpływ transgraniczny projektów Współpraca transgraniczna partnerów Walbrzych, 21 lutego 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google