Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.bankbps.pl Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Mirosław Potulski Prezes.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.bankbps.pl Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Mirosław Potulski Prezes."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu

2 AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela kredytowego Banku BPS S.A. Kredytowanie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Zmiany w ofercie kredytowej Banku BPS S.A. Wybrane produkty kredytowe Wnioski

3 AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A.

4 Zrzeszenie BPS 350 zrzeszonych Banków Spółdzielczych 1 współpracujący Bank Spółdzielczy Stan na r. Zrzeszenie BPS stanowi ponad 60% sektora bankowości spółdzielczej

5 Wyszczególnienie Udział w kapitale zakładowym Banki Spółdzielcze86,70%86,28%86,33% Inne Banki Polskie2,22%2,64% Banki Zagraniczne3,40% Skarb Państwa1,58% akcjonariusze Pozostali akcjonariusze6,11% 6,06% Kapitał polski 96,60%96,60%96,60%96,60% Kapitał zagraniczny 3,40%3,40%3,40%3,40% Struktura akcjonariatu Banku BPS S.A.

6 Suma bilansowa w mln zł

7 Pasywa Banku BPS S.A. w mln zł

8 Aktywa netto Banku BPS S.A. w mln zł

9 Fundusze własne

10 Razem depozyty Depozyty i kredyty Banku BPS S.A. w mln zł Razem kredyty Razem kredyty

11 152,8% Dynamika / Zysk netto Banku BPS S.A. w mln zł

12 Lokowanie nadwyżek finansowych Banku BPS S.A. w mln zł

13 AGENDA Analiza portfela kredytowego Banku BPS S.A.

14 Portfel Kredytowy Banku BPS S.A. Podmioty gospodarcze JST BS Inne Osoby fizyczne SEGMENTY

15 Portfel Kredytowy Banku BPS S.A. Kredyty preferencyjne Kredyty rewolwingowe Kredyty pozostałe Kredyty w r.b. Kredyty inwestycyjne Kredyty pomostowe Podmioty gospodarcze

16 Jakość kredytów Banku BPS S.A. w mln zł

17 Dynamika kredytów konsorcjalnych w porównaniu do dynamiki portfela kredytowego Banku r. – 100%

18 AGENDA Kredytowanie Firm w okresie spowolnienia gospodarczego

19 Bank w obliczu dekoniunktury Szczegółowa analiza sytuacji finansowej Terminowość obsługi zobowiązań Sposób kontaktu z Bankiem Jako lokalny Partner znamy swoich KLIENTÓW Nadal udzielamy kredytów przedsiębiorstwom Analizujemy dane makroekonomiczne Monitorujemy zachowania Klientów:

20 Wprowadzanie nowych produktów kredytowych Modyfikacje już istniejących produktów Zapewnienie prostoty i przejrzystości oferty produktowej Banku Usprawnienie procesu udzielania kredytów Podniesienie poziomu satysfakcji klientów Budowa wizerunku poprzez relację z Klientami Budowa stabilnego portfela kredytowego Zwiększenia zaangażowania Banku w konsorcja Zmniejszenie udziału w portfelu kredytowym należności zagrożonych Działanie Cele Efekt biznesowy


Pobierz ppt "Www.bankbps.pl Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Mirosław Potulski Prezes."

Podobne prezentacje


Reklamy Google