Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowano w Departamencie Kontrolingu Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A. Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A. według stanu na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowano w Departamencie Kontrolingu Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A. Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A. według stanu na."— Zapis prezentacji:

1 Opracowano w Departamencie Kontrolingu Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A. Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A. według stanu na r.

2 2 Suma bilansowa w mln zł Przyrost w ciągu roku w zakresie: - sumy bilansowej mln zł - depozytów BS-ów mln zł Przyrost w ciągu roku w zakresie: - sumy bilansowej mln zł - depozytów BS-ów mln zł

3 3 Baza depozytowa w mln zł Zmiana w ciągu roku -25 mln zł

4 4 Przyrost kredytów ogółem w ciągu roku 716 mln zł Przyrost kredytów ogółem w ciągu roku 716 mln zł Portfel kredytowy w mln zł Kredyty ogółem, w tym: Kredyty konsorcjalne

5 5 Depozyty i kredyty w mln zł Baza depozytowa (z wyłączeniem depozytów banków) Baza depozytowa (z wyłączeniem depozytów banków) Kredyty ogółem ( z wyłączeniem kredytów konsorcjalnych) Kredyty ogółem ( z wyłączeniem kredytów konsorcjalnych) Udział depozytów w finansowaniu portfela kredytowego Udział depozytów w finansowaniu portfela kredytowego 70,1% 68,9% 75,8% 71,6% 71,4% 66,9% 76,9%

6 6 w mln zł Zmiana w ciągu roku w zakresie: - kredytów zagrożonych -32 mln zł - udziału kredytów zagrożonych -2,6 pp. Zmiana w ciągu roku w zakresie: - kredytów zagrożonych -32 mln zł - udziału kredytów zagrożonych -2,6 pp. Jakość kredytów

7 7 w tys. zł Wynik na działalności bankowej Wynik na działalności bankowej Plan % Wyszczególnienie wykonania planu Plan % Wyszczególnienie wykonania planu Wynik z tytułu odsetek ,3% Wynik z tytułu prowizji ,8% Pozostałe wyniki ,8% Wynik na działalności ,7% bankowej Wynik na działalności ,7% bankowej

8 8 w tys. zł Plan % Wyszczególnienie wykonania planu Plan % Wyszczególnienie wykonania planu Koszty działania z amortyzacją Koszty działania z amortyzacją Koszty wynagrodzeń ,0% z narzutami Koszty wynagrodzeń ,0% z narzutami Koszty rzeczowe ,2% w tym koszty informatyki ,8% Koszty rzeczowe ,2% w tym koszty informatyki ,8% Pozostałe koszty ,6% Amortyzacja ,2% Koszty działania ,3% z amortyzacją Koszty działania ,3% z amortyzacją

9 9 w mln zł Różnica wartości rezerw i aktualizacji Odpisy na rezerwy Rozwiązanie rezerw Różnica wartości rezerw 2,02,0 - 8,8 - 8,5 - 4,9

10 10 Wynik finansowy Banku w mln zł Wynik finansowy brutto Wynik finansowy netto

11 11 ROA netto (zysk netto/średnie aktywa) ROA netto (zysk netto/średnie aktywa) ROE netto (zysk netto/średnie kapitały własne) ROE netto (zysk netto/średnie kapitały własne) Podstawowe wskaźniki sprawności działania

12 12 Podstawowe wskaźniki sprawności działania Wydajność sprzedaży (depozyty + kredyty / liczba zatrudnionych w jednostkach sprzedażowych) Wydajność sprzedaży (depozyty + kredyty / liczba zatrudnionych w jednostkach sprzedażowych) w tys. zł/etat C/I (koszty działania z amortyzacją/ wynik na działalności bankowej) C/I (koszty działania z amortyzacją/ wynik na działalności bankowej)

13 13 w mln zł Fundusze własne Banku Współczynnik wypłacalności Współczynnik wypłacalności

14 Opracowano w Departamencie Kontrolingu Dziękuję Państwu za uwagę Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Opracowano w Departamencie Kontrolingu Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A. Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A. według stanu na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google