Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowano w Departamencie Kontrolingu Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A. Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A. według stanu na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowano w Departamencie Kontrolingu Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A. Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A. według stanu na."— Zapis prezentacji:

1 Opracowano w Departamencie Kontrolingu Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A. Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A. według stanu na 30.06.2009 r.

2 2 Suma bilansowa w mln zł Przyrost w ciągu roku w zakresie: - sumy bilansowej 1 115 mln zł - depozytów BS-ów 1 006 mln zł Przyrost w ciągu roku w zakresie: - sumy bilansowej 1 115 mln zł - depozytów BS-ów 1 006 mln zł

3 3 Baza depozytowa w mln zł Zmiana w ciągu roku -25 mln zł 1 376 1 409 1 604 1 569 1 577 1 579 1 629

4 4 Przyrost kredytów ogółem w ciągu roku 716 mln zł Przyrost kredytów ogółem w ciągu roku 716 mln zł Portfel kredytowy w mln zł 2 807 3 518 3 768 3 576 2 921 3 052 3 410 Kredyty ogółem, w tym: Kredyty konsorcjalne

5 5 Depozyty i kredyty w mln zł Baza depozytowa (z wyłączeniem depozytów banków) Baza depozytowa (z wyłączeniem depozytów banków) Kredyty ogółem ( z wyłączeniem kredytów konsorcjalnych) Kredyty ogółem ( z wyłączeniem kredytów konsorcjalnych) Udział depozytów w finansowaniu portfela kredytowego Udział depozytów w finansowaniu portfela kredytowego 70,1% 68,9% 75,8% 71,6% 71,4% 66,9% 76,9%

6 6 w mln zł Zmiana w ciągu roku w zakresie: - kredytów zagrożonych -32 mln zł - udziału kredytów zagrożonych -2,6 pp. Zmiana w ciągu roku w zakresie: - kredytów zagrożonych -32 mln zł - udziału kredytów zagrożonych -2,6 pp. Jakość kredytów

7 7 w tys. zł Wynik na działalności bankowej Wynik na działalności bankowej Plan % Wyszczególnienie 30.06.08 31.12.08 30.06.09 30.06.09 wykonania planu Plan % Wyszczególnienie 30.06.08 31.12.08 30.06.09 30.06.09 wykonania planu Wynik z tytułu odsetek 64 426 140 592 83 516 80 842 103,3% Wynik z tytułu prowizji 29 703 57 423 26 398 24 261 108,8% Pozostałe wyniki 10 846 24 728 33 803 10 156 332,8% Wynik na działalności 104 975 222 743 143 717 115 259 124,7% bankowej Wynik na działalności 104 975 222 743 143 717 115 259 124,7% bankowej

8 8 w tys. zł Plan % Wyszczególnienie 30.06.08 31.12.08 30.06.09 30.06.09 wykonania planu Plan % Wyszczególnienie 30.06.08 31.12.08 30.06.09 30.06.09 wykonania planu Koszty działania z amortyzacją Koszty działania z amortyzacją Koszty wynagrodzeń 41 494 85 854 44 556 44 553 100,0% z narzutami Koszty wynagrodzeń 41 494 85 854 44 556 44 553 100,0% z narzutami Koszty rzeczowe 19 972 47 902 27 760 24 106 115,2% w tym koszty informatyki 4 599 11 142 5 709 6 222 91,8% Koszty rzeczowe 19 972 47 902 27 760 24 106 115,2% w tym koszty informatyki 4 599 11 142 5 709 6 222 91,8% Pozostałe koszty 6 135 14 488 6 994 6 624 105,6% Amortyzacja 4 836 10 140 6 082 5 781 105,2% Koszty działania 72 437 158 384 85 392 81 064 105,3% z amortyzacją Koszty działania 72 437 158 384 85 392 81 064 105,3% z amortyzacją

9 9 w mln zł Różnica wartości rezerw i aktualizacji Odpisy na rezerwy Rozwiązanie rezerw Różnica wartości rezerw 2,02,0 - 8,8 - 8,5 - 4,9

10 10 Wynik finansowy Banku w mln zł Wynik finansowy brutto Wynik finansowy netto

11 11 ROA netto (zysk netto/średnie aktywa) ROA netto (zysk netto/średnie aktywa) ROE netto (zysk netto/średnie kapitały własne) ROE netto (zysk netto/średnie kapitały własne) Podstawowe wskaźniki sprawności działania

12 12 Podstawowe wskaźniki sprawności działania Wydajność sprzedaży (depozyty + kredyty / liczba zatrudnionych w jednostkach sprzedażowych) Wydajność sprzedaży (depozyty + kredyty / liczba zatrudnionych w jednostkach sprzedażowych) w tys. zł/etat C/I (koszty działania z amortyzacją/ wynik na działalności bankowej) C/I (koszty działania z amortyzacją/ wynik na działalności bankowej)

13 13 w mln zł Fundusze własne Banku Współczynnik wypłacalności Współczynnik wypłacalności

14 Opracowano w Departamencie Kontrolingu Dziękuję Państwu za uwagę Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Opracowano w Departamencie Kontrolingu Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A. Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A. według stanu na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google