Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bankowość spółdzielcza w Polsce to bankowość bezpieczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bankowość spółdzielcza w Polsce to bankowość bezpieczna"— Zapis prezentacji:

1 Bankowość spółdzielcza w Polsce to bankowość bezpieczna

2 Agenda: Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce
Banki spółdzielcze Grupy BPS Kryzys na rynkach finansowych, a kondycja banków spółdzielczych Bank BPS S.A. jako przykład banku zrzeszającego oraz komercyjnego.

3 Bankowość spółdzielcza
Pierwsze banki spółdzielcze powstały na ziemiach polskich ponad 150 lat temu i wiele z nich działa do dziś Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce składa się z 579 banków spółdzielczych Banki spółdzielcze zrzeszają się w trzech bankach zrzeszających, jeden funkcjonuje poza strukturą zrzeszeniową W latach liczba banków spółdzielczych zmalała z 1663 do 579 Liczba banków zrzeszających w wyniku konsolidacji sektora zmniejszyła się o 8 od 2000 roku 3

4 Bankowość spółdzielcza
Banki spółdzielcze działają na podstawie: Prawa Bankowego Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych Prawa Spółdzielczego 4

5 Bankowość spółdzielcza
Rozmiary sektora – Suma bilansowa (w tys. zł) Fundusze własne (w tys. zł) Należności brutto od klientów i sektora instytucji rządowych i samorządowych (w tys. zł) Zobowiązania wobec klientów i sektora instytucji rządowych i samorządowych (w tys. zł) Przychody z odsetek (w tys. zł) Koszty działania banku (w tys. zł) Wynik działalności bankowej (w tys. zł) Wynik finansowy brutto (w tys. zł) Wynik finansowy netto (w tys. zł) Liczba BS 579 500 tys. – 1 mln EURO Powyżej 1 mln EURO 5

6 Bankowość spółdzielcza
Rozmiary sektora – 6

7 Bankowość spółdzielcza
Rozmiary sektora – 7

8 Bankowość spółdzielcza
Rozmiary sektora – 8

9 Depozyty i kredyty zrzeszonych Banków Spółdzielczych
w mln zł 708 Przyrost depozytów w kwartale 460 1 171 735 1 019 Przyrost kredytów w kwartale 577

10 Zysk netto zrzeszonych Banków Spółdzielczych
w mln zł Dynamika / 143,0 % 10

11 Przyczyny kryzysu na rynkach finansowych
Niekontrolowany rozwój akcji kredytowej – kredyty hipoteczne (subprime); Liberalna polityka w zakresie oceny zdolności kredytowej i monitoringu klientów; Spadek popytu i cen nieruchomości oraz wartości zabezpieczeń; Problemy z odzyskiwaniem należności.

12 Przyczyny kryzysu na rynkach finansowych cd.
Rozszerzenie kryzysu na inne rynki finansowe; Bankructwa znaczących instytucji finansowych; Załamanie na rynkach kapitałowych; Utrata wzajemnego zaufania pomiędzy instytucjami finansowymi.

13 Zrzeszenie BPS na tle kryzysu
Bezpieczny poziom współczynnika wypłacalności; Dobra jakość kredytów; Nadpłynność; Bezpieczne inwestowanie nadwyżek finansowych.

14 Jakość kredytów zrzeszonych Banków Spółdzielczych
w mln zł 14

15 na tle sektora bankowego
Banki Spółdzielcze na tle sektora bankowego Banki Zrzeszone z BPS S.A. Banki Spółdzielcze ogółem Banki komercyjne Współczynnik wypłacalności 14,7% 13,8% 10,6% 9,95% 9,58% 7,63% Udział funduszy własnych w sumie bilansowej Udział kredytów zagrożonych od sektora niefinansowego 3,27% 2,78% 5,19% Relacja kredytów do depozytów sektora niefinansowego 77,29% 81,90% 110,39% 15

16 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. jako bank zrzeszający
Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą centrali w Warszawie, został utworzony 15 marca 2002 roku przez przyłączenie przez Gospodarczy Bank Południowo Zachodni S.A. pięciu Banków - Banku Unii Gospodarczej SA, Lubelskiego Banku Regionalnego SA, Małopolskiego Banku Regionalnego SA, Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA, oraz Warmińsko Mazurskiego Banku Regionalnego SA. Wyszczególnienie Udział w kapitale zakładowym Banki Spółdzielcze 86,70% 86,28% 86,33% Inne Banki Polskie 2,22% 2,64% Banki Zagraniczne 3,40% Skarb Państwa 1,58% Pozostali akcjonariusze 6,11% 6,06% Razem, z tego: 100,0% Kapitał polski 96,60% Kapitał zagraniczny

17 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. jako bank komercyjny

18 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. jako bank komercyjny
Dynamika zysku brutto / 238,8% Wzrost jakości portfela kredytów 7,24p.p.

19 Grupa BPS Bank BPS S.A. 350 banków spółdzielczych
Centrum Finansowe Banku BPS Sp. z o.o. Dom Maklerski Banku BPS S.A. 19

20 Działania BPS S.A. na rzecz zrzeszonych BS-ów
zagospodarowywanie nadwyżek środków finansowych, udzielanie lokat, kredytów i pożyczek, poręczeń i gwarancji bankowych, administrowanie funduszami pomocowymi, pomoc w sprawozdawczości do banku centralnego, usługi konsultacyjno-doradcze, analizy ryzyka w bankach oraz przeprowadzanie audytów wewnętrznych

21 Lokowanie nadwyżek finansowych Banku BPS S.A.
w mln zł 21

22 Dziękuję Państwu za uwagę
22


Pobierz ppt "Bankowość spółdzielcza w Polsce to bankowość bezpieczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google