Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bankowość spółdzielcza w Polsce to bankowość bezpieczna Bankowość spółdzielcza w Polsce to bankowość bezpieczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bankowość spółdzielcza w Polsce to bankowość bezpieczna Bankowość spółdzielcza w Polsce to bankowość bezpieczna."— Zapis prezentacji:

1 Bankowość spółdzielcza w Polsce to bankowość bezpieczna Bankowość spółdzielcza w Polsce to bankowość bezpieczna

2 2 Agenda: Kryzys na rynkach finansowych, a kondycja banków spółdzielczych Banki spółdzielcze Grupy BPS Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce Bank BPS S.A. jako przykład banku zrzeszającego oraz komercyjnego.

3 3 Bankowość spółdzielcza W latach 1993-2008 liczba banków spółdzielczych zmalała z 1663 do 579 Banki spółdzielcze zrzeszają się w trzech bankach zrzeszających, jeden funkcjonuje poza strukturą zrzeszeniową Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce składa się z 579 banków spółdzielczych Liczba banków zrzeszających w wyniku konsolidacji sektora zmniejszyła się o 8 od 2000 roku Pierwsze banki spółdzielcze powstały na ziemiach polskich ponad 150 lat temu i wiele z nich działa do dziś

4 4 Bankowość spółdzielcza Banki spółdzielcze działają na podstawie: Prawa Bankowego Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych Prawa Spółdzielczego

5 5 Bankowość spółdzielcza Rozmiary sektora – 09.2008 Suma bilansowa (w tys. zł)54 598 902 Fundusze własne (w tys. zł)5 183 263 Należności brutto od klientów i sektora instytucji rządowych i samorządowych (w tys. zł) 34 260 698 Zobowiązania wobec klientów i sektora instytucji rządowych i samorządowych (w tys. zł) 46 008 349 Przychody z odsetek (w tys. zł)2 945 823 Koszty działania banku (w tys. zł)1 589 941 Wynik działalności bankowej (w tys. zł)2 692 015 Wynik finansowy brutto (w tys. zł)923 242 Wynik finansowy netto (w tys. zł)749 878 Liczba BS579 500 tys. – 1 mln EURO 0 Powyżej 1 mln EURO579

6 6 Bankowość spółdzielcza Rozmiary sektora – 09.2008

7 7 Bankowość spółdzielcza Rozmiary sektora – 09.2008

8 8 Bankowość spółdzielcza Rozmiary sektora – 09.2008

9 9 Depozyty i kredyty zrzeszonych Banków Spółdzielczych Przyrost depozytów w kwartale Przyrost kredytów w kwartale 577 1 019 735 1 171 460 708 w mln zł

10 10 Zysk netto zrzeszonych Banków Spółdzielczych Zysk netto zrzeszonych Banków Spółdzielczych w mln zł 143,0 % Dynamika 30.09.08/30.09.07

11 11 Przyczyny kryzysu na rynkach finansowych Niekontrolowany rozwój akcji kredytowej – kredyty hipoteczne (subprime); Liberalna polityka w zakresie oceny zdolności kredytowej i monitoringu klientów; Liberalna polityka w zakresie oceny zdolności kredytowej i monitoringu klientów; Spadek popytu i cen nieruchomości oraz wartości zabezpieczeń; Problemy z odzyskiwaniem należności.

12 12 Przyczyny kryzysu na rynkach finansowych cd. Rozszerzenie kryzysu na inne rynki finansowe; Bankructwa znaczących instytucji finansowych; Załamanie na rynkach kapitałowych; Utrata wzajemnego zaufania pomiędzy instytucjami finansowymi.

13 13 Zrzeszenie BPS na tle kryzysu Bezpieczny poziom współczynnika wypłacalności; Dobra jakość kredytów; Nadpłynność; Bezpieczne inwestowanie nadwyżek finansowych.

14 14 Jakość kredytów zrzeszonych Banków Spółdzielczych w mln zł

15 15 Współczynnik wypłacalności Banki Spółdzielcze na tle sektora bankowego Banki Spółdzielcze na tle sektora bankowego Udział funduszy własnych w sumie bilansowej BankiSpółdzielczeogółemBankiSpółdzielczeogółemBankikomercyjneBankikomercyjne 13,8 % 13,8 % 30.06.200830.06.2008 10, 6% 10, 6% 9,58 % 9,58 % 7,63 % 7,63 % Udział kredytów zagrożonych od sektora niefinansowego 2,78 % 2,78 % 5,19% 5,19% Relacja kredytów do depozytów sektora niefinansowego 81,90% 81,90% 110,39%110,39% BankiZrzeszone z BPS S.A. BankiZrzeszone 14,7 % 14,7 % 9,95 % 9,95 % 3,27 % 3,27 % 77,29% 77,29%

16 16 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. jako bank zrzeszający Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą centrali w Warszawie, został utworzony 15 marca 2002 roku przez przyłączenie przez Gospodarczy Bank Południowo Zachodni S.A. pięciu Banków - Banku Unii Gospodarczej SA, Lubelskiego Banku Regionalnego SA, Małopolskiego Banku Regionalnego SA, Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA, oraz Warmińsko Mazurskiego Banku Regionalnego SA. Wyszczególnienie Udział w kapitale zakładowym 31.12.0731.03.0830.06.0830.09.08 Banki Spółdzielcze86,70%86,28%86,33% Inne Banki Polskie2,22%2,64% Banki Zagraniczne3,40% Skarb Państwa1,58% akcjonariusze Pozostali akcjonariusze6,11% 6,06% Razem, z tego:100,0% Kapitał polski 96,60%96,60%96,60%96,60% Kapitał zagraniczny 3,40%3,40%3,40%3,40%

17 17 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. jako bank komercyjny

18 18 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. jako bank komercyjny Dynamika zysku brutto 30.09.08/30.09.07 238,8% Wzrost jakości portfela kredytów 7,24p.p.

19 19 Grupa BPS Bank BPS S.A. 350 banków spółdzielczych Centrum Finansowe Banku BPS Sp. z o.o. Dom Maklerski Banku BPS S.A.

20 20 Działania BPS S.A. na rzecz zrzeszonych BS-ów zagospodarowywanie nadwyżek środków finansowych, udzielanie lokat, kredytów i pożyczek, poręczeń i gwarancji bankowych, administrowanie funduszami pomocowymi, pomoc w sprawozdawczości do banku centralnego, usługi konsultacyjno-doradcze, analizy ryzyka w bankach oraz przeprowadzanie audytów wewnętrznych

21 21 Lokowanie nadwyżek finansowych Banku BPS S.A. w mln zł

22 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Bankowość spółdzielcza w Polsce to bankowość bezpieczna Bankowość spółdzielcza w Polsce to bankowość bezpieczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google