Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet Gminy Wielka Wieś 2012 r. Modlnica 28.12.2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet Gminy Wielka Wieś 2012 r. Modlnica 28.12.2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Budżet Gminy Wielka Wieś 2012 r. Modlnica 28.12.2011 r.

2 Dochody 37 369 733,92 zł Wydatki 51 313 601,39 zł ( w tym 23 515 991 zł to wydatki majątkowe co stanowi prawie 46 % wszystkich wydatków )

3 Dochody budżetowe (główne części składowe) Udział w PIT - 9 799 164,00 zł ( 8,6 mln) Subwencja oświatowa - 6 504 291,00 zł (5,5 mln) Podatek od osób prawnych - 4 134 000,00 zł ( 3,1 mln) Podatek od osób fizycznych - 3 205 100,00 zł ( 2,1 mln)

4 Najistotniejsze wydatki budżetowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 13 362 800,00 zł Oświata i wychowanie - 12 720 606,00 zł Transport i łączność – 5 544 631,00 zł Pomoc społeczna - 3 371 321,36 zł Kultura Fizyczna -1 160 000 zł Kultura,Biblioteka- 842 000 zł

5 Ochrona środowiska Projekt i modernizacja oczyszczalni ścieków – ok.3 000 000zł Budowa kanalizacji Giebułtów przepompownia –Giebułtów oczyszczalnia. 2 050 000 zł Budowa kanalizacji Prądnik –Giebułtów- 2 000 000 zł Budowa kanalizacji Biały Kościół-Prądnik Korzkiewski – ok. 1 750 000 zł. (kosztorysowy koszt ok. 14 mln zł)

6 Gospodarka komunalna Budowa nowych sieci oświetlania ulicznego 849 000 zł Remonty budynków komunalnych – 400 000 zł Budowa garażu dla OSP Biały Kościół -400 000 zł

7 Transport Drogi wewnętrzne- 1 207 000,00 zł Dofinansowanie ciągu pieszego przy drodze powiatowej Modlnica-Kraków - 600 000 zł Drogi publiczne - 377 200 zł

8 Zaopatrzenie w wodę Budowa dodatkowego zbiornika w Giebułtowie- 850 000 zł Budowa sieci wod.łączącej nową studnię w Wierzchowiu z Bębłem -441 000 zł Poszukiwanie studni w poł.części gminy-250 000 zł Doposażenie hydroforni w Białym Kościele - 220 000 zł Budowa sieci wodociągowej w Będkowicach- 200 000 zł

9 INNE Rozpoczęcie budowy Centrum Administracyjnego Gminy 3 000 000 zł

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Budżet Gminy Wielka Wieś 2012 r. Modlnica 28.12.2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google