Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

to rząd ssaków, do których zalicza się ok. 250 gatunków. Ssaki drapieżne to zwierzęta lądowe i wodne. Zamieszkują wszystkie kontynenty, dzięki dużej zdolności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "to rząd ssaków, do których zalicza się ok. 250 gatunków. Ssaki drapieżne to zwierzęta lądowe i wodne. Zamieszkują wszystkie kontynenty, dzięki dużej zdolności."— Zapis prezentacji:

1

2 to rząd ssaków, do których zalicza się ok. 250 gatunków. Ssaki drapieżne to zwierzęta lądowe i wodne. Zamieszkują wszystkie kontynenty, dzięki dużej zdolności przystosowawczej. Rząd drapieżnych jest jednym z najbardziej zróżnicowanych rzędów jeśli chodzi o przystosowania ekologiczne. Większość drapieżnych to gatunki zwierząt mięsożernych lub wszystkożernych. W obrębie tego rzędu są też zwierzęta roślinożerne. Mniejsze zwierzęta drapieżne odżywiają się zazwyczaj owadami, a żyjące w wodzie rybami, skorupiakami i mięczakami.

3 Charakterystyczn ą cech ą ssaków drapie ż nych jest ich uz ę bienie. Drapie ż cy posiadaj ą poka ź ne k ł y, zredukowane siekacze, a z ę by trzonowe maj ą guzki, które s ł u żą do rozdrabniania pokarmu. Drapie ż niki maj ą bardzo dobrze rozwini ę ty zmys ł w ę chu i s ł uchu, a czasem tak ż e wzrok. Niektóre zapadaj ą w sen zimowy. Ssaki drapie ż ne s ą te ż zró ż nicowane je ś li chodzi o rozmiar – do tego rz ę du zaliczane s ą gatunki wa żą ce od kilku do kilkuset kilogramów.

4 -Lew - Gepard -Tygrys -Likaon -Jaguar -Nied ź wied ź Brunatny -Wilk -Nied ź wied ź Polarny -Lampart -Margaj -Panda Wielka -Dingo -Jenot -Kojot -Diabeł tasma ń ski

5 -Ry ś eurazjatycki -Ocelot -Borsuk - Ż bik - Foki -Puma - Lampart morski -Skunks -Orka -Szop - Kuna le ś na -Wydra - Gronostaj - Rosomak

6 Drapie ż niki polskich wód,.. to najcz ę stszy rodzaj ryb łowionych przez w ę dkarzy.

7

8 Drapieżne ptaki,rząd ptaków charakteryzujących się hakowato zagiętymi dziobami, silnymi nogami uzbrojonymi w ostre, zakrzywione szpony. Posiadają znakomity wzrok. Systematycznie rząd tych ptaków podzielony jest na 5 rodzin: kondory, rybołowy, jastrzębiowate, sekretarze i sokołowate.

9 Różnice w ogólnym pokroju drapieżnych ptaków są odzwierciedleniem bardzo różnorodnych przystosowań do warunków życia. Długość ciała waha się od 15 cm do 1,3 m. Żywią się padliną oraz polują na różne ssaki, ptaki, gady, płazy i ryby, a najmniejsze sokoły nawet na owady.

10 W roku wyprowadzają jeden lęg. Pisklęta są typowymi gniazdownikami. Potomstwem opiekują się oboje rodzice. W Polsce występują 32 gatunki drapieżnych ptaków, z czego 22 są gatunkami lęgowymi. Wszystkie podlegają ochronie.

11


Pobierz ppt "to rząd ssaków, do których zalicza się ok. 250 gatunków. Ssaki drapieżne to zwierzęta lądowe i wodne. Zamieszkują wszystkie kontynenty, dzięki dużej zdolności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google