Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajobraz (landschaft, fiziocenoza ) – termin wieloznaczny, stosowany w różnych dziedzinach nauki (geografia, ekologia, biologia, architektura, geochemia),

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajobraz (landschaft, fiziocenoza ) – termin wieloznaczny, stosowany w różnych dziedzinach nauki (geografia, ekologia, biologia, architektura, geochemia),"— Zapis prezentacji:

1

2

3 Krajobraz (landschaft, fiziocenoza ) – termin wieloznaczny, stosowany w różnych dziedzinach nauki (geografia, ekologia, biologia, architektura, geochemia), czasami różnie definiowany i interpretowany. Dodatkowo w języku potocznym słowo "krajobraz" używane jest na określenie widoku (np. krajobraz miejski, krajobraz zimowy, krajobraz malowniczy, ładny, zeszpecony itd.). Najogólniej za krajobraz uważa się ogół cech przyrodniczych i antropogenicznych wyróżniających określony teren, zespół typowych cech danego terenu. Według Armanda, krajobraz jest synonimem terytorialnego (środowisko lądowe) lub akwatorialnego (środowisko wodne) kompleksu terytorialnego.

4

5 Krajobraz zajmuje wycinek przestrzeni i można go przedstawić na mapie. Krajobraz charakteryzuje się swoistą fizjonomią, która można przestawić w formie graficznej (rysunek, fotografia itd.) Krajobraz jest systemem dynamicznym. Jego sposób funkcjonowania uzależniony jest od części składowych oraz powiązań między nimi jak i dominujących procesów. Krajobraz podlega zmianom (ewolucja krajobrazu), każdy krajobraz ma swoja historię jak i podlega zmianom sezonowym, np. zimą w Polsce teren pokrywa warstwa śniegu, wiosną zieleni się młoda ruń, jesienią złocą się uschnięte liście na drzewach.

6

7 W zależności od stanu i stopnia zniszczenia rozróżnia się krajobrazy: pierwotne, które wykazują zdolność do samoregulacji, a ich równowaga biologiczna nie jest zachwiana przez człowieka (np. anekumeny), naturalne, które wykazują częściową zdolność do samoregulacji, jednak nie zawierają istotnych elementów przestrzennych wprowadzonych w wyniku działalności człowieka, kulturowe, które wykazują zachwianą zdolność samoregulacji i wymagają ochrony; znajdują się pod wpływem intensywnej działalności człowieka, zdewastowane, które charakteryzują się silnym uprzemysłowieniem i urbanizacją, brakiem naturalnych elementów krajobrazu oraz unifikacją formy (wymagają działań rekultywacyjnych).

8

9 1roślinność wysokogórska i skały 2tundra 3lasy iglaste - zimne (tajga) 4lasy iglaste 5lasy mieszane (iglaste i liściaste) 6lasy liściaste 7lasy suche - makia, busz 8pustynie i półpustynie 9step i preria 10sawanna 11lasy namorzynowe, wilgotne 12lasy tropikalne 13rafy koralowe, atole 14obszary uprawne 15rzuć dwa razy - obszar przejściowy

10


Pobierz ppt "Krajobraz (landschaft, fiziocenoza ) – termin wieloznaczny, stosowany w różnych dziedzinach nauki (geografia, ekologia, biologia, architektura, geochemia),"

Podobne prezentacje


Reklamy Google