Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażania Działania 1.4 SPO RZL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażania Działania 1.4 SPO RZL"— Zapis prezentacji:

1 Wdrażania Działania 1.4 SPO RZL
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski Podsumowanie Wdrażania Działania 1.4 SPO RZL Szczecin, dnia O/Zachodniopomorski PFRON

2 „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”
Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich” Działanie 1.4 „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” O/Zachodniopomorski PFRON

3 Jakie projekty były możliwe w ramach schematu a)?
Warsztaty psychologiczne, Poradnictwo, doradztwo, Usługi wspierające ON na rynku pracy, Szkolenia dla otoczenia, Subsydiowanie wynagrodzeń, Przystosowanie stanowisk pracy, Dotacje dla organizacji pozarządowych, Kampanie informacyjno – promocyjne Badania. O/Zachodniopomorski PFRON

4 Jakie projekty cieszyły się największa popularnością?
Kampanie informacyjne skierowane do pracodawców- 52 projekty, Szkolenia dla otoczenia współpracującego - 49 projektów; Doradztwo/ poradnictwo zawodowe- 44 projekty Działania służące tworzeniu miejsc pracy dla ON- 37 projektów, Warsztaty psychologiczne dla ON- 27 projektów, Badania w obszarze rehabilitacji zawodowej ON- 22 projekty O/Zachodniopomorski PFRON

5 Ogłoszone konkursy złożone wnioski
2004 r. I konkurs zamknięty 2005 r. II konkurs zamknięty III konkurs zamknięty IV konkurs otwarty 2006 r. V konkurs otwarty Razem liczba złożonych wniosków- 941 O/Zachodniopomorski PFRON

6 Ogłoszone konkursy projektodawcy
O/Zachodniopomorski PFRON

7 Liczba podpisanych umów w ramach Schematu a)
Łączna liczba podpisanych umów- 207, na kwotę ,01 PLN w tym: 119 na kwotę poniżej 500 tys. PLN; 36 na kwotę od 500 tys. do 1 mln PLN; 46 na kwotę od 1 do 4 mln PLN; 5 na kwotę 5-10 mln PLN; 1 powyżej 20 mln PLN. O/Zachodniopomorski PFRON

8 Liczba projektów przyjętych w poszczególnych województwach
O/Zachodniopomorski PFRON

9 Realizacja projektów w województwie zachodniopomorskim
Projektodawca Tytuł projektu Ekspert Sitr Sp. z o.o. „Podnoszenie umiejętności zawodowych poprzez naukę języka migowego” „Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się rehabilitacją zawodową” „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez naukę języka migowego” „Badanie specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych” „Szkolenia dla doradców zawodowych” O/Zachodniopomorski PFRON

10 Realizacja projektów w woj. zachodniopomorskim c.d.
Projektodawca Tytuł projektu Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko” „Centrum rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych” Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Wojewódzki w Szczecinie „Warsztaty psychologiczne i doradztwo zawodowe czynnikiem minimalizującym niepełnosprawność” Powiat Białogardzki „Wspieranie niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej i społecznej w powiecie Białogardzkim” O/Zachodniopomorski PFRON

11 Realizacja projektów w woj. zachodniopomorskim c.d.
Projektodawca Tytuł projektu Starostwo Powiatowe w Sławnie „Niepełnosprawni są wśród nas” Gmina Miasto Stargard „Centrum dla Osób niepełnosprawnych. Bliżej nas” Powiat Białogardzki „Kampania informacyjno- promocyjna- czy już nas znasz?” Łączna wartość zaakceptowanych projektów w woj. zachodniopomorskim ,16 PLN O/Zachodniopomorski PFRON

12 Efekty realizowanych projektów- stan na koniec 2006 roku
Liczba beneficjentów ostatecznych objętych wsparciem , w tym ON ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; Liczba osób, które ukończyły działanie ; % osób, którym uczestnictwo w Działaniu przyniosło już korzyści- 72,49% I O/Zachodniopomorski PFRON

13 Pomoc dla projektodawców
Strona Trzy przykładowe wnioski Przykładowe wypełnienie tabeli z budżetem Lista najczęściej popełnianych błędów Spotkania i seminaria Skrócone opisy projektów O/Zachodniopomorski PFRON

14 O/Zachodniopomorski PFRON
Działanie 1.4 schemat b Projekty własne PFRON - Dobre praktyki - Infostart - Praca dla każdego niepełnosprawnego- kampania medialna - Pomocna Dłoń - Gmino jaka jesteś? Badanie działalności gmin na rzecz osób niepełnosprawnych O/Zachodniopomorski PFRON

15 Działanie 1.4 schemat b Projekty własne PFRON c.d.
- Diagnoza osób niepełnosprawnych w procesie orientacji i reorientacji zawodowej Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy - Gotowi do pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia O/Zachodniopomorski PFRON

16 Problemy zgłaszane przez beneficjentów
Dot. uczestników projektu (rekrutacja, rezygnacja w trakcie); Dot. płatności (wydłużający się czas rozliczania projektów z uwagi na zła jakość składanych wniosków o płatność); Inne (zmiany w zespole kierującym, długo trwające procedury przetargowe, problemy z rekrutacją personelu). O/Zachodniopomorski PFRON

17 O/Zachodniopomorski PFRON
Dziękuję za uwagę! PFRON ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI Ul. Powstańców Wielkopolskich 33 Szczecin Tel , Fax E- mail: E- mail: O/Zachodniopomorski PFRON


Pobierz ppt "Wdrażania Działania 1.4 SPO RZL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google