Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O/Zachodniopomorski PFRON 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski Podsumowanie Wdrażania Działania 1.4 SPO RZL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O/Zachodniopomorski PFRON 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski Podsumowanie Wdrażania Działania 1.4 SPO RZL."— Zapis prezentacji:

1 O/Zachodniopomorski PFRON 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski Podsumowanie Wdrażania Działania 1.4 SPO RZL Szczecin, dnia

2 O/Zachodniopomorski PFRON2 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

3 O/Zachodniopomorski PFRON3 Jakie projekty były możliwe w ramach schematu a)? -Warsztaty psychologiczne, -Poradnictwo, doradztwo, -Usługi wspierające ON na rynku pracy, -Szkolenia dla otoczenia, -Subsydiowanie wynagrodzeń, -Przystosowanie stanowisk pracy, -Dotacje dla organizacji pozarządowych, -Kampanie informacyjno – promocyjne -Badania.

4 O/Zachodniopomorski PFRON4 Jakie projekty cieszyły się największa popularnością? -Kampanie informacyjne skierowane do pracodawców- 52 projekty, -Szkolenia dla otoczenia współpracującego - 49 projektów; -Doradztwo/ poradnictwo zawodowe- 44 projekty -Działania służące tworzeniu miejsc pracy dla ON- 37 projektów, -Warsztaty psychologiczne dla ON- 27 projektów, -Badania w obszarze rehabilitacji zawodowej ON- 22 projekty

5 O/Zachodniopomorski PFRON5 Ogłoszone konkursy złożone wnioski 2004 r. I konkurs zamknięty 2005 r. II konkurs zamknięty III konkurs zamknięty IV konkurs otwarty 2006 r. V konkurs otwarty Razem liczba złożonych wniosków- 941

6 O/Zachodniopomorski PFRON6 Ogłoszone konkursy projektodawcy

7 O/Zachodniopomorski PFRON7 Liczba podpisanych umów w ramach Schematu a) Łączna liczba podpisanych umów- 207, na kwotę ,01 PLN w tym: 119 na kwotę poniżej 500 tys. PLN; 36 na kwotę od 500 tys. do 1 mln PLN; 46 na kwotę od 1 do 4 mln PLN; 5 na kwotę 5-10 mln PLN; 1 powyżej 20 mln PLN.

8 O/Zachodniopomorski PFRON8 Liczba projektów przyjętych w poszczególnych województwach

9 O/Zachodniopomorski PFRON9 Realizacja projektów w województwie zachodniopomorskim ProjektodawcaTytuł projektu Ekspert Sitr Sp. z o.o. Podnoszenie umiejętności zawodowych poprzez naukę języka migowego Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się rehabilitacją zawodową Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez naukę języka migowego Badanie specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych Szkolenia dla doradców zawodowych

10 O/Zachodniopomorski PFRON10 Realizacja projektów w woj. zachodniopomorskim c.d. ProjektodawcaTytuł projektu Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko Centrum rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Wojewódzki w Szczecinie Warsztaty psychologiczne i doradztwo zawodowe czynnikiem minimalizującym niepełnosprawność Powiat Białogardzki Wspieranie niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej i społecznej w powiecie Białogardzkim

11 O/Zachodniopomorski PFRON11 Realizacja projektów w woj. zachodniopomorskim c.d. ProjektodawcaTytuł projektu Starostwo Powiatowe w Sławnie Niepełnosprawni są wśród nas Gmina Miasto Stargard Centrum dla Osób niepełnosprawnych. Bliżej nas Powiat Białogardzki Kampania informacyjno- promocyjna- czy już nas znasz? Łączna wartość zaakceptowanych projektów w woj. zachodniopomorskim ,16 PLN

12 O/Zachodniopomorski PFRON12 Efekty realizowanych projektów- stan na koniec 2006 roku Liczba beneficjentów ostatecznych objętych wsparciem , w tym ON ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; Liczba osób, które ukończyły działanie ; % osób, którym uczestnictwo w Działaniu przyniosło już korzyści- 72,49% I

13 O/Zachodniopomorski PFRON13 Pomoc dla projektodawców Strona Trzy przykładowe wnioski Przykładowe wypełnienie tabeli z budżetem Lista najczęściej popełnianych błędów Spotkania i seminaria Skrócone opisy projektów

14 O/Zachodniopomorski PFRON14 Działanie 1.4 schemat b Projekty własne PFRON - Dobre praktyki - Infostart - Praca dla każdego niepełnosprawnego- kampania medialna - Pomocna Dłoń - Gmino jaka jesteś? Badanie działalności gmin na rzecz osób niepełnosprawnych

15 O/Zachodniopomorski PFRON15 Działanie 1.4 schemat b Projekty własne PFRON c.d. - Diagnoza osób niepełnosprawnych w procesie orientacji i reorientacji zawodowej -Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy - Gotowi do pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia

16 O/Zachodniopomorski PFRON16 Problemy zgłaszane przez beneficjentów Dot. uczestników projektu (rekrutacja, rezygnacja w trakcie); Dot. płatności (wydłużający się czas rozliczania projektów z uwagi na zła jakość składanych wniosków o płatność); Inne (zmiany w zespole kierującym, długo trwające procedury przetargowe, problemy z rekrutacją personelu).

17 O/Zachodniopomorski PFRON17 Dziękuję za uwagę! PFRON ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI Ul. Powstańców Wielkopolskich Szczecin Tel , Fax E- mail: E- mail:


Pobierz ppt "O/Zachodniopomorski PFRON 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski Podsumowanie Wdrażania Działania 1.4 SPO RZL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google